poniedziałek, 15 lipca, 2024
+

  Marek Sitarz został wybrany nowym Starostą Rzeszowskim

  Polecamy

  Krzysztof Gałkowski
  Krzysztof Gałkowski
  Redaktor / Dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  W poniedziałek 6 listopada Marek Sitarz został wybrany na stanowisko Starosty Rzeszowskiego. Zastąpił Józefa Jodłowskiego, który uzyskał mandat senatora w wyniku październikowych wyborów parlamentarnych. Marek Sitarz wcześniej pełnił obowiązki Wicestarosty Rzeszowskiego. W wyniku tych zmian, wybrano również nowy zarząd Powiatu Rzeszowskiego.

  Na początku sesji, występujący w imieniu Związku Powiatów Polskich, Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń wręczył Józefowi Jodłowskiemu odznaczenie „Starosta 25-lecia”.

  Bardzo dziękujemy Józefowi Jodłowskiemu za wszystkie dotychczasowe działania na rzecz samorządności i za pracę, jaką wykonał dla mieszkańców powiatu. Życzymy, by w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej kontynuował pracę dla dobra ojczyzny.

  Adam Krzysztoń, starosta Powiatu Łańcuckiego

  Józefa Jodłowskiego w Radzie Powiatu Rzeszowskiego zastąpi Grażyna Pękala, która w wyborach samorządowych w 2018 roku zdobyła największą liczbę głosów, startując z listy Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Podczas sesji rady odbyło się uroczyste ślubowanie nowej radnej.

  W związku z wyborem Józefa Jodłowskiego na Senatora RP, radni podjęli uchwałę w sprawie odwołania Zarządu Powiatu Rzeszowskiego. W tajnym głosowaniu wybrano nowe władze powiatu. Starostą Rzeszowskim został Marek Sitarz. Wicestarostą Rzeszowskim zaś Tadeusz Pachorek, dotychczasowy Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego. Do nowego Zarządu Powiatu Rzeszowskiego weszli również: Lucyna Sokołowska, Jan Sieńko i Anna Wolska.

  Będę kontynuował to, co wypracowaliśmy przez ostatnie lata – mówił nowo wybrany Starosta Rzeszowski Marek Sitarz dziękując za wybór i gratulując swojemu poprzednikowi wyboru na Senatora RP. Wskazał także na doskonałą dotychczasową współpracę.

  Marek Sitarz, nowo wybrany Starosta Rzeszowski, urodził się 2 lipca 1959 roku w Rzeszowie. Jest żonaty i ma dwoje dzieci. W okresie od 1990 do 2006 roku pełnił funkcję dyrektora szkoły podstawowej w Łące. W latach 2003-2008 sprawował także funkcję Prezesa Powiatowego Związku Sportowego. Jako jeden z inicjatorów Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Trzebownisku, odegrał istotną rolę w jego powstaniu. Od 1999 roku aktywnie angażował się w organizację i nadzorowanie działalności Centrum Dziennej Aktywności dla Dzieci „Sprawnych Inaczej” w Łące. Dążył do wspierania stowarzyszeń działających na rzecz pomocy i aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  Marek Sitarz jest doświadczonym samorządowcem, który od wielu lat aktywnie uczestniczy w życiu publicznym. Jego zaangażowanie rozpoczęło się od roli radnego Gminy Trzebowisko, gdzie pełnił również funkcję przewodniczącego Komisji Oświaty. Od 1999 roku zasiadał w Radzie Powiatu Rzeszowskiego, a 4 maja 2004 roku został wybrany na stanowisko Wicestarosty Rzeszowskiego, które zajmował aż do dzisiejszej sesji.

  W samorządzie powiatowym Marek Sitarz specjalizował się w sprawach społecznych i oświatowych. Jego pasją jest także sport, propagowanie aktywności fizycznej oraz rozwijanie zainteresowań sportowych wśród najmłodszych mieszkańców powiatu rzeszowskiego. Jego wkład w rozwijanie dziedziny sportu został doceniony poprzez otrzymane liczne nagrody i wyróżnienia. Zdobył m.in. Złotą i Srebrną Odznakę Ludowych Zespołów Sportowych za całokształt pracy w dziedzinie sportu oraz Honorową Odznakę Zarządu Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego za zasługi w rozwoju sportu szkolnego. Ponadto, aktywnie uczestniczył w modernizacji i wyposażaniu placówek oświatowych, które podlegają władzom powiatu rzeszowskiego. Dzięki jego zaangażowaniu, te placówki spełniają obecnie najwyższe standardy, oferując nowoczesne kierunki edukacji dostosowane do potrzeb rynku pracy.

  fot. Powiat Rzeszowski

  Marek Sitarz został również uhonorowany odznaczeniami państwowymi, takimi jak Brązowy i Srebrny Krzyż Zasługi, za wybitne zasługi w pracy na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego. W 2022 roku otrzymał Nagrodę Rady Powiatu Rzeszowskiego w kategorii „pomoc bliźnim” za swoje zaangażowanie na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz za podejmowanie istotnych inicjatyw i działalność społeczną. Ponadto, został odznaczony „Orderem Dobroci” za pracę na rzecz drugiego człowieka oraz „Dyplomem Wdzięczności” za wkład w poprawę warunków życia osób niepełnosprawnych z terenu województwa podkarpackiego.

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com