poniedziałek, 4 grudnia, 2023
+

  Duże wyróżnienie dla absolwentów pilotażu Politechniki Rzeszowskiej

  Polecamy

  Krzysztof Gałkowski
  Krzysztof Gałkowski
  Redaktor / Dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  Mgr inż. Aleksandra Pasich, absolwentka kierunku lotnictwo i kosmonautyka na specjalności „pilotaż” oraz inż. Dawid Wirtek, student kierunku lotnictwo i kosmonautyka na specjalności „pilotaż” na Politechnice Rzeszowskiej zwyciężyli w II edycji konkursu PLL LOT na najlepszą pracę dyplomową o tematyce lotniczej. Trzecie miejsce w kategorii prac inżynierskich zajął inż. Jakub Zboch, student kierunku lotnictwo i kosmonautyka na specjalności „pilotaż”.

  Zwycięska praca magisterska autorstwa mgr inż. Aleksandry Pasich pt. „Concept of curved precision approach based on GLS and its influence on flight and airspace efficiency” („Koncepcja podejścia precyzyjnego po łuku w oparciu o GLS oraz jej wpływ na efektywność lotu i przestrzeni powietrznej”), opracowana w języku angielskim, skupiała się na tematyce procedur precyzyjnego podejścia do lądowania, które od wielu lat znacznie przyczyniają się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa operacji lotniczych w tej fazie lotu, w szczególności warunkach ograniczonej widzialności.

  W ramach pracy została zaprojektowana nowa trajektoria lotu w procedurze precyzyjnego podejścia do lądowania oparta na wykorzystującym satelitarną technologię GBAS Landing Systemie. „Głównym celem mojej pracy było sprawdzenie wykonalności takiej procedury na Lotnisku Chopina w zastępstwie za tradycyjne podejście ILS oraz zbadanie jej wpływu na efektywność lotu i przestrzeni powietrznej. W celu oceny wyników i dokonania analizy porównawczej ustaliłam sześć kluczowych wskaźników efektywności, do których zaliczamy dystans, czas procedury, zużycie paliwa, poziom emisji dwutlenku węgla, ślad hałasowy oraz przepustowość pasa. Przeprowadzone obliczenia oraz symulacje w czasie rzeczywistym, a także analiza porównawcza z obecnie istniejącą procedurą, wskazują na pozytywny wpływ nowo zaprojektowanej procedury na efektywność lotu, co w przyszłości może się przyczynić do zmian mających ogromny wpływ na środowisko oraz przepustowość przestrzeni powietrznej. Ponadto taka trajektoria podejścia oraz możliwości systemu GBAS mogą w przyszłości pozwolić na implementację podejścia precyzyjnego na lotniskach trudnych operacyjnie, tj. otoczonych wysokimi górami bądź usytuowanych w bliskim sąsiedztwie przestrzeni powietrznych dwóch dużych międzynarodowych portów lotniczych, co w istotny sposób może przyczynić się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa” – podkreśliła zwyciężczyni.

  Mgr inż. Aleksandra Pasich powtórzyła sukces z I edycji konkursu organizowanego przez LOT, kiedy to zajęła pierwsze miejsce w kategorii prac inżynierskich. Laureatka jeszcze w tym roku zasiądzie za sterami samolotu pasażerskiego jako pierwszy oficer, a w przyszłości zamierza kontynuować badania i rozwijać swoje zainteresowania w ramach studiów doktoranckich.

  W kategorii prac inżynierskich najlepszy okazał się inż. Dawid Wirtek z pracą pt. „Analiza możliwości poprawy charakterystyk operacyjnych samolotu w fazie podejścia do lądowania”. Autor skupił się na wykorzystaniu technologii satelitarnej jako tej technologii, która może poprawić efektywność pewnych czynników samolotu na podejściu do lądowania, takich jak czas wykonania operacji podejścia do lądowania czy oddziaływanie hałasowe na środowisko wokół danego lotniska. Rozważone zostały możliwości wprowadzenia nowej procedury ze zwiększonym kątem podejścia do lądowania na lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie. „Po przeprowadzeniu rozważań teoretycznych oraz wielu prób symulacyjnych wykazałem, że korzyści płynące z implementacji takiego rozwiązania mogą poprawić fazę podejścia do lądowania w takich aspektach, jak np. skrócenie czasu wykonania procedury do lądowania o około 1 minutę czy zmniejszenie oddziaływania hałasowego na otoczenie wokół lotniska – w przypadku tego czynnika po wprowadzeniu procedury ze zwiększonym kątem podejścia do lądowania liczba osób odczuwająca znaczny hałas od samolotu zmniejszy się o ok. 45 tys. osób” – mówił laureat. Praca zwróciła uwagę na ważny aspekt wpływu samolotu na środowisko oraz wykazała znaczne korzyści ekonomiczne związane z wprowadzeniem jej w życie.

  Praca inżynierska pt. „Model rozwiązań technicznych w związku z zagrożeniem epidemicznym w lotnictwie cywilnym” autorstwa inż. Jakuba Zbocha stanowi interdyscyplinarne opracowanie na temat nowoczesnych technologii i procedur dla lotnictwa, które minimalizują ryzyko infekcji w trakcie podróży samolotem oraz w terminalach lotniczych. „Moja praca obejmuje również nowatorskie rozwiązania niewykorzystywane dotychczas w lotnictwie, których sens użycia w czasie pandemii/zagrożenia epidemicznego jest uzasadniony. Część praktyczna stanowi innowacyjny projekt stacjonarnego oświetlenia ultrafioletowego do dezynfekcji w kabinie pasażerskiej Embraera 190. Jest to odpowiedź na bieżące i ważne wyzwania inżynieryjne, społeczne oraz ekonomiczne” – powiedział J. Zboch. Autor podkreśla aktualność swojej pracy, argumentując to opiniami ekspertów, którzy twierdzą, że kolejne pandemie mogą mieć miejsce nawet w niedalekiej przyszłości. Ponadto przykładowy wirus SARS-CoV-2 może mutować, a przykładowo opisana w pracy pandemia COVID-19 może nie mieć jeszcze swojego końca, dlatego branża lotnicza powinna być przygotowana na możliwy kolejny kryzys i lockdown.

  Kapituła konkursu składała się z przedstawicieli uczelni wyższych: Akademii Leona Koźmińskiego, Politechniki Białostockiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej, Uczelni Łazarskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Wojskowej Akademii Technicznej oraz Wyższej Szkoły Bankowej. Wysoki poziom nadesłanych prac konkursowych, ocenianych anonimowo przez 18 profesorów, ekspertów z różnych dziedzin, potwierdziła przewodnicząca Kapituły Konkursu prof. Elżbieta Szymańska.

  Eksperci oceniali poziom prac konkursowych m.in. pod kątem oryginalności, stopnia trudności podejmowanej tematyki zagadnień ekologii, innowacji i digitalizacji biznesu lotniczego, a także poprawności zastosowanych metod badawczych. Ważna była również aktualność podejmowanej problematyki, w tym uwzględnienie bieżącej sytuacji w branży lotniczej oraz możliwość zastosowania wyników pracy w praktyce biznesowej.

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com