-2,6 C
Rzeszów
środa, 20 stycznia, 2021

Rusza Rzeszów Carpathia Festiwal 2021. Jacek Cygan gościem honorowym

Rozpoczyna się XVII edycja Międzynarodowego Festiwalu Piosenki „Rzeszów Carpathia Festival”. Wykonawcy autorskich piosenek z całego świata mają szansę zdobyć zaproszenie na wielki finał 20-22...
+

  Przewrotne. Burmistrz Sokołowa Młp. wskazuje uchybienia przeciwko planom Sari i broni mieszkańców!

  Polecamy

  Dominik Bąk
  Redaktor Dominik Bąk - Szef NEWSROOMu oraz działu Publicystyki KURIER RZESZOWSKI - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  Nie milkną echa planowanej budowyspalarni firmy Saria w Przerwotnem w gminie Głogów Małopolski. Lokalnych mieszkańców wspiera Burmistrz gminy i miasta Sokołów Małopolski Andrzej Ożóg, który zwrócił się formalnie do władz Głogowa Małopolskiego o wyjaśnienie kilku spornych, ale istotnych dla mieszkańców, kwestii.

  Od kilku miesięcy mieszkańcy gminy Głogów Małopolski, a zwłaszcza z Przewrotnego, protestują przeciwko planom Sari. Przedsiębiorstwo chce rozbudować istniejącą działalność o blok (spalarnię) odpadów medycznych. W tym celu prowadzona jest także internetowa petycja, zebrano już ponad 600 podpisów. Wcześniej swój sprzeciw złożyli także pisemnie do władz gminy Głogów Małopolski.

  Całkowita nazwa planowanej inwestycji Sari to „rozbudowa istniejącego zakładu Saria sp. z o.o. w zakresie związanym z budową instalacji do termicznego przekształcania odpadów – linia ITPO II, której celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w Przewrotnem – Gmina Głogów Młp.” .Wniosek złożony przez firmę Saria sp. z o.o.  mówi, że spalarnia miałaby przetwarzać rocznie 15 tysięcy ton odpadów niebezpiecznych np. medycznych i innych.

  Z początkiem czerwca burmistrz Głogowa Małopolskiego Paweł Baj na swoim prywatnym blogu pisał “jestem przeciwny budowie spalarni na terenie naszej gminy. Zależy mi na tym, aby gmina Głogów Małopolski była czysta i bezpieczna.” i jak uzupełniał “niestety, mimo wielokrotnych zapewnień i nawet realizowanych inwestycji, firma Saria do tej pory nie poradziła sobie z nieprzyjemnym zapachem wydobywającym się z zakładu w Przewrotem, który to zapach jest zmorą mieszkańców znacznej części gminy.”
  Jednakże procedura administracyjna się rozpoczęła. Kilkanaście dni temu burmistrz Głogowa Małopolskiego obwieścił, że do udziału w postępowaniu administracyjnym mogą przystąpić mieszkańcy okolicznych terenów, przynależących do zakładu Sari.

  Na pomoc mieszkańcom gminy Sokołów Małopolski i Głogów Małopolski ruszył Burmistrz tej pierwszej gminy Andrzej Ożóg, która wskazuje na uchybienia.

  Swoją interwencję w przedmiocie budowy spalarni odpadów w Przewrotnem wyraził burmistrz gminy i miasta Sokołów Małopolski Andrzej Ożóg, który pismem z dnia 7 lipca zwrócił się do Burmistrza Głogowa Młp. o wyjaśnienie “w jakim konturze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy jest teren przeznaczony pod inwestycję spalarni odpadów niebezpiecznych.”
  Andrzej Ożóg pisze także, że “z zaświadczenia wydanego przez zastępcę Burmistrza Głogowa Małopolskiego wynika, że teren objęty jest zapisem „istniejące lasy oraz tereny przeznaczone w polanach miejscowych do zalesienia oraz tereny produkcji rolnej o wysokiej przydatności dla rolnictwa z ograniczeniem do zabudowy”. Natomiast w raporcie oddziaływania na środowisko inwestor podnosi, że są to „tereny produkcji rolnej z całkowitym zakazem zabudowy”.
  Burmistrz Sokołowa Małopolskiego ma także wątpliwości co do zapisów SUiKZP Gminy Głogów Małopolski – “czy w ogóle można prowadzić postępowanie środowiskowe mając zakazy lokalizacji spalarni odpadów niebezpiecznych jeżeli dokumenty planistyczne gminy tego zakazują wyraźnie.” – pyta retorycznie Ożóg.

  Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołów Małopolski uważa, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą “Rozbudowa istniejącego zakładu Saria sp. z o.o. w zakresie związanym z instalacją do termicznego przekształcania odpadów – linia ITPO II” prowadzonej na terenie gminy Głogów Młp. w miejscowości Przewrotne” powinna być bezwzględnie negatywna. “Tak ogromne emocje i sprzeciwy społeczne w Gminach Głogów Małopolski i Sokołów Małopolski są dla mnie podstawą do tego, aby w Przewrotnem nie budować spalarni odpadów niebezpiecznych i medycznych na 15.000 ton odpadów.” – mówi naszej redakcji Andrzej Ożóg.

  Burmistrz Sokołowa Małopolskiego: “działania burmistrza Głogowa Małopolskiego budzą wątpliwości”

  Andrzej Ożóg stawia sprawę jasno, “analiza dokumentów przekazanych przez zaniepokojonych mieszkańców Przewrotnego i sposób prowadzenia postępowania administracyjnego ze strony Burmistrza Głogowa Młp. budzi niejasności, stanowi podstawę do alarmowania społeczeństwa w przedmiocie działań niezgodnych interesem publicznym i prawem”. Dla burmistrza Sokołowa Małopolskiego ważne jest, żeby przed wydaniem decyzji środowiskowej spalarni odpadów niebezpiecznych Rada Miejska w Głogowie Małopolskim powinna uchwalić stosowne dokumenty w tym zakresie takie jak studium i plan miejscowy – ‘Dokumenty te winny być poddane szerokim konsultacjom społecznym i uzgodnieniom z mieszkańcami.” – mówi Ożóg.

  Zarówno mieszkańcy Przewrotnego, jak i terenów przyległych do spalarni, także tych od strony gminy Sokołów Małopolski zauważają, że wiarygodność inwestora, jego dotychczasowa działalność i spełnianie norm środowiskowych budzą wątpliwości. Sam Andrzej Ożóg podkreśla, ze “dziś, nawet w podstawowym zakresie, czyli utylizacji odpadów zwierzęcych, nie wyeliminowano uciążliwości zapachowych, a co będzie, gdy wybuduje się spalarnię odpadów niebezpiecznych?” – pyta retorycznie.

  “Pieniądze to nie wszystko”

  Burmistrz Sokołowa, pytany przez nas, czy gmina Głogów Małopolski, powinna procedować wniosek Sari, stawia sprawę jasno – “nie zgodziłbym się na miejscu władz Głogowa Małopolskiego na lokalizację spalarni odpadów niebezpiecznych i medycznych na swoim terenie. Pieniądze to nie wszystko. Ważniejsze od wątpliwej inwestycji jest zdrowie mieszkańców. Do tej pory żaden argument nie przekonuje do realizacji tej inwestycji w Przewrotnem. Bezwzględnie dziś wszystkie argumenty przeczą zasadności realizacji spalarni odpadów niebezpiecznych”.


  Z zapytaniem prasowym o pismo Burmistrza Sokołowa Młp. zwróciliśmy się do władz Gminy Głogów Małopolski. Na chwilę obecną nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  SERWIS POGODOWY 🌤

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -