piątek, 1 grudnia, 2023
+

  Student Politechniki Rzeszowskiej Vitalii Morskyi nagrodzony w ogólnopolskim konkursie na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce

  Polecamy

  Justyna Kozłowska
  Justyna Kozłowskahttps://kurierrzeszowski.pl/
  Redaktor / Dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  Pochodzący z Ukrainy Vitalii Morskyi, student kierunku inżynieria i analiza danych na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej został laureatem XIII edycji Konkursu INTERSTUDENT 2023 na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce w kategorii studia licencjackie. Wręczenie nagród odbyło się podczas uroczystej gali w ramach konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce”.

  Sylwetka laureata

  Vitalii Morskyi rozpoczął studia na Politechnice Rzeszowskiej w październiku 2020 r. i już od pierwszego semestru mocno zaangażował się w prace studenckiego Koła Naukowego Machine Learning, a od roku jest jego przewodniczącym. Stale podnosi swoje kompetencje, także w zakresie zarządzania i komunikacji, oraz aktywnie promuje Politechnikę Rzeszowską na krajowych i międzynarodowych konferencjach, seminariach, konkursach. Za dobre wyniki w nauce otrzymał stypendium rektora PRz w 2021 i 2022 r.

  W 2021 r. uczestniczył w II Kongresie Edukacyjnym „IT i szachy”, którego honorowym patronem był Prezes Rady Ministrów, a patronat naukowy objęła Politechnika Rzeszowska. Celem wydarzenia było zwrócenie uwagi na wpływ nowoczesnych technologii i gier logicznych (ze szczególnym uwzględnieniem szachów) na rozwój kreatywnego myślenia u osób młodych.

  „Atutem Vitalija jest doskonała zdolność komunikacji w języku angielskim branżowym, co skutkuje przełamywaniem barier kulturowych oraz sukcesami w pracach międzynarodowych zespołów podejmujących wspólne projekty. Jego umiejętności językowe ułatwiają też nawiązywanie kontaktów w przedstawicielami uczelni z różnych regionów świata oraz podejmowanie wyzwań w konkursach międzynarodowych” – powiedział prof. Grzegorz Ostasz, prorektor ds. studenckich Politechniki Rzeszowskiej. Student z powodzeniem zaangażował się w projekt Erasmus Buddy, komunikując się ze studentami z uczelni partnerskich. Obecnie wspiera trzech studentów z programu Erasmus w rozwiązywaniu problemów socjalno-bytowych i urzędowych, starając się jednocześnie integrować cudzoziemców ze środowiskiem akademickim.

  Zorganizował dla Koła Naukowego Machine Learning wykład przeprowadzony przez studentów Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki. Z dużym zaangażowaniem i inwencją dąży do kreowania wydarzeń łączących środowisko akademickie polskich i ukraińskich uczelni, dzięki czemu studenci lepiej poznają realia, kulturę oraz mogą się dzielić wiedzą w dziedzinie inżynierii, analizy danych, informatyki i programowania. Umiejętnie motywuje i inspiruje studenckie środowisko akademickie do poszukiwań oraz rozwijania pasji poznawczych.

  Kapituła konkursowa oprócz działalności naukowej Vitalija doceniła jego aktywność społeczną obejmującą pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Asystował jako tłumacz języka ukraińskiego i pomagał wojennym uchodźcom ze swojego kraju w Szpitalu Wojewódzkim w Rzeszowie. Pracował jako wolontariusz w Centrum Pomocy Ukrainie przy Politechnice Rzeszowskiej, nadzorował zbiórkę artykułów i organizował ich transport na Ukrainę.

  Prof. Grzegorz Ostasz, prorektor ds. studenckich Politechniki Rzeszowskiej, rekomendując studenta do nagrody, podkreślił: „Myślę, że warto promować studenta zagranicznego, który oprócz wymagającego toku studiów z powodzeniem znajduje czas na rozwój naukowy, działalność społeczną, realizację swoich zainteresowań na różnych płaszczyznach, inspirując w ten sposób środowisko studenckie do działania i podejmowania wyzwań oraz integracji wielokulturowej”. Kandydata do konkursu nominował Dział Współpracy Międzynarodowej.

  O konkursie

  Misją Konkursu INTERSTUDENT jest wyłonienie, nagrodzenie oraz promocja najlepszych studentów zagranicznych studiujących w Polsce na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Konkurs organizowany jest przez Fundację Edukacyjną Perspektywy pod honorowym patronatem Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz przy współpracy Krajowej Reprezentacji Doktorantów i Parlamentu Studentów RP.

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com