czwartek, 28 września, 2023
+

  Trzy dni szkolenia niemal stu reprezentantów rzeszowskich uczelni

  Polecamy

  Martyna Cios
  Martyna Cios
  Redaktor / dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  W dniach 13-15 kwietnia br. odbyły się szkolenia online z zasad sprawozdawczości projektów realizowanych w II naborze Programu grantowego Podkarpackiego Centrum Innowacji. 

  Zespoły naukowe, otrzymujące finansowanie w ramach Programu grantowego Podkarpackiego Centrum Innowacji zobowiązane są do składania w trakcie projektu okresowych i końcowych sprawozdań. Szkolenia online organizowane przez PCI miały na celu przedstawienie zasad sprawozdawczości projektów realizowanych w ramach II naboru przez trzy uczelnie partnerskie: Politechnikę Rzeszowską, Uniwersytet Rzeszowski oraz Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

  Zdecydowaliśmy, że nasze szkolenie podzielimy na trzy dni, tak aby móc oddzielnie spotkać się z przedstawicielami każdej uczelni. Głównym celem była bowiem swoboda wypowiedzi uczestników i możliwość aktywnego zadawania pytań.

  – zauważył Marcin Cieśliński, Manager ds. Programu grantowego.

  W trakcie spotkań omówiono krok po kroku metodę wypełniania sprawozdań, przedstawiono zasadę opisywania dokumentów księgowych oraz reguły naliczania wynagrodzeń członków zespołu naukowego. Zaprezentowano także zasady oraz funkcjonalności systemu online, który został przygotowany do rozliczeń, zaś do którego mają dostęp wszyscy liderzy projektów, jak i pracownicy administracyjni uczelni, wyznaczeni do obsługi grantów.

  W oparciu o praktyczne przykłady staraliśmy się zwrócić uwagę na te problemy, które najczęściej pojawiały się przy pierwszym naborze. Wskazówki te pozwolą na skorygowanie dotychczasowych błędów i zapobiegną powstawaniu ich w przyszłości, co w konsekwencji usprawni proces rozliczania sprawozdań.

  – mówił Igor Zięba, Specjalista ds. rozliczeń Programu grantowego.

  Do oceny merytorycznej w ramach II naboru Programu grantowego zakwalifikowano 143 zespoły naukowe, z czego aż 63 uzyskały dofinansowanie na realizację prac badawczo-rozwojowych. Porównując oba nabory zrealizowane dotychczas przez PCI widoczna jest wyraźna tendencja wzrostowa pod względem złożonych wniosków.

  Powodem organizacji takiego szkolenia jest zarówno większa liczba projektów, jak i nowi liderzy zespołów, których należy przygotować do składania sprawozdań. Kilku liderów projektów brało już udział w I naborze jednak dla zdecydowanej większości udział w II naborze jest całkowitą nowością.

  podkreślał Manager ds. Programu grantowego.

  Po zakończonych szkoleniach, uczestnicy poproszeni zostali o uzupełnienie krótkich ankiet, mających na celu ocenę efektywności i skuteczności prowadzonych szkoleń. Dobre wyniki osiągnięte w badaniu wskazały na zadowolenie z zastosowanej formy oraz sposobu prowadzenia spotkań, a także z zawartości merytorycznej. Wynika z nich również zapotrzebowanie zespołów naukowych oraz pracowników obsługujących projekty na cykliczne spotkania, doradztwa mające na celu bieżące wsparcie realizacji projektów.

  Program grantowy na prace B+R jednostek naukowych jest realizowany w ramach projektu pt. „Podkarpackie Centrum Innowacji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com