środa, 17 kwietnia, 2024
spot_img
+

  PCI oraz Hydro Sanok i Instytut Polityki Energetycznej zawiązali wodorową koalicję

  Polecamy

  Krzysztof Gałkowski
  Krzysztof Gałkowski
  Redaktor / Dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  Podkarpackie Centrum Innowacji, firma Hydro Sanok oraz Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza zawiązały współpracę, łącząc swoje siły. Głównym celem tego strategicznego sojuszu jest wspieranie działań skierowanych na rozwój technologii wodorowych w województwie Podkarpackim.

  Przypieczętowaniem współpracy było podpisanie listu intencyjnego dotyczącego wsparcia dla rozwoju innowacyjnych technologii pozyskiwania i przechowywania zielonej energii, a także działań mających na celu stworzenie regionalnej strategii energetycznej. Dokument ten został uroczyście podpisany przez kluczowe postaci: Michała Tabisza – prezesa PCI, Sławomira Kowalskiego – wiceprezesa PCI, Krzysztofa Jarosza – prezesa Hydro Sanok oraz dr hab. Mariusza Ruszela – prezesa Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza. Całemu przedsięwzięciu patronują marszałek województwa Władysław Ortyl oraz burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski.

  Zmierzamy w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego  poprzez zmniejszenie
  energochłonności gospodarki komunalnej oraz poszerzenie udziału odnawialnych źródeł
  energii.

  Tomasz Matuszewski, burmistrz Sanoka

  Podpisany dokument zobowiązuje strony do poszukiwania rozwiązań zwiększenia
  niezależności energetycznej poprzez rozwój technologii wodorowych oraz promocję energii
  odnawialnej w regionie. W tym zakresie prym na Podkarpaciu wiedzie miasto Sanok.

  Zmiany w sektorze energetycznym stanowią dziś być może największe wyzwanie przed
  jakim stoimy. Podkarpackie Centrum Innowacji chce i musi na takie potrzeby odpowiedzieć. Stąd nasze zaangażowanie w działalność analityczną, edukacyjną i promocyjną.

  Michał Tabisz, prezes PCI

  Porozumienie zostało zawarte w celu promowania lokalnych, efektywnych praktyk związanych z transformacją energetyczną. Jego głównym celem jest aktywne dążenie do wdrożenia tych praktyk na terenie Podkarpacia oraz zachęcanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w projektach badawczych.

  Wynikiem współpracy będzie także wspieranie działań zgodnych z celami Polityki
  Energetycznej Polski do 2040 roku oraz kolejnych narodowych dokumentów strategicznych
  dotyczących energii

  Mariusz Ruszelprezes IPE im. I. Łukasiewicza

  Strony zobowiązały się również do zwiększenia wysiłków w celu opracowania ram przyszłej strategii energetycznej regionu. W Sanoku obecnie intensywnie prowadzone są prace nad wdrożeniem zaawansowanych technologii wodorowych. W ciągu kilku najbliższych dni zakończy się montaż kotła na biomasę, który stanowić będzie główne źródło produkcji ciepła dla miasta.

  fot. Podkarpackie Centrum Innowacji

  Kolejny krok wiąże się z szeroko pojętym bezpieczeństwem mieszkańców, zieloną certyfikowaną strefą gospodarczą oraz montażem instalacji fotowoltaicznej. Inwestycje
  te, przyczynią się do modernizacji systemu ciepłowniczego, budowy nowych źródeł energii a także wykorzystania wodoru w lokalnej komunikacji miejskiej

  Krzysztof Jarosz, prezes Hydro Sanok.
  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com