czwartek, 18 lipca, 2024
+

  Wojewoda Podkarpacki ponownie spotkała się z rolnikami

  Polecamy

  Krzysztof Gałkowski
  Krzysztof Gałkowski
  Redaktor / Dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  Wojewoda podkarpacki, Teresa Kubas-Hul, oraz wicewojewoda, Paweł Bartoszek, ponownie się z przedstawicielami rolników w ramach regularnego posiedzenia Zespołu ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. W trakcie dyskusji omawiano różne kwestie, w tym aktualną sytuację związaną z trwającymi protestami oraz przeprowadzaną kontrolą towarów rolnych na granicy z Ukrainą.

  Wojewoda wyraziła swoje pełne poparcie dla rolników, jednocześnie apelując o spokojny i bezpieczny przebieg protestu, mając na uwadze uniknięcie nielegalnych incydentów. Teresa Kubas-Hul odniosła się również do trzech postulatów zgłaszanych przez rolników, tj. uruchomienia dopłat do kukurydzy, zwiększenia akcji kredytowej dla kredytów płynnościowych o kwotę 2,5 mld zł oraz utrzymania wysokości podatku rolnego na poziomie z roku 2023. Zapewniła, że te postulaty zostaną zrealizowane zgodnie z podpisanym 6 stycznia porozumieniem.

  Teresa Kubas-Hul zaznaczyła, że obecnie trwają intensywne działania mające na celu wzmocnienie systemu kontroli towarów wjeżdżających do Polski. Służby i inspekcje odpowiedzialne za badania produktów oraz kontrole na granicy pracują bez przerwy, starannie sprawdzając jakość każdej przesyłki wjeżdżającej do kraju. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości, towary nie otrzymują zgody na wprowadzenie do obrotu, a następnie są kierowane do utylizacji lub odsyłane do kraju pochodzenia.

  W ostatnich dniach Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wydał cztery decyzje zakazujące wprowadzenia do obrotu artykułów sprowadzonych z Ukrainy. Trzy z tych decyzji dotyczą złej jakości prosa, a czwarta – nasion lnu. W przeprowadzonych badaniach próbek inspektorzy stwierdzili obecność zarówno martwych, jak i żywych szkodników.

  Podczas posiedzenia jego uczestnicy poruszali także zagadnienia związane ze wspólną polityką rolną Unii Europejskiej. W spotkaniu wziął udział Błażej Borowiec, dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie, który omówił kwestie związane z realizacją płatności bezpośrednich, obszarowych oraz płatności w ramach ekoschematów.

  Głównym celem Zespołu ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, powołanego w styczniu bieżącego roku, jest opracowywanie wniosków i zaleceń, stanowiących podstawę do podejmowania przez właściwe organy kompleksowych działań mających na celu poprawę sytuacji w analizowanym obszarze produkcji i przetwórstwa artykułów rolno-spożywczych. W skład zespołu wchodzą producenci rolni oraz eksperci posiadający praktyczną wiedzę dotyczącą problemów, potencjalnych zagrożeń i możliwych propozycji ich rozwiązania.

  Spotkanie wojewody, służb i inspekcji z przedstawicielami środowiska rolniczego miało miejsce w bieżącym miesiącu, tj. 6 lutego, na przejściu granicznym w Korczowej. Podczas tego spotkania omawiano obecną sytuację na polsko-ukraińskich przejściach granicznych, ze szczególnym uwzględnieniem importu, tranzytu oraz kontroli produktów rolnych i spożywczych z Ukrainy.

  W wyniku dyskusji i ustaleń podjętych wówczas, informacje te zostały przekazane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Obejmowały one przede wszystkim:

  • propozycja zmiany zapisu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 15 września 2023 roku w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych. Rolnicy postulują, aby rozszerzyć aktualnie funkcjonującą listę produktów o olej roślinny, cukier i miód,
  • propozycja oznakowania w sklepach polskich produktów flagą, aby były łatwiej identyfikowalne dla konsumenta. Aktualnie informacja o kraju pochodzenia jest zawarta głównie w kodzie kreskowym,
  • wniosek o opracowanie i przyjęcie ustawy o gospodarstwie rodzinnym, co jest istotne zwłaszcza z punktu widzenia Podkarpacia, gdzie mamy bardzo dużo takich gospodarstw,
  • ustalenie roku 2021 referencyjnym dla cukru. Przeanalizowano, ile cukru było importowane do Polski w latach 2021, 2022 i 2023, na podstawie analizy uznano, że takie rozwiązanie byłoby dla rolników i producentów żywności najkorzystniejsze.
  • w kwestii ekoschematów i wspólnej polityki rolnej zaproponowano zmniejszenie okrywy z 80 na 40 procent. Do tej pory 20 procent użytków rolnych może być zaorane, reszta musi zostać zasiana.
  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com