środa, 17 kwietnia, 2024
spot_img
+

  Podsumowanie LXII Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego

  Polecamy

  Krzysztof Gałkowski
  Krzysztof Gałkowski
  Redaktor / Dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  29 lutego o godzinie 15:00 w sali sesyjnej przy ulicy Bernardyńskiej 7 w Rzeszowie miała miejsce LXII Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego. Podczas tego spotkania jednogłośnie przyjęto decyzję dotyczącą udzielenia wsparcia finansowego na organizację wydarzeń kulturalnych oraz sportowych w 2024 roku.

  Jak czytamy w uzasadnieniu przedstawionym przez Przewodniczącego Rady Powiatu Tomasza Wojtona:

  Powiat Rzeszowski nie posiadając własnej instytucji kultury realizuje zadania w zakresie kultury m. in. wspierając wydarzenia kulturalne organizowane przez gminy z terenu powiatu. Wydarzenia wytypowane do pomocy finansowej mają status cykliczny i są organizowane przez jednostki podległe gminom z powiatu rzeszowskiego, na stałe wpisując się do kalendarza powiatowego.

  W trakcie LXII posiedzenia Rady Powiatu Rzeszowskiego wybrano dwóch delegatów reprezentujących powiat w Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska”. Tadeusz Pachorek, Wicestarosta Rzeszowski, oraz Anna Wolska, Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego, zostali wyznaczeni do pełnienia tej roli.

  Kolejnym istotnym punktem obrad było przyjęcie uchwały dotyczącej określenia zadań i przeznaczenia środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na realizację działań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Wartość tego zadania wyniosła 5 455 103 zł. Przewidziane środki mają zapewnić m.in. ciągłą działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zgłobniu oraz umożliwić przyznanie blisko 1 000 dofinansowań dla indywidualnych osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.

  Jednym z ostatnich punktów obrad było uchwalenie zobowiązania do realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej dla budowy obiektu mostowego wraz z dojazdami na rzece Trzebośnica w ciągu drogi powiatowej Nr 1367R Trzeboś Górna – Trzeboś Dolna.

  Spotkanie zakończono ogłoszeniem informacji przez Stanisława Kruczka dotyczącej środków przeznaczonych na budowę drogi łączącej południową część powiatu, szczególnie odcinek Rzeszów – Dynów, z jego obwodnicą.

  Gośćmi sesji byli: Robert Homicki – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa d/s Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości w Urządzie Miasta Rzeszowa, Stanisław Kruczek – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Agnieszka Gabrowska – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie oraz Marek Radion – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie. 

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com