środa, 17 kwietnia, 2024
spot_img
+

  W ramach projektu „Central Mountains” odbyło się spotkanie projektowe

  Polecamy

  Krzysztof Gałkowski
  Krzysztof Gałkowski
  Redaktor / Dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  We wtorek 20 lutego odbyło się spotkanie projektowe o nazwie „Central Mountains” w sali Hotelu Prezydenckiego w Rzeszowie. Podczas tego wydarzenia omówiono różne kwestie dotyczące wyzwań, przed którymi stoją Karpaty, oraz przedstawiono propozycje rozwiązań o charakterze transgranicznym i transnarodowym. Projekt został zrealizowany we współpracy z Powiatem Rzeszowskim.

  W roli Partnera Wiodącego Projektu, który został reprezentowany przez Marka Sitarza – Starostę Rzeszowskiego, Lucynę Sokołowską – Członka Zarządu Powiatu Rzeszowskiego, oraz Przemysława Grzebyka i Ewę Śliwę z Biura Projektów Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, należy wymienić Dawida Laska – Prezesa Euroregionu Karpackiego Polska jako osobę prowadzącą spotkanie. Projekt „Central Mountains” podjął wyzwanie dążenia do długotrwałej, zrównoważonej współpracy ponad granicami na obszarach górskich poprzez udoskonalone struktury zarządzania i procesy. Te elementy mają kluczowe znaczenie dla wzmacniania rozwoju regionalnego i spójności ponad granicami. Główne produkty projektu to:

  1. wspólna, pionierska strategia dla obszarów górskich Alp-Karpat, a następnie plany działania dla wybranych terytoriów,
  2. odnowione i operacyjne struktury: Karpacka Platforma Zrównoważonej Turystyki, nowa struktura alpejskiego EUWT oraz Karpacka Platforma Społeczeństwa Obywatelskiego,
  3. zaprojektowanie i pilotowanie Transgranicznych Obszarów Funkcjonalnych jako nowego instrumentu zarządzania dla długoterminowej współpracy transgranicznej,
  4. wspólne rozwiązania do zastosowania na obszarach górskich w Europie Środkowej i poza nią.

  Owoce tych produktów bezpośrednio korzystnie wpływają na społeczności lokalne, młodzież, władze lokalne, aktywne organizacje pozarządowe, małe przedsiębiorstwa, lokalne grupy działania ponad granicami oraz inne zainteresowane strony. Ci beneficjenci mogą wykorzystać udoskonalone narzędzia zarządzania w celu wzmocnienia współpracy ponad granicami.

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com