czwartek, 18 lipca, 2024
+

  Nowe elementy programu wyborczego Jacka Strojnego

  Polecamy

  Krzysztof Gałkowski
  Krzysztof Gałkowski
  Redaktor / Dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  W poniedziałek 18 marca 2024 roku, odbyła się konferencja prasowa Stowarzyszenia Razem dla Rzeszowa, na której prof. Jacek Stojny, kandydat na prezydenta miasta Rzeszowa, zaprezentował kolejny z punktów swoich zobowiązań dotyczących partycypacji społecznej i społeczeństwa obywatelskiego.

  Głównym celem zobowiązania pod hasłem „Partycypacja” jest uwolnienie energii obywateli poprzez ich aktywne zaangażowanie w rzeczywiste współdecydowanie w sprawach dotyczących naszego miasta.

  Wierzę, że partycypacja społeczna to nie są tylko puste słowa. Mamy świadomych mieszkańców osiedli oraz zaangażowanych społeczników. Obowiązkiem Prezydenta jest zapewnienie im sprawczości. Moim zobowiązaniem jest włączenie obywateli do realnego współdecydowania
  sprawach Naszego Miasta

  prof. Jacek Stojny, kandydat na prezydenta miasta Rzeszowa

  Kandydat na prezydenta, we współpracy ze Stowarzyszeniem Razem dla Rzeszowa, planuje wprowadzić budżety osiedlowe oraz zagwarantować, że opinie samorządowych rad osiedli będą miały rzeczywistą moc decyzyjną. Podkreślił, że ich celem jest przywrócenie samorządności w Rzeszowie, budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz zapewnienie mieszkańcom miasta realnego wpływu na sprawy dotyczące ich życia.

  Działania, które mają zwiększyć partycypację społeczną i wzmacniać społeczeństwo obywatelskie to:

  • Utworzymy budżety osiedlowe, które będą rozdysponowane przez rady osiedli na bieżące
   potrzeby.
  • Zapewnimy decyzyjność radom osiedli.
  • Utworzymy społeczne komitety stresujące projektów i programów strategicznych.
  • Utworzymy program dostępu do informacji „transparentny samorząd”.
  • Wykorzystamy konsultacje i referenda jako narzędzia wspierające decyzje w kluczowych dla miasta kwestiach.

  8 ZOBOWIĄZAŃ JACKA STROJNEGO

  GOSPODARKA

  • Kandyduję na Prezydenta Miasta Rzeszowa, bo chcę większego impulsu gospodarczego i
   inwestycyjnego! Uczelnie i przedsiębiorstwa tworzą olbrzymi potencjał rozwoju startupów i centrów badawczo-rozwojowych. Lokalni mali i średni przedsiębiorcy to fundament naszego miasta. Obowiązkiem Prezydenta jest aktywne wspieranie inwestycji i przedsiębiorczości. Moim zobowiązaniem jest stworzenie transparentnych i przyjaznych warunków prowadzenia biznesu. Zapewnię impuls gospodarczy, wspierając rozwój branż wysokich technologii, startupów oraz lokalnego małego i średniego biznesu. Sprawię, że znów ożyją inwestycje, Rzeszów będzie prawdziwą stolicą innowacji, a atrakcyjne miejsca pracy zatrzymają młodzież w naszym mieście.

  KOMUNIKACJA

  • Kandyduję na Prezydenta Miasta Rzeszowa, bo nie chcę aby mieszkańcy spędzali pół swojego życia w korkach! Chcę aby ten czas mogli Państwo przeznaczyć na swoją rodzinę, pasje, zasłużony odpoczynek. Obowiązkiem Prezydenta jest szanowanie czasu wolnego mieszkańców. Moim zobowiązaniem jest, aby zapewnić go Państwu jak najwięcej. Przeprowadzę kluczowe inwestycje drogowe, zreformuję transport publiczny, zbuduję sieć parkingów park&ride, ograniczając wjazd samochodów do miasta. Sprawię, że w ciągu pięciu lat przemieszczanie się po mieście komunikacją zbiorową, samochodem, czy rowerem będzie znacznie bardziej komfortowe, a korki zostaną ograniczone.

  PRZESTRZEŃ

  • Kandyduję na Prezydenta Miasta Rzeszowa bo nie chcę abyśmy zostawili przyszłym pokoleniom przestrzeń chaotyczną i nieprzyjazną. Obowiązkiem Prezydenta Miasta jest stworzenie czytelnych zasad prowadzenia inwestycji, w tym mieszkaniowych. Moim zobowiązaniem jest wdrożenie standardów urbanistycznych i architektonicznych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz offsetu deweloperskiego. Sprawię, że patodeweloperka będzie znacząco ograniczona, a przestrzeń w której żyjemy będzie atrakcyjna i przyjazna.

  KULTURA

  • Kandyduję na Prezydenta Miasta Rzeszowa, bo chcę, aby kultura w Rzeszowie rozkwitła jak kwiat wiosennej magnolii! Mamy zbiory, które ściągną do Rzeszowa turystów z kraju i ze świata. W Rzeszowie jest wielu fantastycznych twórców. Obowiązkiem Prezydenta jest stworzyć im warunki do działania. Moim zobowiązaniem jest zapewnić Państwu atrakcyjną ofertę wydarzeń kulturalnych. Sprawię, że rozkwitną muzea i teatry, stworzę przestrzeń koncertową, a Rzeszów będzie mekką artystów.

  JAKOŚĆ ŻYCIA

  • Kandyduję na Prezydenta Miasta Rzeszowa, bo chcę, aby nasze miasto było przyjazne dla swoich obywateli. Musimy wspólnie ochronić naszą przyrodę, poprawić jakość powietrza, ograniczyć bariery architektoniczne, cyfrowe czy informacyjno-komunikacyjne dla osób ze szczególnymi potrzebami. Obowiązkiem Prezydenta jest troska o rodziny, seniorów, młodzież, osoby niepełnosprawne. Moim zobowiązaniem jest zapewnienie wysokiej jakości usług kulturalnych, społecznych i edukacyjnych oraz poprawa jakości środowiska. Sprawię, że w nasze miasto będzie atrakcyjne i wygodne do życia.

  SPORT I REKREACJA

  • Kandyduję na Prezydenta Miasta Rzeszowa, bo chcę, aby sportowcy mieli godne warunki rozwoju, a mieszkańcy infrastrukturę, pozwalającą na aktywne spędzanie czasu. Zapóźnienia w tym obszarze mamy olbrzymie, a sportowców najwyższej klasy. Obowiązkiem Prezydenta jest określenie transparentnych zasad wsparcia sportu. Moim zobowiązaniem jest rozwój infrastruktury sportowej i program finansowania sportu. Sprawię, że zarówno nasi sportowcy, jak i mieszkańcy będą mieli lepsze
   warunki do uprawiania sportu oraz aktywnego wypoczynku.

  PARTYCYPACJA

  • Kandyduję na Prezydenta Miasta Rzeszowa, bo chcę uwolnić energię obywateli! Wierzę, że partycypacja społeczna to nie są tylko puste słowa. Mamy świadomych mieszkańców osiedli oraz zaangażowanych społeczników. Obowiązkiem Prezydenta jest zapewnienie im sprawczości. Moim zobowiązaniem jest włączenie obywateli do realnego współdecydowania sprawach naszego miasta. Wprowadzę budżety osiedlowe oraz zapewnię, że opinie samorządowych rad osiedli będą miały moc sprawczą. Sprawię, że wspólnie przywrócimy w Rzeszowie samorządność, zbudujemy społeczeństwo obywatelskie, a rzeszowianki i rzeszowianie będą mieli realny wpływ na sprawy, które ich dotyczą.

  ZARZĄDZANIE MIASTEM

  • Kandyduję na Prezydenta Miasta Rzeszowa, bo wyzwania, przed którymi stoimy, wymagają
   profesjonalizmu i dobrego zarządzania! Musimy sprawnie wdrożyć strategię, realizować projekty inwestycyjne i społeczne oraz dostarczać usługi publiczne, a przy tym zrównoważyć finanse miasta. Obowiązkiem Prezydenta jest stworzenie pracownikom instytucji miejskich godnych warunków pracy oraz zatrudnianie fachowców, a nie kolegów z podwórka. Moim zobowiązaniem są sprawne, przyjazne obywatelowi instytucje miejskie. Sprawię, że decyzje będą przemyślane ale podejmowane szybko i wdrażane skutecznie.
  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com