poniedziałek, 26 lutego, 2024
+

  #infoUrząd: ROPS w Rzeszowie przekazał drugą transzę środków ochrony osobistej

  Polecamy

  Redakcja
  Redakcja
  Zespół Redakcyjny Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, Tvi
  - Reklama -

  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie przekazał drugą transzę środków ochrony osobistej dla placówek opieki całodobowej z Podkarpacia. Udało się je kupić dzięki unijnemu wsparciu. O szczegółach była mowa na konferencji prasowej.

  Środki ochrony osobistej – między innymi rękawiczki, płyny do dezynfekcji, przyłbice, maseczki – wydawane są w Rzeszowie z magazynów Podkarpackiego Banku Żywności, który użyczył swoje powierzchnie na potrzeby ROPS-u. Właśnie tam, przy rampie wyładunkowej, z dziennikarzami spotkał się marszałek Władysław Ortyl oraz Stanisław Kruczek, który w zarządzie odpowiada za kwestie ochrony zdrowia. Obecni byli także Anna Wójcik – prezes dębickiego koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, które prowadzi schronisko dla bezdomnych kobiet i mężczyzn, a także ks. Piotr Potyrała – zastępca dyrektora Caritas Diecezji Rzeszowskiej, a także Monika Bernat, zastępca dyrektora ROPS.

  fot. www.podkarpackie.pl

  Dbamy o przedsiębiorców, dbamy o różnego rodzaju inwestycje w szpitalach w czasie pandemii, ale trafiamy też z taką pomocą w postaci środków ochrony osobistej do wszystkich potrzebujących – mówił podczas konferencji marszałek Władysław Ortyl.

  Chciałbym podkreślić ważną rolę Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, którego działania i praca doprowadziły do tego, że na Podkarpacie trafi do najbardziej potrzebujących prawie 28 mln złotych. Pandemia nie ustaje, dlatego ta pomoc jest bardzo potrzebna – dodał Stanisław Kruczek

  Środki ochrony osobistej, które przekazuje placówkom opiekuńczym ROPS, pochodzą z projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.  Są to projekty:

  1. „Liderzy Kooperacji”,
  2. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”
  3. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022”,

  W ramach pierwszej transzy udzielono wsparcia 246 placówkom z terenu województwa podkarpackiego o łącznej wartości ponad 1,2 mln złotych. Do ośrodków pomocy społecznej, dps-ów i zakładów opiekuńczo – leczniczych trafiło m.in. ponad 11 tys. rękawiczek jednorazowych, 20 tys. maseczek jednorazowych czy kilkanaście tys. litrów płynu do dezynfekcji. Wówczas zakupy były realizowane w ramach środków pochodzących ze wszystkich trzech projektów realizowanych przez ROPS.

  Teraz, w dniach 20-21 lipca, ROPS 2020 r. ROPS przekazuje kolejne środki w ramach projektu „Liderzy Kooperacji”. Tym razem pomoc o wartości prawie 2 mln złotych trafi do 85 instytucji. 45 placówek opiekuńczo-wychowawczych, 22 schronisk i noclegowni dla bezdomnych, 2 domów samotnej matki, domu matki i dziecka, ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, 4 ośrodków wychowawczych i socjoterapii, 6 GOPS-ów i 4 PCPR.

  fot. www.podkarpackie.pl

  Łącznie Instytucje te otrzymają m.in: 49 500 szt. maseczek jednorazowych, 5 340 opakowań rękawiczek ochronnych, 8 525 litrów płynów do dezynfekcji rąk, 6 755 litrów płynów do dezynfekcji powierzchni, 984 komplety pościeli jednorazowej czy 161 szt. mat dezynfekujących. Są jeszcze rozdzielane przyłbice, fartuchy, termometry, kombinezony ochronne. W najbliższym czasie do placówek tych zostanie przekazanych również 85 sztuk ozonatorów o łącznej wartości ok. 460 tys. złotych.

  Bezdomni to grupa osób, która jest szczególnie narażona na zakażenia, a jednocześnie grupa osób, której ciężko jest pomagać. Dzięki tym środkom, które otrzymujemy, u nas na Podkarpaciu nie było zakażeń wśród bezdomnych – podkreśliła Anna Wójcik – prezes dębickiego koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

  Placówki prowadzone przez Caritas na Podkarpaciu czują się bezpiecznie między innymi dzięki tej pomocy, która trafia do nich z urzędu marszałkowskiego poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Czujemy się też dumni, że jako Caritas mogliśmy udostępnić swoje magazyny na potrzeby składowania środków ochrony osobistej w czasie pandemii – dodał ks. Piotr Potyrała z Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

  ROPS realizuje także inny ważny projekt „Lepsze jutro”, który dedykowany jest wszystkim domom pomocy społecznej z terenu województwa podkarpackiego. Każdy DPS będzie mógł ubiegać się o wsparcie finansowe na:sfinansowanie zatrudnienia dodatkowej kadry w DPS, dodatkowe wynagrodzenie (dodatki/premie) dla pracowników już zatrudnionych, zapewnienie miejsc do odbywania kwarantanny dla mieszkańców i pracowników placówki, pomoc psychologiczną i terapeutyczną, zakup środków, sprzętu i wyposażenia związanego z walką z COVID-19, zakup sprzętu do wyposażenia i obsługi izolatek, zakup i przeprowadzenie testów na COVID-19.

  Projekt „Lepsze jutro” ma budżet 24 mln złotych, a ogłoszenie naboru wniosków planowane jest na przełomie lipca i sierpnia.  Łącznie na przeciwdziałanie rozpowszechnianiu się wirusa SARS-CoV-2 i łagodzeniu skutków COVID-19, ROPS w Rzeszowie przeznaczy ponad 27 mln złotych.

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com