środa, 17 kwietnia, 2024
spot_img
+

  Ostatnie posiedzenie sejmiku województwa Podkarpackiego VI kadencji

  Polecamy

  Krzysztof Gałkowski
  Krzysztof Gałkowski
  Redaktor / Dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  Podczas marcowej sesji sejmiku, która najprawdopodobniej była ostatnią w kończącej się VI kadencji, radni podejmowali szereg istotnych decyzji dotyczących regionu. Wśród nich znalazły się zwiększone wydatki na kluczowe inwestycje, podwyżki dla nauczycieli, alokacja środków na konserwację zabytków oraz środki pochodzące z PFRON-u. Dodatkowo, podjęto decyzję o kontynuacji współpracy z powiatem sanockim w prowadzeniu Muzeum Historycznego w Sanoku do 2029 roku. W uznaniu zakończenia kadencji, radni zostali uhonorowani pamiątkowymi statuetkami.

  Na początku marcowej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego miało miejsce wręczenie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”. Została ona przyznana pośmiertnie Markowi Tenerowiczowi. Odznakę odebrała jego żona, Elżbieta Tenerowicz, w towarzystwie córki.

  Radni podjęli również decyzję o przyznaniu odznaki honorowej kolejnej osobie – Eugeniuszowi Taradajko. Były dyrektor Oddziału Wojewódzkiego PCK w Rzeszowie oraz prezes PTTK Rzeszów został uhonorowany za swoje społeczne zaangażowanie na rzecz rozwoju Podkarpacia.

  Podczas sesji radni zatwierdzili także plan podziału środków w wysokości 48,7 miliona złotych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2024. Z tej kwoty 5,5 miliona zostanie przeznaczone na wsparcie robót budowlanych, ponad 41 milionów na zakładanie i funkcjonowanie Zakładów Aktywności Gospodarczej, natomiast dwa miliony zostaną przeznaczone na projekty z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowane przez fundacje i organizacje pozarządowe, które zostaną wybrane w konkursie.

  Radni Podkarpacia podjęli decyzję o przystąpieniu regionu do Europejskiej Sieci Regionów na Rzecz Badań i Innowacji (ERRIN) z siedzibą w Brukseli. Organizacja ta zrzesza ponad 100 członków z 22 krajów, dążąc do połączenia regionalnych i lokalnych interesariuszy w obszarze badań i innowacji oraz wzmocnienia roli lokalnego i regionalnego wymiaru w polityce europejskiej dotyczącej badań i innowacji. Do tej pory do sieci przystąpiły już takie regiony jak Kujawsko-Pomorskie, Łódzkie, Lubelskie, Małopolskie, Pomorskie, Dolnośląskie, Warmińsko-Mazurskie, Zachodniopomorskie i Wielkopolskie.

  fot. Biuro Prasowe UMWP

  Sejmik podejmując decyzję o przyznaniu dotacji, wsparł 83 podmioty, które ubiegały się o pomoc na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach. Całkowita kwota dotacji przekroczyła 5 milionów złotych i została w pełni sfinansowana z budżetu województwa podkarpackiego. Wartość dotacji wahała się od 10 tysięcy do 200 tysięcy złotych.

  Radni podjęli decyzję o zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2024–2045, do której wprowadzono sześć nowych przedsięwzięć, z których trzy główne dotyczą inwestycji drogowych:

  1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 na odcinku Szklary – Dynów, realizowana w latach 2024–2027 przez PZDW w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021–2027. Całkowita wartość inwestycji to ponad 155 milionów złotych, z czego ponad 26 milionów złotych pochodzi ze środków budżetu województwa.
  2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 865 na odcinku od końca obwodnicy Narola do granicy województwa, realizowana w latach 2024–2026 przez PZDW w Rzeszowie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Całkowita wartość tej inwestycji to 38 milionów złotych, z czego 8 milionów złotych pochodzi ze środków budżetu województwa.
  3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza, obejmująca budowę mostu na rzece Stobierna, realizowana w latach 2024–2025 przez PZDW. Całkowita wartość tej inwestycji to 37 milionów złotych, finansowanych ze środków budżetu województwa.

  Dodatkowo, jednym z nowych zadań wprowadzonych do WPF jest wspólne prowadzenie z powiatem sanockim Muzeum Historycznego w Sanoku w latach 2025–2029, na co przeznaczono 7,9 miliona złotych z budżetu województwa (1.580.000 złotych rocznie).

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com