2 C
Rzeszów
środa, 7 grudnia, 2022
+

  Ogólnopolska konferencja w ramach realizacji projektu ,,Bezpieczna kultura dla młodych” w Rzeszowie

  Polecamy

  Kinga Skowron
  Kinga Skowron
  Redaktor / Dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  Fundacja Misji Obywatelskiej zaprasza wszystkich zainteresowanych tematem bezpieczeństwa kulturowego do udziału w ogólnopolskiej konferencji. Wydarzenie odbędzie się w trybie hybrydowym w ramach realizacji projektu ,,Bezpieczna kultura dla młodych”.

  22 października w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzki w Rzeszowie odbędzie się konferencja pt. ,,Problemy i wyzwania bezpieczeństwa kulturowego – od teorii do praktyki”, organizowana przez Fundację Misji Obywatelskiej.

  Przedmiotem konferencji naukowej są przede wszystkim tematy związane z bezpieczeństwem kulturowym, a w szczególności:

  1) ochrona dziedzictwa narodowego, kulturowego i historycznego w aspekcie
  materialnym i niematerialnym;
  2) polska polityka historyczna jako element bezpieczeństwa kulturowego;
  3) rola i miejsce instytucji kultury;
  4) polska soft power;
  5) kultura strategiczna;
  6) przeciwdziałanie dezinformacji i wojna informacyjna.

  źródło: materiały na stronie wydarzenia

  Konferencja została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki. W skład komitetu naukowego weszły następujące wnioski:

  – dr hab. Czesław P. Kłak, prof. KPSW;
  – dr hab. Jarosław Tomasiewicz, prof. UŚ;
  – dr hab. Krzysztof Kaczmarski;
  – dr Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki;
  – dr Dariusz Iwaneczko – Dyrektor IPN-Oddział w Rzeszowie;
  – dr Tomasz Beraza;
  – dr Tomasz Wójtowicz;
  – dr Bogusław Wójcik;
  – dr Piotr Duda;
  – dr Magdalena Adamczuk;
  – dr Adam Krawczyk;
  – dr Michał Piekarski;
  – dr Damian Szlachter;
  – dr Karolina Wojtasik;
  – mgr Małgorzata Rauch – Podkarpacka Kurator Oświaty;
  – mgr Beata Kot – Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

  Przewodniczącą komitetu naukowego została Pani dr Ewa Leniart.

  W skład komitetu organizacyjnego weszły następujące osoby:

  – mgr Adam Poręba;
  – Oskar Jurek;
  – Antoni Myjak – sekretarz komitetu organizacyjnego;
  – Beata Serafin;
  – Sebastian Śliwa.

  Regulamin konferencji: https://bit.ly/2XEvNP3

  Formularz dla uczestników czynnych: https://bit.ly/3ECQZ8H

  Formularz dla uczestników biernych: https://bit.ly/3lM9AGD

  Projekt został objęty patronatem honorowym przez m.in. wojewodę podkarpacką Ewę Leniart, Marszałka Województwa Podkarpackiego – Władysława Ortyla, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie. Partnerem wydarzenia jest Koło Naukowe Powszechnej Historii Prawa UR.

  źródło: materiały na stronie wydarzenia

  Konferencja naukowa pt. „Problemy i wyzwania bezpieczeństwa kulturowego – od teorii do praktyki” organizowana jest przez Fundację Misji Obywatelskiej w
  ramach projektu pn. „Bezpieczna Kultura dla Młodych” dofinansowanego ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.

  Harmonogram wydarzenia:

  9:00 – 9:45 Rejestracja uczestników
  9:45 – 9:50 Otwarcie konferencji
  9:50 – 11:15 panel otwierający Kultura dla Młodych. Oczekiwania i możliwości
  11:15 – 11:30 przerwa

  Polska polityka historyczna jako element bezpieczeństwa kulturowego
  • 11:30 – 11:45 dr hab. Czesław Kłak (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w
  Bydgoszczy) Prawno-karne aspekty ochrony prawdy historycznej.
  • 11:45 – 12:00 prof. Kazimierz Ożóg (Uniwersytet Rzeszowski) Wpływ języka polskiego na rozwój i przekaz kultury.
  • 12:00 – 12:15 dr Tomasz Bereza (IPN-Rzeszów) „Zapomnienie i błąd historyczny”.
  Apologia OUN-UPA jako paradygmat polityki historycznej Ukrainy. Geneza,
  realizacja, oczekiwane skutki, wnioski dla Polski.
  • 12:15 – 12:30 dr Marcin Paszkiewicz (Niepubliczne Kolegium Języków w Sanoku,
  Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku) Szkody wojenne ludności powiatu
  sanockiego poniesione podczas okupacji niemieckiej w latach 1939-1944.
  • 12:30 – 12:45 Beata Michałuszko (Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie) Wpływ instytucji publicznych na rozwój kultury na przykładzie
  Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej.
  • 12:45 – 13:00 Beata Kot (Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków) Wpływ
  dziedzictwa kulturowego na młodych ludzi.
  • 13:00 – 13:10 Dyskusja

  Ochrona dziedzictwa narodowego i historycznego w aspekcie materialnym i
  niematerialnym

  • 13:15 – 13:30 mgr Dominka Tkacz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
  Bezpieczeństwo kulturowe w ujęciu etycznym.
  • 13:30 – 13:45 Jakub Kajmowicz (Uniwersytet Rzeszowski) Ochrona dziedzictwa
  kulturowego na przykładzie mniejszości narodowych i etnicznych – aspekty prawne.
  • 13:45 – 14:00 Łukasz Musiatowicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
  Problemy i wyzwania dla polskiego dziedzictwa kulturowego w kontekście polskiej
  mniejszości na Litwie.
  • 14:00 – 14:15 Sebastian Śliwa (Uniwersytet Rzeszowski) Opis z perspektywy
  historycznej, głównie na podstawie gminy, wspólną egzystencje i mieszanie się
  kulturowe rzymskich katolików, greckich katolików i żydów.
  • 14:15 – 14:30 Piotr Leszczyński (Politechnika Rzeszowska) Dezinformacja Federacji
  Rosyjskiej jako zagrożenie dla państw Europy Środkowo – Wschodniej.
  • 14:30 – 14:45 Sara Kołotyło (Uniwersytet Rzeszowski) Rola Unii Europejskiej w
  kontekście dezinformacji.
  • 14:45 – 14:50 Dyskusja

  Rola i miejsce instytucji kultury
  • 15:00 – 15:15 dr Piotr Szopa (IPN Oddział Rzeszów) Podziemny wymiar
  sprawiedliwości – działanie państwa zmierzające do utrzymania organów państwowych na terenie zajętym przez wroga.
  • 15:15 – 15:30 Adrian Woźniak (Uniwersytet Rzeszowski) Propozycje zmian do
  ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej w celu zwiększenia bezpieczeństwa
  kulturowego.
  • 15:30 – 15:45 Andrii Zarytskyi (Uniwersytet Rzeszowski) Instytucje kultury w Polsce i w Ukrainie.
  • 15:45 – 16:00 Beata Serafin (Uniwersytet Rzeszowski) Rola czytelnictwa w
  kształtowaniu się tożsamości.
  • 16:00 – 16:15 Antoni Myjak (Uniwersytet Rzeszowski) Działalność instytucji kultury
  na wybranych przykładach.
  • 16:15 – 16:20 Dyskusja

  Kultura strategiczna
  • 16:30 – 16:45 dr Tomasz Wójtowicz (Uniwersytet Pedagogiczny) Ewolucja kultury
  strategicznej Polski w kontekście współczesnych zmian geopolitycznych.
  • 16:45 – 17:00 mgr Dominka Tabis (Uniwersytet Jagielloński) Kultura strategiczna
  Polski – fakt czy aspiracja?
  • 17:00 – 17:15 Andrzej Rotarski (Uniwersytet Rzeszowski) Soft Power Polski.
  • 17:15 – 17:30 Michał Gratkowski (Akademia Ignatianum w Krakowie) Kultura jako
  przedmiot realizacji zadań administracji publicznej w Polsce.
  • 17:30 – 17:45 Jakub Szyszka (Uniwersytet Rzeszowski) Paweł Włodkowic – polski
  prekursor praw człowieka i prawa międzynarodowego.
  • 17:45 – 17:50 Dyskusja

  Dziedzictwo kulturowe w aspekcie ogólnopolskim, regionalnym oraz lokalnym
  • 18:00 – 18:15 Adrian Mokrzycki (Uniwersytet Rzeszowski) Dziedzictwo kulturowe
  ziemi jasielskiej.
  • 18:15 – 18:30 mgr Mateusz Węgrzyn Rola organizacji pozarządowych w działalności
  na rzecz promocji kultury i historii.
  • 18:30 – 18:45 mgr Rafał Smalara Karpaty – kultura, historia, przyroda.
  • 18:45 – 19:00 Miłosz Bachórz (Uniwersytet Rzeszowski) Uniwersytety Ludowe ostoją dziedzictwa kulturowego.
  • 19:00 – 19:15 Dawid Kita (Uniwersytet Rzeszowski) Bieszczady w kulturze masowej.
  • 19:15 – 19:30 mgr Monika Serafin Zadania podmiotów publicznych i samorządowych na rzecz lokalnego i regionalnego dziedzictwa kulturowego.
  • 19:30 – 19:35 Dyskusja

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com