poniedziałek, 26 lutego, 2024
+

  Wieżowce na Krakowskiej – odpowiedź Inwestora.

  Polecamy

  Waldemar Ruszel
  Waldemar Ruszel
  Redaktor Waldemar Ruszel Szef do spraw kontaktów z organizacjami pozarządowymi Kurier Rzeszowski - portal, gazeta TVi
  - Reklama -

  Wracamy do tematu budowy dwóch wieżowców przy ul. Krakowskiej w ramach inwestycji KrakoVska.


  Poprzedni artykuł znajduje się tutaj.


  Aktualizacja 22.06.2020:

  Od Inwestora trzymaliśmy odpowiedź na nasze dodatkowe pytanie:
  8. Czy Inwestor posiada już warunki Zabudowy (WZ), a jeżeli tak to kiedy zostały wydane?

  Tak posiadamy. Wydane one zostały 31 lipca 2019. Decyzja stała się ostateczna 19 sierpnia 2019

  oraz doprecyzowanie odpowiedzi na poprzednie:

  Jesteśmy właścicielem 98% powierzchni działek niezbędnych do zrealizowania inwestycji, na której ma powstać KrakoVska. A pozostałą część, której właścicielem jest Miasto Rzeszów, planujemy nabyć w trybie wskazanym nam przez Miasto.
  Przy realizacji tej inwestycji współpracujemy ściśle z rzeszowskim uznanym deweloperem – Szklane Tarasy.
  Obecnie prowadzimy akcję rezerwacyjną mieszkań, a w odpowiednim momencie rozpoczniemy podpisywanie umów deweloperskich. Wszystko to jest zgodne z obowiązującą Ustawą Deweloperską.

  Poprzednia część artykułu:

  Kilka dni temu zadaliśmy Inwestorowi kilka pytań.

  1. W jaki sposób Inwestor nabył prawa działki przy ul. Krakowskiej, na której ma powstać inwestycja „KrakoVska”.
  2. Czy Inwestor zna skalę czynników, które negatywnie mogą wpłynąć na życie społeczne okolicznych mieszkańców?
   Mieszkańcy w liście skierowanym do Redakcji wymienili następujące aspekty życia, w szczególności:
   – zaburzenie lokalnego ładu architektonicznego (tak wysokie budynki będą przytłaczały okoliczne domy jednorodzinne oraz szeregówki).
   – obniżenie wartości działek,
   – zacienienie od wschodu sąsiednich posesji, miasto dba o miano innowacyjnego i przyjaznego środowisku… domki zaopatrzone są w fotowoltaikę – zacienienie negatywnie wpłynie również na ten aspekt,
   – utrudnienia w ruchu na ul. Krakowskiej (światła przy nowym świecie), ul. Kotuli (część od ul. Krakowskiej) oraz sąsiednich, mniejszych ulicach,
   – utrudnienia z parkowaniem w najbliższej okolicy, w tym na osiedlach na których już aktualnie występują problemy z parkowaniem (w inwestycji planuje się ekstremalnie niewielką liczbę miejsc parkingowych w stosunku do liczby mieszkań i mieszkańców).
  3. Czy Inwestor przeprowadził Konsultacje Społeczne z mieszkańcami okolicznych osiedli o wpływie inwestycji oraz o rozwiązaniach przewidywanych utrudnień?
  4. Ile planowanych jest lokali biurowych, ew. jaka powierzchnia jest przeznaczona pod działalność biurową?
  5. Ile planowanych jest mieszkań i miejsc parkingowych dla mieszkańców?
  6. Ile planowanych jest miejsc parkingowych pod działalność biurową?
  7. Na jakiej podstawie prowadzona jest sprzedaż mieszkań, skoro z ogólnodostępnych informacji wynika, że Inwestor nie jest właścicielem wszystkich działek, na której ma znajdować się inwestycja?

  W nadesłanym piśmie z odpowiedziami czytamy:

  W zeszłym roku podpisaliśmy umowę na zakup działek przy ul. Krakowskiej, na mocy której staliśmy się ich właścicielami.

  Inwestycje realizujemy zawsze zgodnie z warunkami zabudowy lub miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przepisami prawa budowlanego, jak również innymi wymaganiami i obostrzeniami narzuconymi przez Urzędy.


  W Bryksy zawsze staramy się, aby budowane przez nas inwestycje były spójne z charakterem miejsca, w którym się będą znajdować. Zawsze też dbamy o to, aby nasze osiedla niosły ze sobą nie
  tylko nowe powierzchnie mieszkalne, ale także aby posiadały szereg wartości dodanych, takich z których mogą skorzystać zarówno mieszkańcy osiedla jak i okoliczni sąsiedzi. Nie inaczej ma się sytuacja w przypadku inwestycji KrakoVska, gdzie wszystko zostało bardzo starannie przemyślane i
  zaplanowane.


  KrakoVska składać się będzie z dwóch 17-pietrowych budynków mieszkalnych z lokalami użytkowymi na parterze oraz jednego budynku biurowego. Inwestycja ta będzie realizowana etapowo. W I etapie powstanie budynek mieszkalny, w którym zaprojektowano 153 mieszkania o powierzchni od 39 m2 do 97 m2. Dopełnieniem części mieszkalnej będą, znajdujące się na parterze lokale użytkowe
  o łącznej powierzchni 374 m2.

  Budynek biurowy zrealizowany będzie w kolejnym etapie KrakoVskiej. Planowana powierzchnia biurowa to ok. 2000 m2.

  KrakoVska wyposażona zostanie w dużą ilość stojaków na rowery (zarówno w garażu podziemnym jak i na zewnątrz). Dodatkowo rowerzyści będą mieć do dyspozycji zamykaną wiatę rowerową, stację obsługi rowerów oraz rowerową myjnię.


  Pod każdym z budynków inwestycji KrakoVska powstanie garaż podziemny z miejscami
  parkingowymi. W sumie w inwestycji KrakoVska projektowane jest 432 miejsca postojowe z czego
  50 miejsc to miejsca zewnętrzne.


  Przestrzeń pomiędzy budynkami została zaplanowana w całości z myślą o mieszkańcach. Układ budynków został tak zaprojektowany, aby wyodrębnić spowite zielenią urbanistyczne dziedzińce.
  Zieleń ta często występuje w formie pagórków, porośniętych bujnymi trawami i bylinami. W przestrzeń dziedzińców wkomponowane zostały także kwitnące drzewa i kwiaty. Między budynkami zlokalizowany został nowoczesny teren rekreacyjno-wypoczynkowy.


  Zgodnie z obecnie panującymi światowymi trendami, teren inwestycji będzie otwarty – dostęp do dziedzińca z terenem rekreacyjno-wypoczynkowym i placem zabaw będą mieli także sąsiedzi KrakoVskiej.


  Dodatkowym atutem będą paczkomaty zlokalizowane na terenie inwestycji czy stacja ładowania samochodów elektrycznych.


  Lokale użytkowe na parterze oraz w przyszłości biurowiec stworzą nowe miejsca pracy, tak dla całego Rzeszowa, jak i dla sąsiedzkiej społeczności.


  Obecnie istnieje możliwość rezerwacji mieszkań w inwestycji KrakoVska.

  Niestety, poza niewielką częścią odpowiedzi reszta pisma to treść marketingowa, która na zadane przez nas pytania niewiele nam odpowiada. Czytając te odpowiedzi z jednej strony to dobrze, że Inwestor tak troszczy się o mieszkańców nie tylko samej inwestycji ale i Miasta, jednak skoro to prawda, to dlaczego nie zapytał ich o zdanie? Czy były przeprowadzone konsultacje nie uzyskaliśmy odpowiedzi, a od okolicznych Mieszkańców wiemy, że nie.

  Można też powiedzieć, że skoro posiada teren i inwestuje to dobrze, ponieważ miasto się rozwija.

  Spójrzmy zatem ponownie na ten temat oczami mieszkańców okolicznych osiedli. Kilka dni temu mieszkańcy złożyli w Urzędzie Miasta petycję:

  W związku z podjętą przez dewelopera BRYKSY inicjatywą inwestycyjną dotyczącą budowy przy ul. Krakowskiej dwóch wieżowców, pragniemy zwrócić uwagę, że decyzje podejmowane w tym zakresie
  przez Władze Miasta w żadnym stopniu nie uwzględniają sytuacji dotychczasowych mieszkańców sąsiednich działek, którzy zostali nimi dotknięci. Pragniemy zatem zwrócić uwagę, że:
  – nie podjęto żadnych konsultacji z mieszkańcami okolicznych nieruchomości,
  – w procedurze wydawania warunków zabudowy do tej pory nie uwzględniono wpływu
  inwestycji na sąsiedztwo, w szczególności w zakresie zacienienia, zaburzenia przepływu wód powierzchniowych i gruntowych oraz wpływu prac budowlanych na najbliżej położone
  budynki,
  – przeprowadzenie inwestycji wpłynie bardzo negatywnie na wycenę nieruchomości leżących w pobliżu inwestycji,
  o obecność tak wysokich obiektów przy jednocześnie niewielkiej liczbie miejsc parkingowych wpłynie bardzo negatywnie na komfort życia codziennego mieszkańców sąsiednich ulic, utrudniając komunikację na lokalnych ulicach oraz ul. Krakowskiej, a także znacząco zwiększając problemy z parkowaniem.
  Naszym zdaniem na działkach objętych inicjatywą inwestycyjną możliwe jest budowanie jedynie budynków niskich, które nie zakłócą harmonii okolicy oraz nie będą wpływać negatywnie na życie oraz wycenę majątku mieszkańców sąsiednich nieruchomości. W związku z powyższym wzywamy Władze
  Miasta do wstrzymania wymienionej inicjatywy inwestycyjnej do czasu ustaIenia dla terenu objętego inwestycją oraz jego okolic miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzględniającego interesy wszystkich stron postępowania.

  Wraz z petycją złożono materiał informacyjny o przewidywanej skali problemów wynikających z inwestycji:

  – Całkowita blokada ronda im. Danuty Siedzikówny ps.”Inka” ze względu na warunki dojazdu do
  nieruchomości, a zatem i ulic: Ofiar Katynia, Kotuli, Ustrzyckiej oraz innych w okolicy.
  – Ok. 450 samochodów – mieszkańców, pracowników, klientów firm bez zapewnionego dostępu do
  parkingu
  – Olbrzymia skala transportu materiałów oraz wywozu ziemi: 30 tys. m3 ziemi, 50 tys. m3 betonu, 20
  tys. m3 materiałów konstrukcyjnych, 5 tys. ton stali, powodujące bardzo duże utrudnienia w ruchu
  ze względu na warunki dojazdu do nieruchomości oraz zagrożenie dla najbliżej położonych
  budynków.
  – Całkowite zaburzenie spójności architektonicznej okolicy – sąsiedztwo to domki jednorodzinne,
  szeregówki i niskie bloki.
  – Znaczące zwiększenie emisji hałasu i smogu zarówno w związku z realizacją inwestycji, jak i
  wzrostem natężenia ruchu w okolicy.

  W petycji są szacunkowe wyliczenia dodatkowej ilości samochodów:

  Liczbę samochodów oszacowano w następujący sposób: 1000 mieszkańców x 0,7 + 300 pracowników lokali
  użytkowo-handlowych w bud. mieszkalnych i bud. biurowym x 0,5 + 400 klientów/kontrahentów firm
  zlokalizowanych na terenie kompleksu x 0,25 =700+150+100=950 samochodów.

  W wyliczeniach liczba ta jest pomniejszona o planowaną ilość miejsc parkingowych – ok 450 (mieszkańcy nie znali dokładnej ilości miejsc – przyp. red).

  Petycję podpisało 132 osoby a wraz z nią został złożony „wniosek o przesunięcie głosowania ws. sprzedaży wyżej wymienionych działek, stanowiących
  własność Gminy Miasta Rzeszowa, do czasu ustalenia dla terenu objętego inwestycją oraz jego okolic, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzględniającego interesy wszystkich
  stron postępowania
  .”

  Zastanawia też fakt, że Inwestor twierdzi, że kupił działki – „W zeszłym roku podpisaliśmy umowę na zakup działek przy ul. Krakowskiej, na mocy której
  staliśmy się ich właścicielami”,
  a przecież niedawno była Sesja Rady Miasta w sprawie bezprzetargowej sprzedaży czterech działek, które są niezbędne do realizacji całej inwestycji.

  Tak wygląda plan rozmieszczenia budynków przedstawionych na stronie Inwestora:

  Zdjęcie – Bryksy.pl

  Na czerwono zaznaczyliśmy działki, które obecnie są własnością Miasta:

  Czy zatem bez działki 38/53, która najbardziej wchodzi w pierwszy etap inwestycji da się ją zrealizować?

  Do tematu powrócimy za kilka dni, po kolejnej Sesji Rady Miasta.

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com