wtorek, 16 kwietnia, 2024
spot_img
+

  Doktorat honoris causa dla mgr inż. Marka Dareckiego

  Polecamy

  Krzysztof Gałkowski
  Krzysztof Gałkowski
  Redaktor / Dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w uznaniu zasług dla rozwoju przemysłu lotniczego oraz tworzenia systemu współpracy ośrodków akademickich z otoczeniem społeczno-gospodarczym postanowiła uhonorować mgr inż. Marka Dareckiego wieloletniego prezesa Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza” nadając mu godność doktora honoris causa.

  Tytuł doktora honoris causa – w tradycji akademickiej traktowany jako najwyższa możliwa do osiągnięcia godność świadcząca o zasługach i pozycji wyróżnionej osoby – został nadany podczas uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Rzeszowskiej im.
  Ignacego Łukasiewicza. Tytuł ten Politechnika Rzeszowska przyznaje od 2002 r. i do tej pory uhonorowano nim 14 osób. Dziś do tego grona dołączył mgr inż. Marek Darecki.

  Posiedzenie Senatu otworzył rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik. Procedurę nadania akademickiego tytułu honorowego tytułu doktora honoris causa oraz fragmenty opinii recenzentów przedstawił prorektor ds. nauki dr hab. inż. Lesław Gniewek, prof. PRz. Na ceremonii pojawili się posłowie na sejm, Wojewoda Podkarpacki dr Ewa Leniart, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek, przewodniczący Rady Miasta Andrzej Dec, Rektorzy i prorektorzy uczelni współpracujących z Politechniką Rzeszowską

  Procedura nadania akademickiego tytułu honorowego doktora honoris causa Politechniki Rzeszowskiej rozpoczęła się na wniosek Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”. Senat Politechniki Rzeszowskiej na posiedzeniu 29 kwietnia 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Rzeszowskiej Panu mgr inż. Markowi Dareckiemu. Równocześnie Senat
  Politechniki Rzeszowskiej wyraził zgodę na zaopiniowanie wniosku przez Senat Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie i Senat Politechniki Warszawskiej. Zaakceptowano również promotora w postępowaniu w osobie prof. dr. hab. inż. Jarosława
  Sępa. Senaty wyznaczonych uczelni odniosły się pozytywnie do tej inicjatywy, podkreślając w swoich opiniach wybitne dokonania mgr inż. Marka Dareckiego w zakresie rozwoju przemysłu lotniczego oraz tworzenia systemu współpracy ośrodków akademickich z
  otoczeniem społeczno-gospodarczym i poparły wniosek o nadanie Mu tytułu i godności doktora honoris causa Politechniki Rzeszowskiej. Opinie o działalności Marka Dareckiego opracowali prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera z Politechniki Warszawskiej oraz
  prof. dr hab. inż. Jerzy Lis z Akademii Górniczo-Hutniczej.

  Jak podkreślał prof. dr hab. inż. Jerzy Lis: „Marek Darecki jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Rzeszowskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera – specjalność silniki lotnicze. W przemyśle lotniczym pracował przez 43 lata. W trakcie kariery ciągle podnosił swe kwalifikacje, m.in. w korporacyjnym Darden University i
  wojskowej akademii West Point. Ten fakt z pewnością w znaczący sposób wpłynął na kształtowanie się Jego osobowości i kariery zawodowej. Należy podkreślić istotne dla wniosku związki Pana Marka Dareckiego z rejonem Podkarpacia, przemysłem lotniczym i
  Politechniką Rzeszowską. W 2011 roku został zaproszony przez Komisję Europejską do grupy 14 liderów europejskiego przemysłu lotniczego z zadaniem stworzenia strategii rozwoju europejskiego lotnictwa, zwanej Flightpath 2050. Obszarem wyjątkowego
  zainteresowania i autentycznej troski Pana Marka Dareckiego jest szeroko pojęta edukacja. Jak mało kto – potrafi dzielić się swoimi zawodowymi doświadczeniami oraz szeroką wiedzą. Jest człowiekiem czynu, dlatego na tym polu z Jego inicjatywy powstało
  wiele cennych projektów”.

  W opinii prof. dr. hab. inż. Jarosława Mizery: „Mgr inż. Marek Darecki był pomysłodawcą i inicjatorem klastra lotniczego Dolina Lotnicza oraz jego prezesem od momentu powstania, czyli od 2003 r. Jego zasługami dla rozwoju inżynierii
  materiałowej i mechaniki były projekty, których był współautorem, lub które aktywnie wspierał oraz funkcje, jakie pełnił w przekształcaniu polskiego przemysłu lotniczego w zupełnie w nową jakość.(…) Nie ma przesady w stwierdzeniu, że dziś firmy lotnicze w
  Polsce prezentują światowy poziom dzięki dużemu zaangażowaniu w ich rozwój prezesa Marka Dareckiego. Dzięki niemu szeroko rozwinęła skrzydła nie tylko firma, którą kierował od 2002 r., lecz także inne przedsiębiorstwa branży lotniczej współpracujące z
  polskimi uczelniami, w tym Politechniką Rzeszowską, Politechniką Warszawską, AGH oraz z wieloma instytucjami badawczymi w kraju i za granicą”.

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com