sobota, 2 marca, 2024
+

  Będzie więcej kontroli towarów na granicy z Ukrainą

  Polecamy

  Krzysztof Gałkowski
  Krzysztof Gałkowski
  Redaktor / Dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  W niedzielę, 4 lutego o godzinie 14:00 miała miejsce konferencja prasowa w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Tematem spotkania było omówienie ostatnich działań podejmowanych przez Wojewodę Podkarpackiego, a także związanych z nim służb i inspekcji, mających na celu zdecydowaną poprawę sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej.

  W wyniku działań podejmowanych przez Wojewodę Podkarpackiego oraz podległe służby i inspekcje, kształtuje się nowy system mający na celu usprawnienie i zabezpieczenie przepływu towarów rolno-spożywczych przez granicę polsko-ukraińską.

  W konferencji uczestniczyli:

  • Wojewoda Podkarpacki – Teresa Kubas-Hul
  • Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie – Jacek Wojdylak
  • Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie – Adam Sidor
  • Graniczny Lekarz Weterynarii w Korczowej – Wiesław Tomaszewski

  Spotkanie, które odbyło się 27 stycznia w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgromadziło szefów wszystkich służb inspekcji odpowiedzialnych za kontrolę artykułów rolno-spożywczych na granicy. Uczestniczyli w nim również Wojewoda Podkarpacki oraz Wojewoda Lubelski, a głównym celem narady było skoordynowanie i usprawnienie działań wszystkich służb i inspekcji odpowiedzialnych za kontrolę graniczną.

  W efekcie tego spotkania, 30 stycznia w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się kolejne spotkanie z udziałem szefów służb i inspekcji podległych Wojewodzie Podkarpackiemu.

  W związku z sytuacją panującą na granicy polsko-ukraińskiej, a co za tym idzie, niepokojem wśród polskich rolników i producentów żywności, podjęłam działania mające na celu uporządkowanie, a przede wszystkim uszczelnienie systemu kontroli towarów wjeżdżających do Polski

  Teresa Kubas-Hul, wojewoda Podkarpacki

  Wojewoda Podkarpacki wraz ze służbami i inspekcjami przygotowała nowy, lepiej skoordynowany system działań, którego efektem będzie wzmocnienie kontroli oraz zwiększenie aktywności poszczególnych służb i inspekcji.

  W toku prowadzonych rozmów podjęto następujące działania i ustalenia:

  1. Wzmożenie kontroli artykułów rolno-spożywczych przewożonych przez granicę – służby i inspekcje zostały zobowiązane do prowadzenia badań w cyklach całodobowych.
  2. Dokonywanie kontroli fitosanitarnej w stosunku do każdej przesyłki przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
  3. Wykonywanie na bieżąco kontroli granicznych w stosunku do wszystkich zgłoszeń przez Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
  4. Zwiększenie o 40% liczby wykonywanych badań laboratoryjnych przez Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny.
  5. Na przejściach granicznych w Korczowej oraz w Medyce prowadzenie odpraw sanitarnych w systemie ciągłym.
  6. W związku ze zwiększonym napływem oleju słonecznikowego deklarowanego jako przeznaczonego na cele techniczne, Powiatowe Inspektoraty Sanitarne wzmogą nadzór nad identyfikowalnością tego surowca, stosowanego w zakładach przetwórstwa spożywczego i w punktach gastronomicznych.
  7. Wojewódzki Lekarz Weterynarii wydał Powiatowym Lekarzom Weterynarii polecenie natychmiastowego i obowiązkowego sprawdzania wszystkich powiadomień dotyczących przesyłek towarów z Ukrainy.
  8. Prace inspektorów weterynarii zostaną przedłużone na przejściu granicznym w Korczowej do 24 godzin przez 7 dni w tygodniu.
  9. Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny został zobligowany do niezwłocznego zgłaszania wykrytych nieprawidłowości, w tym prób ominięcia kontroli towarów wprowadzanych na terytorium Polski.
  10. Usprawniony zostanie przepływ informacji
   • na stronie internetowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego uruchomiona zostanie zakładka zawierająca bieżące informacje na temat liczby pojazdów i transportów przekraczających granicę.
   • Informacje będą także na bieżąco udostępniane przez kanały w mediach społecznościowych, głównie na Facebooku.
   • Rzecznik prasowy będzie przekazywał cykliczne komunikaty do mediów oraz organizacji zrzeszających rolników.

  W niedzielę przejścia graniczne polsko-ukraińskie, od godzin porannych odwiedzał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Czesław Siekierski, spotykając się z rolnikami. Dotychczasowe ustalenia poczynione przez Ministra to zwiększenie etatów Granicznego Lekarza Weterynarii, tak aby umożliwić prowadzenie całodobowych kontroli.

  Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie Adam Sidor poinformował, iż w wyniku przeprowadzonego przeglądu bazy laboratoryjnej wykazano, że przeprowadzanie badań poszczególnych środków spożywczych może zostać zwiększone 4-5 krotnie.

  Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Jacek Wojdylak, zapewnił, że KAS przeprowadza skuteczną kontrolę związaną z realizacją odpraw produktów rolnych pochodzących lub przywożonych z Ukrainy, a wszystkie zgłoszenia celne, we współpracy z innymi inspekcjami granicznymi, są szczegółowo kontrolowane i nadzorowane, tak aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa na rynku.

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com