czwartek, 18 lipca, 2024
+

  Rzeszowski jubileusz 105 lat Polskiego Czerwonego Krzyża

  Polecamy

  Krzysztof Gałkowski
  Krzysztof Gałkowski
  Redaktor / Dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  Polski Czerwony Krzyż świętuje swoje 105-lecie istnienia. Jest to wyjątkowa okazja, aby wyrazić wdzięczność dla zasłużonych dawców krwi oraz tych, którzy przez lata wspierali działalność tej organizacji.

  Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie we współpracy z Zarządem Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK zorganizował uroczystość, podczas której przyznano odznaczenia państwowe – Krzyże Zasługi oraz odznaki honorowe „Za zasługi dla ochrony zdrowia”. Podczas wydarzenia podsumowano również działalność rzeszowskiego oddziału PCK i jego niezastąpiony wkład w pomoc humanitarną.

  Dziękuję każdemu wolontariuszowi, pracownikowi i darczyńcy – wszystkim, którzy na przestrzeni tylu lat nieśli dobro i bezinteresowną pomoc. Państwa praca stanowi fundament, na którym Polski Czerwony Krzyż kształtuje swoją tożsamość i misję. Minęło sto pięć lat, ale idea, która przyświecała założycielom PCK, pozostaje nadal żywa i aktualna. Niech ten jubileusz  przypomina o sile ludzkiego ducha i konieczności działania na rzecz dobra wspólnego

  Teresa Kubas-Hul, wojewoda Podkarpacki

  Polski Czerwony Krzyż został założony 18 stycznia 1919 roku w Warszawie, zaledwie dwa miesiące po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Od samego początku swojego istnienia był ściśle związany z historią Polski. Towarzyszył najważniejszym wydarzeniom w naszym narodzie, takim jak konflikt zbrojny w 1920 roku, przewrót majowy w 1926 roku, katastrofy naturalne w okresie Drugiej Rzeczypospolitej, kampania wrześniowa w 1939 roku, ekshumacja grobów katyńskich, Powstanie Warszawskie, odbudowa kraju po wojnie, przemiany roku 1989, powódź stulecia w 1997 roku, pandemia Covid-19 oraz konflikt na Ukrainie.

  Polski Czerwony Krzyż od  105 lat odpowiada na aktualne potrzeby społeczne. Pod znakiem czerwonego krzyża działają ludzie, którzy służą drugiemu człowiekowi. Niezależnie od pochodzenia, poglądów, czy orientacji politycznej: wszystkich nas łączy potrzeba bezinteresownego pomagania. Wielu wolontariuszy niosąc ratunek innym, poświęca się tracąc własne zdrowie lub nawet życie. Każda z tych osób zasługuje na ogromny szacunek i pamięć

  Michał Mikołajczyk, członek Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża.

  W okresie początkowym (1919-1923) działalność Polskiego Czerwonego Krzyża w Polsce toczyła się w warunkach przypominających konflikt zbrojny. Istniał pilny problem reintegracji ozdrowieńców i inwalidów, którzy z trudem odnajdywali się w społeczeństwie. Bezrobocie, szczególnie dotykające zdemobilizowanych żołnierzy, stanowiło powszechny problem. Pomoc dla osób wykluczonych stała się integralną częścią misji Polskiego Czerwonego Krzyża. Walka z chorobami zakaźnymi była kolejnym wyzwaniem, z którego przychodnie PCK odnosiły sukcesy. W obszarze wiejskim, często pozbawionym podstawowej opieki medycznej, prowadzono działania edukacyjne z zakresu higieny.

  Bezdomność pozostawała nierozwiązanym problemem w okresie Dwudziestolecia. Polski Czerwony Krzyż podejmował starania, aby ludziom dotkniętym tym problemem zapewnić opiekę lekarską, zarówno ambulatoryjną, jak i szpitalną, oraz dostęp do niezbędnych lekarstw i środków higieny osobistej. Dzieciom z tych rodzin zapewniano darmowe wyżywienie i witaminy. Propagowano również akcję przyjmowania biednych dzieci do stołów w zamożniejszych domach, co miało istotne znaczenie humanitarne. W ramach działań doraźnych udzielano pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, takich jak powodzie czy pożary, poprzez organizację szpitali polowych i punktów opatrunkowych wyposażonych w profesjonalny sprzęt.

  Dzisiaj, jako najstarsza organizacja humanitarna w Polsce, Czerwony Krzyż kultywuje bogate tradycje, jednocześnie będąc nowoczesnym i zdecydowanym patrzeć w przyszłość. Obecna Strategia 2030 opiera się na trzech filarach działań: gotowości do reakcji w czasach kryzysu, promowaniu zdrowia i profilaktyki oraz aktywizacji społeczeństwa i redukcji nierówności społecznych. Misją PCK jest zapobieganie i łagodzenie ludzkiego cierpienia oraz ochrona godności człowieka, bez względu na narodowość, rasę, płeć czy przekonania. Organizacja pomaga m.in. dzieciom, osobom starszym, chorym, rannym, migrantom i uchodźcom. W 2022 roku PCK wsparł ponad 1,3 miliona beneficjentów, oferując m.in. wsparcie żywieniowe, paczki żywnościowe, artykuły higieniczne, odzież oraz pomoc finansową. PCK prowadzi 13 magazynów pomocy doraźnej, z których każdego roku korzysta ponad 96 200 osób. Ponad 4570 sióstr PCK codziennie opiekuje się osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi. Seniorzy mogą uczestniczyć w zajęciach oferowanych przez 26 Klubów Seniora PCK, a dzieci i młodzież mają dostęp do 38 świetlic środowiskowych.

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com