środa, 28 lutego, 2024
+

  Ruszyły lokalne konkursy grantowe w programie „Działaj Lokalnie”

  Polecamy

  Sylwia Czubat
  Sylwia Czubat
  Redaktor / Dziennikarz obywatelski - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  Lokalne organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, działające w miejscowościach do 20 tysięcy mieszkańców, mogą ubiegać się o granty do 6 000 zł w konkursach grantowych organizowanych przez sieć 78 Ośrodków Działaj Lokalnie. W związku z wojną na Ukrainie w programie uruchomiono również specjalną ścieżkę grantową „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą”. Łączna pula na granty w 2022 roku wynosi 3.5 miliona złotych.

  Działaj Lokalnie” jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z siecią 78 Ośrodków Działaj Lokalnie, które swoim zasięgiem obejmują ponad 650 gmin w Polsce. Organizacje te co roku między marcem a czerwcem ogłaszają lokalne konkursy grantowe. W konkursach dofinansowanie otrzymują projekty, które przyczyniają się do rozwiązania określonego lokalnego problemu, są odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, promują lokalne tradycje, historię czy atrakcje turystyczne, wprowadzają nowoczesne rozwiązania w życie społeczności, pomagają rozwijać kompetencje mieszkańców i zwiększyć ich szanse na edukację i rozwój, odmieniają lokalne otoczenie i uatrakcyjniają gminę.

  Jak zrealizować projekt w Działaj Lokalnie 2022?

  Należy znaleźć Ośrodek Działaj Lokalnie w regionie i dowiedzieć się, czy obejmuje zasięgiem gminę, w której chce działać dana organizacja pozarządowa lub grupa nieformalna. Następny krok to sprawdzanie, kiedy ruszy nabór wniosków. Ośrodki Działaj Lokalnie organizują spotkania przybliżające ideę i zasady programu. Potem pozostaje złożenie wniosku na dofinansowanie projektu służącego dobru wspólnemu lokalnej społeczności. 

  Projekty mogą dotyczyć takich tematów, jak m.in.: pomoc społeczna, nauka, edukacja, oświata i wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, ochrona zdrowia, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, upowszechnianie i ochrona praw kobiet, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży. Może to też być ochrona dziedzictwa przyrodniczego, porządek i bezpieczeństwo publiczne, przeciwdziałanie patologiom społecznym, promocja i organizacja wolontariatu, działalność charytatywna oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, pomoc uchodźcom.

  W 2022 roku uruchomiona została także ścieżka specjalna – „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą” – oznacza to, że w lokalnych konkursach grantowych dotacje będą mogły być również przeznaczone na wsparcie inicjatyw lokalnych na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.

  Wnioski można składać wyłącznie on-line pod adresem www.system.dzialajlokalnie.pl

  Tegoroczna pula na granty to ponad 3.5 miliona złotych, w tym środki pochodzące od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz wkłady własne Ośrodków Działaj Lokalnie. 

  Źródło: działajlokalnie.pl

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com