środa, 21 lutego, 2024
+

  „Osoby aktywne zawodowo nie są zwolnione z obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej”. Komunikat biskupa rzeszowskiego

  Polecamy

  Karol Rębisz
  Karol Rębisz
  Redaktor / Dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi /redakcja@kurierrzeszowski.pl
  - Reklama -

  Od soboty Rzeszów znajduje się w czerwonej strefie – w związku z tym faktem, biskup rzeszowski Jan Wątroba przygotował wytyczne w związku ze stanem epidemiologicznym. Wytyczne obejmują m.in. zwolnienie osób chorych, starszych i zagrożonych z obowiązku uczestniczenia we Mszy św. w niedziele i święta nakazane.

  W treści swojego komunikatu, biskup określił również, że katoliccy wierni aktywni zawodowo i wypełniający swoje obowiązki w dni powszednie nadal zobowiązani są do uczestnictwa we Mszy Świętej. Oto treść wytycznych:

  1. Wszyscy mają obowiązek respektować ograniczenia dotyczące liczby wiernych mogących przebywać w danej świątyni.

  2. Osoby chore, starsze i zagrożone nie mają obowiązku uczestniczenia we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane.

  3. Osoby zdrowe, które pozostają aktywne zawodowo i wypełniają swoje obowiązki w dni powszednie, co do zasady nie są zwolnione z obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta.

  4. Wierni, którzy z różnych przyczyn nie są w stanie spełnić obowiązku niedzielnego (np. z powodu zbyt małej liczby miejsc dostępnych w kościele), powinni postarać się uczestniczyć w Eucharystii w dzień powszedni lub przynajmniej poświęcić odpowiednią ilość czasu na adorację eucharystyczną.

  5. Przy wykonywaniu posługi liturgicznej lub duszpasterskiej wszyscy duchowni są zobowiązani do przestrzegania rygorów sanitarnych (dbałość o czystość i dezynfekcję dłoni, konfesjonałów i innych miejsc sprawowania sakramentów, zasłanianie ust i nosa przy bezpośrednim, dłuższym kontakcie z wiernymi).

  6. Księża Proboszczowie i pozostali duszpasterze są zobowiązani do kontynuowania pracy formacyjnej z grupami parafialnymi oraz do prowadzenia katechezy przygotowującej do sakramentów świętych. Należy to czynić z uwzględnieniem obowiązujących przepisów państwowych, co może oznaczać np. konieczność wykorzystania większej przestrzeni kościoła zamiast salki parafialnej.

  Drzwi kościoła św. Krzyża w Rzeszowie. Fot. T. Nowak/diecezja.rzeszow.pl

  W komunikacie Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie znajdują się również zasady związane z najnowszymi przepisami rozporządzenia dot. reżimu sanitarnego:

  1. W strefie żółtej w kościele może przebywać 1 osoba na 4 metry kw. całkowitej powierzchni, nie licząc osób sprawujących kult oraz osób posługujących (ministranci, organista, kościelny itp.).

  2. W strefie czerwonej – 1 osoba na 7 metrów kw. na tych samych zasadach, co powyżej.

  3. W kościele wierni mają zachowywać dystans 1,5 m osoba od osoby oraz zakrywać usta i nos (z wyjątkiem sprawujących kult).

  4. Osoby biorące udział w nabożeństwie poza kościołem (na zewnątrz) mają obowiązek zachować dystans 1,5 m oraz zakrywać usta i nos. Liczba uczestników nie jest ograniczona.

  5. Przepisy te obowiązują także przy pogrzebach, ślubach oraz na cmentarzach.

  6. Liczba osób mogących uczestniczyć w zebraniach została ograniczona do 10 w strefie czerwonej i do 20 w strefie żółtej. Dlatego przy prowadzeniu zajęć z większymi grupami (katecheza, grupa duszpasterska) należy skorzystać z kościoła, jeśli na to pozwalają okoliczności i przy zachowaniu norm dotyczących ilości osób w kościele.

  W komunikacie czytamy również o święcie ku czci św. Łukasza Ewangelisty, patronie służby zdrowia (święto wypada 18 października) i modlitwie bp. Jana Wątroby.

  Ksiądz Biskup poleca w modlitwie opiece tego świętego Patrona wszystkich pracowników Służby Zdrowia. Otacza także modlitwą i duchowym wsparciem wszystkich chorych i cierpiących

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com