wtorek, 27 lutego, 2024
+

  Ogłoszono wyniki rankingu Gmin Podkarpacia 2023

  Polecamy

  Krzysztof Gałkowski
  Krzysztof Gałkowski
  Redaktor / Dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  Wyniki RANKINGU GMIN PODKARPACIA 2023 zostały oficjalnie ogłoszone podczas Konferencji pt. „PERSPEKTYWY ROZWOJU SAMORZĄDÓW ORAZ FINANSOWANIA INWESTYCJI NA PRZEŁOMIE 2023/2024”, zorganizowanej przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego oraz działające przy nim Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Podkarpacia. Wydarzenie miało miejsce w poniedziałek 4 grudnia.

  Celem Rankingu Gmin Podkarpacia jest identyfikacja i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarze województwa podkarpackiego. Wyniki Rankingu zostały oparte na danych statystyki publicznej za rok 2022, zebranych i przeanalizowanych przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Podobnie jak w poprzednim roku, poza trzema głównymi laureatami Rankingu, wyróżniliśmy także lidera każdego powiatu, aby docenić ich zaangażowanie w rozwój lokalnych społeczności oraz aktywność na poziomie powiatu.

  Zwycięzcami Rankingu Gmin Podkarpacia 2022 zostały:

  1. Gmina Solina
  2. Gmina Ostrów
  3. Miasto Mielec

  Liderzy powiatowi:

  • powiat bieszczadzki – Gmina Lutowiska
  • powiat brzozowski – Gmina Haczów
  • powiat dębicki – Miasto Dębica
  • powiat jarosławski – Miasto Jarosław
  • powiat jasielski – Miasto Jasło
  • powiat kolbuszowski – Gmina Kolbuszowa
  • powiat krośnieński – Gmina Krościenko Wyżne
  • powiat leski – Gmina Solina
  • powiat leżajski – Miasto Leżajsk
  • powiat lubaczowski – Gmina Stary Dzików
  • powiat łańcucki – Miasto Łańcut
  • powiat mielecki – Miasto Mielec
  • powiat niżański – Gmina Ulanów
  • powiat przemyski – Gmina Orły
  • powiat przeworski – Gmina Przeworsk
  • powiat ropczycko-sędziszowski – Gmina Ostrów
  • powiat rzeszowski – Gmina Trzebownisko
  • powiat sanocki – Miasto Sanok
  • powiat stalowowolski – Miasto Stalowa Wola
  • powiat strzyżowski – Gmina Czudec
  • powiat tarnobrzeski – Gmina Gorzyce.

  W tegorocznej edycji Rankingu najwyższe wartości dla poszczególnych wskaźników osiągnęły następujące gminy: 

  Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2020–2022) 

  • Solina – 7481,89 zł
  • Ostrów – 6663,55 zł
  • Cisna – 5636,23 zł 

  Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2020–2022) 

  • Solina – 4004,17 zł 
  • Jawornik Polski – 2638,46 zł 
  • Jaśliska– 2465,22 zł 

  Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin (za lata 2019–2021) 

  • Majdan Królewski – 0,0% 
  • Ulanów – 0,0% 
  • Krasiczyn – 0,0% 
  • Stubno – 0,0%
  • Adamówka – 0,0%
  • Przeworsk (gmina wiejska) – 0,0%
  • Białobrzegi – 0,0%
  • Laszki – 0,0%

  Udział wydatków bieżących gmin na administrację publiczną w wydatkach ogółem w 2021 r. 

  • Ulanów – 4,61 % 
  • Tryńcza – 4,80 % 
  • Trzebownisko – 5,22 % 

  Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2019–2021) 

  • Solina – 1847,10 zł 
  • Baligród – 1192,60 zł 
  • Jawornik Polski – 1144,49 zł

  Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności w wieku produkcyjnym w 2021 r. 

  • Cisna – 344,7
  • Solina – 309,6
  • Lutowiska – 294,9

  Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022 – średni wynik w % 

  • Boguchwała – 71,0
  • Krościenko Wyżne – 69,1
  • Mielec (gmina miejska) – 69,0

  Saldo migracji na 1000 ludności w 2021 r. 

  • Krasne – 20,3
  • Pysznica – 17,1
  • Trzebownisko – 13,2

  Wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2021 r. 

  • Ostrów – 347,37 zł 
  • Komańcza – 313,78 zł
  • Sieniawa – 308,96 zł 

  Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w 2021 r. 

  • Jarosław (gmina miejska) – 3,33
  • Trzebownisko – 2,87
  • Leżajsk (gmina wiejska) – 2,86

  Wydatki budżetów gmin na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na 1 mieszkańca w 2021 r. 

  • Ulanów – 799,06 zł 
  • Jasło (gmina wiejska) – 596,92 zł 
  • Adamówka – 296,21 zł 

  Odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2021 r. 

  • Sanok (gmina miejska) – 99,9
  • Krościenko Wyżne – 98,6
  • Oleszyce – 98,6

  Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2021 r. 

  • Iwierzyce – 3,37
  • Głogów Młp. – 3,09
  • Krasne – 2,74

  Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem gminy w 2021 r. 

  • Dukla – 100,0%
  • Krościenko Wyżne – 100,0%
  • Nowy Żmigród – 100%

  Wydatki bieżące na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 na 1 mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2021 r. 

  • Cisna – 16846,58 zł 
  • Lutowiska – 15332,75 zł 
  • Zarzecze – 14745,48 zł 

  Udział nakładów na szkolenia pracowników rad i urzędów gmin w wydatkach bieżących budżetów gmin na administrację publiczną w 2021 r. 

  • Jasło (gmina miejska) – 1,64
  • Jarocin – 1,33
  • Gać – 1,06.
  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com