wtorek, 5 grudnia, 2023
+

  Artykuł badaczek z Politechniki Rzeszowskiej w 1% najczęściej cytowanych prac w bazie Web of Science

  Polecamy

  Krzysztof Gałkowski
  Krzysztof Gałkowski
  Redaktor / Dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  Artykuł „Limitations and future directions of application of the Fenton-like process in micropollutants degradation in water and wastewater treatment: A critical review” autorstwa doktor inżynier Małgorzaty Kidy i doktor inżynier Sabiny Ziembowicz z Katedry Inżynierii i Chemii Środowiska na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury został uwzględniony w prestiżowym 1% najczęściej cytowanych prac dotyczących tematyki środowiskowej i ekologicznej w bazie Web of Science za okres od maja 2022 do czerwca 2023 roku.

  Rosnący deficyt wody oraz zanieczyszczenie środowiska stawiają przed inżynierią środowiska aktualne wyzwania. Wymaga to intensywnych badań nad skutecznymi metodami usuwania trwałych i toksycznych zanieczyszczeń. Artykuł, będący krytycznym przeglądem literatury na temat procesu Fentona, stanowi przykład zaawansowanych procesów utleniania. Procesy oparte na reakcji Fentona wykazują obietnice w dziedzinie oczyszczania wody i ścieków. W ramach tego przeglądu dokonano podsumowania ograniczeń, zalet, i wad klasycznego procesu Fentona. Przeprowadzono kompleksową analizę literatury dotyczącą praktycznego zastosowania procesów opartych na reakcji Fentona w usuwaniu zanieczyszczeń organicznych z wody i ścieków. Artykuł charakteryzuje możliwości modyfikacji procesu, skupiając się zwłaszcza na jego zastosowaniach przemysłowych w kontekście oczyszczania wody i ścieków, ze szczególnym uwzględnieniem degradacji mikrozanieczyszczeń. Dodatkowo oceniono potencjał włączenia procesu Fentona do istniejących technologii oczyszczania wody i ścieków, w tym tych związanych z przemysłowymi odpadami.

  Dr inż. Małgorzata Kida skupia się głównie na badaniach związanych z ochroną środowiska, ze szczególnym naciskiem na eliminację niebezpiecznych mikrozanieczyszczeń i ich wpływ na ekosystemy wodne. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na poszukiwaniu innowacyjnych, ekologicznych technologii usuwania trudnorozkładalnych zanieczyszczeń ze środowiska, dążąc do redukcji negatywnego wpływu substancji chemicznych na zdrowie i środowisko. Ponadto, jej badania obejmują zrozumienie mechanizmów rozkładu mikroplastików oraz emisji szkodliwych związków, w tym gazów cieplarnianych.

  Dr inż. Sabina Ziembowicz zajmuje się szeroko pojętą problematyką ochrony środowiska. Jednym z istotnych obszarów jej badań jest problem występowania mikrozanieczyszczeń organicznych w środowisku oraz poszukiwanie skutecznych metod ich eliminacji. Jej zakres badawczy obejmuje wykorzystanie zaawansowanych procesów utleniania, w tym procesu Fentona i jego modyfikacji, w degradacji trwałych zanieczyszczeń środowiska. Dodatkowo, naukowczyni prowadzi badania nad skutecznymi metodami usuwania mikroplastików z wody i ścieków, oraz analizuje wpływ konwencjonalnych procesów oczyszczania wody i ścieków na rozkład mikroplastików i migrację szkodliwych substancji.

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com