poniedziałek, 4 grudnia, 2023
+

  Patricia Mitro została wybrana do Krajowego Prezydium Rad Kobiet

  Polecamy

  Justyna Kozłowska
  Justyna Kozłowskahttps://kurierrzeszowski.pl/
  Redaktor / Dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  Dnia 18 kwietnia 2023r. podczas ogólnopolskiego posiedzenia rad kobiet wybrane zostało 5-osobowe Krajowe Prezydium Rad Kobiet a wśród nich Patricia Mitro – Przewodnicząca Podkarpackiej Rady Programowej Kobiet i Rzeszowskiej Rady Kobiet. Podkarpacie ma swoją reprezentantkę w ścisłym Prezydium a nastąpiło to w efekcie uzyskania wielkiego zaufania społecznego w regionie i poparcia aktywnych liderek regionu.

  Patricia Mitro to prawniczka, mediatorka, trenerka VCC, certyfikowany coach z tytułem Advanced Fundamental Coaching Skills ICI. Absolwentka 3- letnich Seminariów Doktoranckich w Rzeszowskiej Szkole Wyższej. Założycielka fundacji proobywatelskich i działających na rzecz kobiet i osób wykluczonych. Prezeska Regionalnej Izby Gospodarczej w Rzeszowie oraz członkini Krajowego Prezydium Rad Kobiet. W ramach działań na rzecz kobiet od 2017r. pełni funkcję Przewodniczącej Podkarpackiej Rady Programowej Kobiet – zaangażowana w tworzenie i rozwój ogólnopolskiej sieci rad kobiet.

  Od 2021r. Przewodnicząca Rzeszowskiej Rady Kobiet działającej przy Prezydencie Miasta Rzeszowa. Wieloletnia Wiceprezeska największej w Polsce Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Absolwentka Centrum Arbitrażu i Mediacji w Rzeszowie posiadając wiedzę i uprawnienia w sprawie mediacji cywilnych, rodzinnych i gospodarczych.

  Za projekt Podkarpackiej Rady Programowej Kobiet nominowana do europejskiej nagrody “Innowacje w Polityce” w 2018r. w kategorii prawa człowieka. Laureatka nagrody „Super Samorząd” w 2018r. za powołanie Podkarpackiej Rady Programowej Kobiet, a także konsekwentną, szeroką i systematyczną działalność na rzecz poprawy sytuacji kobiet w regionie. Uhonorowana tytułem Liderki Roku 2022 na Podkarpaciu przez Ambasadę Wielkiej Brytanii, Forbes Women oraz Kongres Kobiet. Aktywnie współpracuje: „Ciągłe ulepszanie nie ma końca”.

  Jaki jest cel powołania Prezydium Krajowego Rad Kobiet? Zbudowanie ogólnopolskiej tożsamości rad kobiet i szerzenia wartości jakie towarzyszyć powinny członkiniom i liderkom zmian społecznych. Po wielu latach nadszedł czas by rady kobiet w Polsce wspólnie projektowały oczekiwane zmiany społeczne w dbałości o kobiety.

  Do głównych zadań Rad Kobiet należą w szczególności: opracowanie planu działań na rzecz kobiet, opiniowanie działań podejmowanych w zakresie równości i respektowania praw kobiet, w tym dotyczących polityki rodzinnej, dostępności opieki zdrowotnej, ochrony przed przemocą, aktywizacji zawodowej i równouprawnienia we wszystkich dziedzinach życia, analiza polityki władz lokalnych pod względem potrzeb kobiet, inicjowanie i wspieranie akcji społecznych, szkoleń, debat, konferencji oraz programów i kampanii społecznych, podnoszących świadomość społeczną w zakresie praw kobiet.

  Podkarpacie jest jedynym województwem w Polsce, gdzie wszystkie rady kobiet działające w regionie oraz filie ze sobą ściśle współpracują w oparciu o zasady takie jak: etyka, współpraca, szacunek, lojalność, rozwój. Przedstawicielki rad tworzą zarząd Podkarpackiej Rady Programowej Kobiet wspólnie dbając o rozwój regionu i budowanie wspierającej społeczności kobiecej.

  Zadaniem Ogólnopolskiej Sieci Rad Kobiet jest:

  – koordynowanie Ogólnopolskiej Sieci Rad Kobiet

  – reprezentacja zewnętrzna Ogólnopolskiej Sieci Rad Kobiet

  – rzecznictwo

  – inicjowanie i wspieranie w powoływaniu nowych rad kobiet

  – dzielenie się dobrymi praktykami

  – współpraca z NGO-sami

  – współpraca międzynarodowa

  Obecnie Ogólnopolska Sieć Rad Kobiet pracuje nad propozycjami do projektu ustawy o radach kobiet by móc w odpowiedni sposób ustawowo zadbać o działalność rad kobiet. Wdrażane są również działania w zakresie edukacji, kampanii społecznej i zwiększenia udziału kobiet w życiu publicznym.

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com