wtorek, 27 lutego, 2024
+

  Zarządy województwa Podkarpackiego i Małopolskiego obradowały wspólnie

  Polecamy

  Krzysztof Gałkowski
  Krzysztof Gałkowski
  Redaktor / Dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  W Tarnowie, w Centrum Sztuki Mościcie, doszło do wspólnych obrad zarządów województw małopolskiego i podkarpackiego. Marszałkami regionów, którzy wspólnie przewodzili tym obradom, byli Władysław Ortyl i Witold Kozłowski. Wśród poruszanych tematów znalazły się kwestie dotyczące pomocy dla Ukrainy, inwestycji drogowych, transportu kolejowego oraz rozwoju turystyki.

  Podczas obrad, oprócz marszałków województw, uczestniczyli również członkowie zarządów obu regionów. Reprezentanci Zarządu Województwa Podkarpackiego to wicemarszałkowie Piotr Pilch i Ewa Draus, a także członkowie zarządu Anna Huk i Stanisław Kruczek. Natomiast Zarząd Województwa Małopolskiego był reprezentowany przez wicemarszałków Łukasza Smółkę i Józefa Gawrona, oraz Iwonę Gibas, która jest członkiem małopolskiego zarządu. W obradach uczestniczyli również dyrektorzy departamentów z obu urzędów marszałkowskich. Jeden z pierwszych punktów omawiany podczas wspólnych obrad dotyczył kwestii pomocy dla Ukrainy. Temat ten został przedstawiony przez Dawida Puszko, zastępcę dyrektora Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, który krótko przedstawił wszystkie podejmowane przez samorząd województwa małopolskiego działania w tym obszarze.

  Cieszę się, że na zakończenie kadencji możemy się spotkać wspólnie i podsumować to, co ustaliliśmy w 2019 roku, ale też przyjąć plan działań na przyszłość.

  Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego

  Cieszymy się, że możemy wspólnie, zgodnie pracować na rzecz obu regionów, na rzecz ich rozwoju gospodarczego, który będzie poprawiał byt naszych mieszkańców .

  Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego

  Kolejnym punktem poruszanym na posiedzeniu było „Wspólne obszary w planowaniu strategicznym województwa podkarpackiego i małopolskiego w kontekście regionalnych strategii rozwoju”. Na temat tego zagadnienia wypowiedzieli się Emilia Kojtych-Lichota, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, oraz Anna Mlost, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Dyrektor Kojtych-Lichota podkreśliła, że nowe koncepcje zarządzania strategiami rozwoju regionalnego sugerują współpracę ponadregionalną jako istotny element zarządzania procesami społecznymi i gospodarczymi. Ponadto, powiązania społeczne, gospodarcze oraz przestrzenne między Podkarpaciem a Małopolską stanowią doskonałe ramy do wspólnych inicjatyw. Posiedzenie zakończyło się przyjęciem wspólnego wystąpienia Zarządów Województwa Małopolskiego i Podkarpackiego do Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Finansów, mające na celu uzyskanie zwiększenia dotacji celowej na działania parków krajobrazowych. Prezentację w tej sprawie przeprowadził Marcin Guzik, dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

  Posiedzenie zakończyło się przyjęciem wspólnego wystąpienia Zarządów Województwa Małopolskiego i Podkarpackiego do Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Finansów, mające na celu uzyskanie zwiększenia dotacji celowej na działania parków krajobrazowych. Prezentację w tej sprawie przeprowadził Marcin Guzik, dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com