niedziela, 25 lutego, 2024
+

  Oddziały Histopatologii i Patomorfologii w KSW nr 2 w Rzeszowie przebudowane

  Polecamy

  Krzysztof Gałkowski
  Krzysztof Gałkowski
  Redaktor / Dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  Przebudowa Histopatologii i Patomorfologii w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie pochłonęła ponad 17 milionów złotych, zdecydowaną większość środków pochodzących z budżetu województwa.

  Uroczystego otwarcia całkowicie zmodernizowanej części szpitala doświadczyli liczni goście, w tym parlamentarzyści Ewa Leniart i Krystyna Skowrońska, wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul, wiceprzewodniczący sejmiku Jerzy Cypryś, zastępca prezydenta Rzeszowa Krystyna Stachowska, dyrektorzy wojewódzkich podmiotów leczniczych, przedstawiciele firm projektowych i wykonawczych remontu zakładu oraz kierownik zakładu patomorfologii dr n. med. Mariusz Książek wraz z personelem.

  Decyzja o inwestycji znacznych środków w tę część szpitala wynikała z konieczności dostosowania pomieszczeń Zakładu Patomorfologii do wymagań Ministerstwa Zdrowia i norm sanitarnej służby. Zakres działań patomorfologii w szpitalu nr 2 w Rzeszowie obejmuje nie tylko obsługę pacjentów placówki, lecz także świadczenie usług dla wielu innych podmiotów leczniczych w regionie. Zakład przeprowadza badania histopatologiczne na materiałach pobranych podczas operacji, biopsji czy sekcji, a także specjalistyczne badania i sporządza specjalistyczne dokumentacje. Pomimo istnienia wielu innych firm świadczących podobne usługi na regionalnym rynku, zapotrzebowanie na badania prowadzone przez Zakład Patomorfologii rzeszowskiego Szpitala Nr 2 jest nadzwyczaj wysokie.

  Zaktualizowano i zmodernizowano część szpitala, której dotychczasowy stan infrastruktury, zużyte wyposażenie oraz braki uniemożliwiały pełnienie roli wojewódzkiego ośrodka diagnostycznego w zakresie patomorfologii. Ponadto, istniejące warunki nie sprzyjały pełnemu wykorzystaniu doświadczenia i umiejętności wysokiej klasy personelu szpitala, wspieranego przez lekarzy i naukowców z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Aby podnieść standard usług, sprostać zapotrzebowaniu oraz spełnić wymogi prawa, samorząd województwa zdecydował się zainwestować w przebudowę Klinicznego Zakładu Patomorfologii oraz wymianę i doposażenie w nowy sprzęt medyczny.

  Adaptacja budynku patomorfologii była konieczna dla spełnienia współczesnych norm użytkowych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa, higieny pracy oraz ochrony środowiska, a przede wszystkim zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi standardów badań patomorfologicznych niezbędnych do uzyskania akredytacji. Pomieszczenia te nie przeszły remontu od czasu oddania do użytku w latach 80. XX wieku.

  W trakcie prac zmodernizowano pracownie histopatologiczne na pierwszym piętrze oraz śluzę sanitarną na parterze. Przebudowa obejmowała remont generalny budynku, z częściowym dostosowaniem do obecnych wymagań. Nowe instalacje elektryczne, teletechniczne, sanitarne, oraz nowa instalacja wentylacji mechanicznej, zapewniająca wymaganą ilość wymian powietrza, zostały zainstalowane. Przebudowano także prosektorium wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, które również nie spełniały obecnych standardów.

  W ramach inwestycji przeprowadzono szereg prac budowlanych i instalacyjnych, obejmujących m.in. instalacje elektryczne, teletechniczne, sanitarno-techniczne, oraz system badań. Zakupiono nowe wyposażenie technologiczne prosektorium oraz nowe chłodnie. Zainstalowano nową windę, zmodernizowano system ogrzewania. Realizacja tego przedsięwzięcia wprowadziła nowe standardy, zarówno pod względem efektywności i jakości przeprowadzanych badań, jak i ogólnego standardu pracy w tej części szpitala.

  Nowoczesne, wielofunkcyjne pomieszczenia badawcze, wyposażone w system profesjonalnej klimatyzacji i wentylacji, umożliwiły poprawę funkcjonowania Zakładu Patomorfologii. To z kolei ma bezpośredni wpływ na jakość badań świadczonych dla innych klinik szpitala, zwłaszcza w obszarach chirurgii, ginekologii i onkohematologii dziecięcej.

  Cały proces realizacji inwestycji trwał 6 lat, a koszt przebudowy wyniósł niemalże 17,2 mln złotych. Budżet województwa pokrył ponad 17 mln złotych, natomiast szpital przeznaczył na ten cel 152 tysiące złotych. W 2021 roku, podczas przygotowań do prac remontowych, samorząd województwa przekazał szpitalowi dotację w wysokości niemalże pół miliona złotych na zakup nowoczesnego sprzętu dla Klinicznego Zakładu Patomorfologii. Za te środki zakupiono skaner do preparatów histologicznych, niezbędny do tworzenia obrazu cyfrowego preparatu histopatologicznego. Dodatkowo, Fundacja DKMS we współpracy z Fundacją Iskierka zakupiła urządzenia o wartości prawie 400 tysięcy złotych, istotne dla przygotowania takich preparatów.

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com