środa, 17 kwietnia, 2024
spot_img
+

  Milionowe inwestycje w przemyskim Szpitalu Wojewódzkim im. Ojca Pio

  Polecamy

  Krzysztof Gałkowski
  Krzysztof Gałkowski
  Redaktor / Dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  Podczas konferencji w środę, wicemarszałek Piotr Pilch przekazał dobre wieści dotyczące przyszłości Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Ojca Pio w Przemyślu. Duże inwestycje planowane są w najbliższym czasie, z których większość będzie finansowana ze środków budżetu województwa podkarpackiego. Na ten rok przeznaczono aż 33 miliony złotych na rozwój przemyskiej lecznicy. Barbara Stawarz, dyrektor szpitala, podsumowała dotychczasowe inwestycje oraz przedstawiła wyniki finansowe placówki. To dobre wieści dla mieszkańców regionu, sugerujące zaangażowanie w poprawę infrastruktury medycznej i jakości opieki zdrowotnej.

  Samorząd województwa planuje przeznaczyć blisko 20 milionów złotych na stworzenie nowego pododdziału kardiochirurgii, który będzie częścią już istniejącego Oddziału Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego i Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej. W ramach Bloku Operacyjnego powstanie specjalna sala operacyjna dedykowana kardiochirurgii. Dodatkowo, w ramach tej inwestycji, zostanie przygotowanych 11 łóżek dla pacjentów kardiochirurgii, z czterema stanowiskami intensywnego nadzoru. To krok w kierunku poprawy dostępu do wysokiej jakości opieki kardiochirurgicznej dla mieszkańców regionu.

  To jest największe, najważniejsze zadanie, ale też i najdroższe. Przewidzieliśmy na to zadanie ok. 20 mln złotych, ale liczymy się z tym, że ta kwota będzie przekroczona. Kardiochirurgia jest tylko w szpitalu w Rzeszowie i drugi taki oddział zostanie otwarty w Przemyślu.

  Piotr Pilch, wicemarszałek województwa Podkarpackiego

  Planuje się uruchomienie pododdziału kardiochirurgii pod koniec 2025 roku. Wówczas będzie możliwe przeprowadzanie wysokospecjalistycznych procedur, zwłaszcza tych ratujących życie, związanych z operacyjnym leczeniem chorób serca i naczyń krwionośnych. Zakres działań obejmować będzie chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej, wad serca zarówno nabytych, jak i wrodzonych, powikłań po zawale mięśnia sercowego, a także wad zastawki mitralnej, aortalnej i trójdzielnej oraz rozwarstwienia aorty. Otwarcie tego pododdziału będzie istotnym krokiem w zapewnieniu kompleksowej opieki kardiochirurgicznej pacjentom.

  Ponad 3 miliony złotych zostanie przeznaczone na reorganizację Oddziału Neurologii. W ramach tego zadania planowane jest zmodernizowanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych, wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, teletechnicznych oraz gazów medycznych w Oddziale Neurologicznym. Przewidziany zakres prac obejmuje również przebudowę ścian, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, modernizację okładzin podłogowych, ściennych i sufitowych, ulepszenie oświetlenia oraz rozbudowę sanitariatów wraz z wymianą osprzętu. Te inwestycje mają na celu poprawę komfortu pacjentów oraz efektywności działania placówki.

  Dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej przeznaczono blisko 8 milionów złotych na wymianę angiografu ze stołem operacyjnym oraz wstrzykiwaczem kontrastu. Ponadto przewidziane są prace budowlane, które dostosują pomieszczenia pracowni do nowego aparatu. Oddział Chirurgii Naczyniowej w Przemyślu jest jedynym takiego rodzaju na południu województwa podkarpackiego. Angiograf jest niezbędny do implantacji stentgraftów w tętniakach aorty piersiowej, brzusznej oraz tętnic biodrowych, a także do kompleksowego leczenia tętniaków piersiowo-brzusznych oraz zabiegów na naczyniach obwodowych. Rocznie wykonuje się z jego użyciem ponad 900 badań.

  Szpital wojewódzki w Przemyślu przez ostatnie lata bardzo intensywnie się rozwija, między innymi dlatego, ze taka jest potrzeba społeczeństwa, potrzeba pacjentów. Ale nie mógłby się rozwijać, gdyby nie wsparcie samorządu województwa podkarpackiego, gdyby nie to wyczulenie na potrzeby innych.

  Barbara Stawarz, dyrektor szpitala wojewódzkiego w Przemyślu.

  Oddział Urologii zostanie wyposażony w nowy laser i morcelator urologiczny o wartości prawie 800 tysięcy złotych. Nowy laser, o ponad trzykrotnie większej mocy i dziesięciokrotnie wyższej częstotliwości niż obecnie posiadany, umożliwi błyskawiczne kruszenie wszystkich złogów w drogach moczowych oraz wykonywanie nowego rodzaju zabiegów, takich jak enukleacja stercza, czyli zmniejszenie objętości gruczołu minimalnie inwazyjną techniką operacyjną. To kolejne najnowocześniejsze wyposażenie obok już posiadanej nowoczesnej aparatury do biopsji fuzyjnej prostaty zakupionej w 2022 roku.

  Modernizacji wymaga również szpitalna rozdzielnia niskiego napięcia. Na ten cel samorząd województwa przeznaczy 1,2 mln zł. Przebudowa umożliwi m.in. samoczynne włączenie agregatów prądotwórczych do sieci zasilającej szpitala. Około 600 tys. zł zostanie wykorzystane na wykonanie klimatyzacji pomieszczeń IV i V piętra budynku czyli oddziałów reumatologii, pulmonologii i onkologii z dzienną chemioterapią.

  Wicemarszałek poinformował, że przewidziane jest również zmodernizowanie lądowiska dla helikopterów, ponieważ istnieje taka potrzeba. Na ten cel przeznaczony jest budżet w wysokości miliona złotych. Szpitalny Oddział Ratunkowy również przejdzie modernizację, przy wsparciu finansowym w wysokości prawie 15 milionów złotych z Funduszu Medycznego. Prace obejmą aktualizację infrastruktury budowlanej, uzupełnienie i wymianę sprzętu w SOR oraz Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, w tym zakup tomografu i panoramicznego aparatu RTG. Przewiduje się zakończenie prac w IV kwartale 2025 roku. Kolejną planowaną inwestycją w przemyskim szpitalu jest modernizacja stacji dializ, szacowana na około 5 milionów złotych, rozłożona na ten i przyszły rok. Wicemarszałek dodatkowo wspomniał, że szpital otrzyma 150 tysięcy złotych na zadania związane z promocją zdrowia.

  Dzięki przeprowadzonym inwestycjom oraz zakupom nowoczesnego sprzętu, jak zaznaczyła dyrektor Stawarz, możliwe staje się świadczenie nowoczesnych metod leczenia. Od 2019 roku w przemyskim szpitalu zrealizowano inwestycje i zakupy sprzętu o łącznej wartości ponad 65 milionów złotych, z czego prawie 25 milionów złotych pochodziło z budżetu województwa. W ciągu ostatnich czterech lat przeprowadzono remonty w siedmiu oddziałach szpitalnych oraz w jednej pracowni, na łączną kwotę 14 milionów złotych. Dotyczyły one Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej (OIOM), chirurgii ogólnej, urologii, rehabilitacji, chirurgii naczyniowej, pediatrii i chirurgii dzieci, oraz pracowni endoskopii. Te inwestycje wpłynęły na podniesienie standardów opieki medycznej oraz zapewniły pacjentom dostęp do nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych.

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com