19,9 C
Rzeszów
niedziela, 26 czerwca, 2022
+

  Bezpłatna Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Pomocniczego

  Polecamy

  Sylwia Czubat
  Redaktor / Dziennikarz obywatelski - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  Na stronie Związku Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego została umieszczona informacja dla mieszkańców Powiatu Rzeszowskiego: uprzejmie informujemy, że od dnia 09.05.2022 r. rozpoczniemy Rekrutację Beneficjentów wypożyczalni w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

  Numer Umowy RPPK.08.03.00-18-0028/21-00 Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych – Doposażenie Wypożyczalni w sprzęt rehabilitacyjny, pielęgnacyjny i wspomagający.

  Bezpłatna Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Pomocniczego

  Jednym z priorytetowych działań naszej organizacji jest prowadzenie bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego.

  Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego jest odpowiedzią na zadanie pomocowe, programem stałym, długoterminowym. Jego realizacja jest szansą dla mieszkańców powiatu rzeszowskiego na bezpłatne korzystanie z nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego oraz oferowanych w ramach programu usług. Wypożyczalnię prowadzimy od września 2001 roku. Od 2003 roku na potrzeby wypożyczalni wynajmujemy pomieszczenia, na ul. Leszka Czarnego 1 a, Parter, 35- 615 Rzeszów o pow. 90 m2.

  Wypożyczalnia działa w ramach Regulaminu, na jego podstawie beneficjenci wypełniają i podpisują umowę użyczenia, w której zobowiązują się do zwrotu sprzętu w określonym terminie w stanie dobrym.

  Główne zadania wypożyczalni:

  1. Zabezpieczenie potrzeb w bezpłatnym korzystaniu ze sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego osobom z terenu powiatu rzeszowskiego.
  2. Podniesienie komfortu życia i funkcjonowania osób niepełnosprawnych i starszych mieszkańców powiatu rzeszowskiego.
  3. Podniesienie sprawności ruchowej, społecznej jak również pomoc w powrocie do równowagi psychicznej osób niepełnosprawnych i starszych poprzez udostępnianie nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego.
  4. Akceptacja stanu zdrowia i próby dążenia do jego polepszenia i stabilizacji.
  5. Uzyskanie kompleksowej informacji dla beneficjentów pomocy, członków ich rodzin i opiekunów bezpośrednio zaangażowanym w proces rehabilitacji społeczno zawodowej w zakresie form pomocy instytucjonalnej, dofinansowań i refundacji środków i przedmiotów ortopedycznych.
  6. Stałe funkcjonowanie bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.
  7. Każdorazowa dezynfekcja i przegląd techniczny przed jego powtórną eksploatacją.

  Związek Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego

  Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego

  Poczta: 35-615 Rzeszów, ul. Leszka Czarnego 1a (PARTER)
  Tel/Fax: (17) 85 78 695
  E-mail: zwiazeksponprz@wp.pl

  Dane rejestracyjne

  Adres: 36-054 MROWLA 79C
  NIP: 813-31-89-638
  Regon: 691297708
  Numer KRS: 0000 096 678

  Źródło: zwiazekstowarzyszen.pl

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -