środa, 21 lutego, 2024
+

  Rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa na terenie województwa podkarpackiego

  Polecamy

  Krzysztof Gałkowski
  Krzysztof Gałkowski
  Redaktor / Dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  Od 1 lutego do 30 kwietnia trwać będzie kwalifikacja wojskowa na terenie województwa podkarpackiego. Proces ten jest realizowany przy współpracy Wojewody Podkarpackiego, starostów (prezydentów miast na prawach powiatów), Szefa Ośrodka Zamiejscowego w Rzeszowie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji oraz Szefów WCR.

  Kwalifikacja obejmie głównie osoby w wieku 19 lat, urodzone w 2005 roku.

  W przypadku kobiet kwalifikacji podlegają osoby urodzone w latach 1997–2004, głównie z branż takich jak informatyka, medycyna i tłumaczenia. Oczywiście, inne zainteresowane osoby, które dotychczas nie przeszły kwalifikacji, mogą zgłosić się do komisji. To jedynie proces rejestracji i wstępnej oceny predyspozycji do służby, nie jest to jednak mobilizacja czy pobór – jak tłumaczy płk. Artur Chapski, szef rzeszowskiego Ośrodka Zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

  Łączna liczba osób, które mają być poddane kwalifikacji to 15 tysięcy. Jej celem jest określenie zdolności fizycznych i psychicznych do pełnienia służby wojskowej. W tej grupie są przede wszystkim mężczyźni, ale kwalifikacja dotyczy także kobiet. Oceną stanu zdrowia i predyspozycji tych osób zajmą się 22 powiatowe komisje lekarskie oraz jedna komisja.

  Teresa Kubas-Hul, wojewoda Podkarpacki

  Kwalifikacja została ogłoszona przez Wojewodę poprzez stosowne obwieszczenie. Łącznie, około 15 tysięcy osób będzie musiało poddać się obowiązkowej kwalifikacji wojskowej:

  • Ponad 11 tysięcy mężczyzn urodzonych w 2005 roku (rocznik podstawowy),
  • Około 3,5 tysiąca mężczyzn urodzonych w latach 2000–2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • Około 300 kobiet (przy czym liczba kobiet może znacznie wzrosnąć, zgodnie z informacjami od sześciu szefów Wojskowych Centrów Rekrutacji).

  Zarządzenia dotyczące zdolności do służby wojskowej osób podlegających kwalifikacji wydadzą 22 powiatowe komisje lekarskie, powołane przez Wojewodę. Nadzór nad ich działalnością sprawuje Wojewódzka Komisja Lekarska w Rzeszowie, działająca jako organ drugiej instancji w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

  Do kwalifikacji wojskowej wezwani zostaną przez właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z terminami określonymi w Wojewódzkim Planie Kwalifikacji Wojskowej. Jednorazowo planuje się wezwanie 30-35 osób.

  Osoby, które skutecznie dostarczą orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, całkowitej niezdolności do pracy lub do samodzielnej egzystencji na podstawie Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, lub zaliczone do osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, mogą być zwolnione z obowiązku osobistego stawiennictwa na kwalifikacji wojskowej.

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com