wtorek, 5 grudnia, 2023
+

  Rozbudowa łącznika autostrady Rzeszów – Północ, Etap I.

  Polecamy

  Krzysztof Gałkowski
  Krzysztof Gałkowski
  Redaktor / Dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  Pod koniec sierpnia 2023 roku zakończą się prace nad pierwszym etapem rozbudowy łącznika autostrady A4, który obejmuje odcinek od granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów Północ.

  Dzisiaj, 22 sierpnia 2023 roku, uroczyste otwarcie nowego łącznika zostało oficjalnie rozpoczęte przez Józefa Jodłowskiego, starostę Rzeszowskiego.

  Na miejscu obecni byli również reprezentanci Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Drogowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Zarządu Powiatu Rzeszowskiego, a także Radni Powiatu Rzeszowskiego pod przewodnictwem Tomasza Wojtona. Wśród dalszych gości znaleźli się Wójtowie oraz Burmistrzowie z terenu powiatu rzeszowskiego, lokalni samorządowcy oraz przedstawiciele firmy wykonawczej. Warto wspomnieć o obecności Macieja Łukaszka, Dyrektora ds. technicznych Oddziału Rzeszów STRABAG oraz Marcina Michalewicza, Dyrektora ds. finansowych tego samego oddziału.

  W trakcie inauguracji Józef Jodłowski serdecznie przywitał wszystkich gości obecnych na wydarzeniu. Wśród znamienitych osób można było dostrzec m.in.: Andrzeja Szlachtę, który jest Posłem na Sejm RP, Ewę Leniart, Wojewodę Podkarpackiego, Konrada Fijołka, Prezydenta Miasta Rzeszowa, oraz Jolantę Kaźmierczak, Wiceprezydentkę Miasta Rzeszowa. Nie zabrakło także Karola Ożoga, Radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Andreja Deca, Przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa, oraz Marka Bajdaka, Dyrektora Wydziału Nieruchomości Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

   Budowa łącznika była dla Powiatu dużym wyzwaniem, z którego wywiązaliśmy się jak najlepiej. Ogromna w tym zasługa pracowników starostwa i podległych jednostek, którzy przygotowywali i nadzorowali inwestycję od samego początku aż do jej zakończenia.

  Józef Jodłowski, starosta Rzeszowski

  Rola, jaką odegrał Powiat Rzeszowski w procesie budowy, stanowi niezwykle istotny aspekt tego przedsięwzięcia. To właśnie samorząd powiatowy był odpowiedzialny za kluczowe etapy, co potwierdzają konkretne fakty. To Powiat Rzeszowski przygotował oraz złożył wniosek o dofinansowanie projektu, a także przeprowadził niezbędne postępowania związane z zamówieniami publicznymi dotyczącymi zarówno wykonawstwa robót budowlanych, jak i dokumentacji projektowej.

  Szczególnie warto podkreślić dynamikę realizacji inwestycji. Umowa dotycząca opracowania dokumentacji projektowej została podpisana już 27 grudnia 2018 roku, natomiast 11 maja 2021 roku wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRiD). Kolejnym kamieniem milowym było zawarcie umowy z firmą STRABAG Sp. z o.o., odpowiedzialną za wykonawstwo robót budowlanych, co miało miejsce 22 marca 2022 roku. Przykuwa uwagę, że nieco ponad rok i pół później prace praktycznie dobiegły już końca, świadcząc o sprawnym tempie realizacji projektu.

  Głównym celem projektu była poprawa dostępności transportowej powiatu rzeszowskiego i miasta Rzeszów, poprzez rozbudowę łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów Północ. Zakres prac był bardzo szeroki i obejmował:

  • Rozbudowę drogi powiatowej;
  • Budowę, rozbudowę i przebudowę skrzyżowań z drogami przecinającymi;
  • Budowę i przebudowę chodników i ciągów pieszo rowerowych;
  • Przebudowę/budowę przejść dla pieszych;
  • Budowę zawrotki zapewniającej pełne skomunikowanie;
  • Budowę/przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych zapewniających dostęp do terenów przyległych;
  • Budowę zatok autobusowych
  • Przebudowę i budowę odwodnienia drogi;
  • Budowę/przebudowę urządzeń technicznych drogi;
  • Przebudowę/budowę przepustów na przecinanych ciekach;
  • Budowę elementów ochrony akustycznej, jeśli konieczność ich budowy będzie wynikać z uzyskanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
  • Ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
  • Przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej.
  fot. Starostwo Rzeszowskie

  Powiat Rzeszowski stara się nadążać na nowymi oczekiwaniami i potrzebami mieszkańców. Od momentu swego powstania systematycznie inwestuje w poprawę dostępności komunikacyjnej, nie tylko na poziomie lokalnym, ale także krajowym i międzynarodowym (…) 

  Józef Jodłowski, starosta Rzeszowski
  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com