wtorek, 5 grudnia, 2023
+

  Plan polityki senioralnej w województwie Podkarpackim

  Polecamy

  Krzysztof Gałkowski
  Krzysztof Gałkowski
  Redaktor / Dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  We wtorek 8 listopada wojewoda Ewa Leniart na konferencji prasowej przedstawiła plany realizacji polityki senioralnej w województwie Podkarpackim.

  Ponad 10,5 mln zł to kwota, jaką podkarpackie samorządy otrzymały w 2022 r. na realizację zadań z zakresu wsparcia seniorów. To środki m.in. na utworzenie klubów Senior+, świadczenie usług opiekuńczych w ramach programów: „Opieka 75+” i „Korpusu Wsparcia Seniorów”.

  Na Podkarpaciu, podobnie jak w całej Polsce, liczba seniorów wzrasta, w związku z tym państwo nie ustaje w trosce o zapewnienie dobrych warunków bytowych dla tej grupy. W naszym województwie z budżetu państwa została w ostatnim roku przeznaczona kwota przekraczająca 10,5 mln zł na zaspokajanie różnych potrzeb osób w wieku senioralnym. W tym kontekście ważne są kluczowe programy rządowe służące wsparciu seniorów, tj. program wieloletni „Senior+” czy program „Opieka 75+” – powiedziała wojewoda podkreślając, że samorządy z terenu województwa podkarpackiego chętnie sięgają po środki finansowe, które służą realizacji programów wspierających seniorów.

  Przede wszystkim stawiamy sobie jako rząd za cel to, aby seniorzy jak najdłużej przebywali w swoim środowisku i temu celowi służą różne formy wsparcia kierowane za pośrednictwem ośrodków pomocy społecznej z terenu naszych gmin.

  Ewa Leniart, wojewoda Podkarpacki

  W sumie jednostki samorządu terytorialnego województwa  podkarpackiego otrzymały na realizację zadań związanych z udzielaniem wsparcia osobom niepełnosprawnym i starszym:

  1. Dofinansowanie w ramach Programu Wieloletni „Senior +” na lata 2021-2025 – łączna kwota 4 388 tys. zł dla 46 gmin , w tym na tworzenie nowych kwota 735 tys. zł dla 4 gmin;
  2. Dofinansowanie w ramach Program „Opieka 75+” – kwota 1 mln 611 tys. zł dla 40 gmin;
  3. Dofinansowanie w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – kwota 4 136 tys. zł dla 84 gmin;
  4. Dofinansowanie programów z obszaru wsparcia działań innowacyjnych skierowanych do środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych lub mających na celu aktywizację osób starszych –– kwota 384 tys. zł  dla 18 podmiotów.

  Program Wieloletni „Senior +” na lata 2021-2025

  Jednym z głównych działań sprzyjających poprawie jakości życia osób starszych jest realizowany program wieloletni „Senior+”. W ramach modułu 1 tegorocznej edycji
  w województwie powstaną 4 nowe kluby Senior+ z łączną liczbą 79 miejsc.

  W Programie uczestniczy 46 gmin z naszego województwa. Jego celem jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia lokalnych dziennych domów i klubów „Senior+” umożliwiające zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów, poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w placówkach „Senior+”.

  Środki z Programu przeznaczone są na tworzenie nowych ośrodków wsparcia (moduł 1) oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia (moduł 2).

  Program „Opieka 75+”  

  W 2022 r. na realizację usług opiekuńczych w ramach programu „Opieka 75+” gminy otrzymały dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 1 mln 611 tys. zł. Beneficjentami programu jest 531 mieszkańców Podkarpacia w wieku 75 lat i więcej, na rzecz których gminy województwa podkarpackiego planują zrealizować 124 106 godzin usług opiekuńczych. Do realizacji usług opiekuńczych w oparciu o założenia Programu przystąpiło 40 ośrodków pomocy społecznej.

  Program ”Opieka 75+” umacnia gminy województwa w realizacji usług opiekuńczych. Dzięki dodatkowemu wsparciu środkami budżetu państwa jednostki mogą zabezpieczyć podstawową opiekę nie tylko nowym świadczeniobiorcom, ale także zwiększyć wymiar usług już świadczonych. Poprawia to nie tylko komfort życia, ale także bezpieczeństwo osób starszych. Dla wielu z nich skorzystanie z usług opiekuńczych stanowi jedyną możliwość pozostania w środowisku własnego zamieszkania i opóźnienia momentu, w którym konieczne będzie zapewnienie im stałej opieki instytucjonalnej.

  Dzięki wdrożeniu Programu ”Opieka 75+” gminy otrzymują wsparcie budżetu państwa w finansowaniu zadania własnego o charakterze obowiązkowym. Jest to szczególnie ważne w przypadku małych, wiejskich gmin, których możliwości finansowe są bardzo ograniczone.

  Program „Korpus Wsparcia Seniorów”

  W tym roku na realizację działań w ramach Programu  gminy otrzymały dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 4 136 189 zł. Do realizacji zadań przystąpiło 84 gmin (ośrodków pomocy społecznej).

  Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com