piątek, 8 grudnia, 2023
+

  Jest zgoda wojewody na budowę kolejnego odcinka drogi S19 z Miejsca Piastowego do Dukli

  Polecamy

  Krzysztof Gałkowski
  Krzysztof Gałkowski
  Redaktor / Dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  Wojewoda Podkarpacki, dał zielone światło dla inwestycji drogowej obejmującej ponad 10-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S19, który rozciąga się między węzłami Miejsce Piastowe i Dukla. Ta ważna decyzja została podjęta z natychmiastową wykonalnością, co oznacza, że można teraz niezwłocznie rozpocząć prace budowlane.

  Wydanie decyzji ma ogromne znaczenie, ponieważ określa ona granice obszaru przeznaczonego pod budowę drogi i otwiera procedurę odszkodowawczą za nieruchomości przeznaczone na potrzeby Skarbu Państwa. Ten proces administracyjny, mający na celu ustalenie wysokości odszkodowania, będzie nadzorowany przez Wojewodę Podkarpackiego. Rzeczoznawcy majątkowi, wyznaczeni przez niego, będą niezależnie oceniać wartość tych nieruchomości, co stanowi podstawę do wydania decyzji odszkodowawczej. Ta decyzja stanowi podstawę dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) do wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości. Więcej informacji na temat samej procedury odszkodowawczej można znaleźć tutaj.

  fot. GDDKIA

  Odcinek drogi, który jest obecnie realizowany, opiera się na systemie „Projektuj i buduj”. Firma Strabag, będąca wykonawcą tego projektu, przygotowała niezbędną dokumentację techniczną, która była konieczna do złożenia wniosku o ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej). Teraz, gdy decyzja ZRID została wydana, możemy rozpocząć prace budowlane.

  Plac budowy zostanie niezwłocznie przekazany wykonawcy. Pierwszym krokiem będzie przeprowadzenie niezbędnej inwentaryzacji, wytyczenie trasy oraz pomiar punktów wysokościowych. Następnie przeprowadzone zostaną badania saperskie i środowiskowe. Kolejnym etapem będzie wycinka terenów zadrzewionych i zakrzaczonych, usuwanie korzeni, karpin oraz prace archeologiczne.

  Następnie przystąpimy do pierwszego etapu robót ziemnych, który obejmuje odhumusowanie terenu, wykonanie wykopów i nasypów. Wykonawca rozpocznie również budowę dróg technologicznych i objazdów tymczasowych oraz wykona wykopy i wzmocnienia podłoża na obiektach mostowych. Jednocześnie będziemy kontynuować dostawy materiałów na plac budowy. Ponadto, wykonawca będzie pracować nad wyburzeniami budynków, budową wodociągu do Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) oraz usuwaniem kolizji z sieciami gazowymi, elektroenergetycznymi, teletechnicznymi oraz wodociągowo-kanalizacyjnymi.

  Odcinek drogi ekspresowej S19 między Miejscem Piastowym a Duklą biegnie przez obszar o złożonej budowie geologicznej. Dlatego już na etapie opracowywania Koncepcji programowej dokonano szeroko zakrojonego badania geologicznej struktury podłoża. Ten obszar charakteryzuje się urozmaiconym i skomplikowanym ukształtowaniem, obejmując wzniesienia i doliny.

  Specyficzne ukształtowanie terenu wiąże się z występowaniem osuwisk i obszarów predysponowanych do osuwania, co skutkuje koniecznością monitorowania osuwisk zarówno w głębi ziemi, jak i na powierzchni.

  Dodatkowo, ten odcinek S19 przechodzi przez obszar o charakterze górniczym, Bóbrka-Równe I, gdzie niegdyś intensywnie eksploatowano ropę naftową, stosując metodę otworową i potencjalnie także kopanek.

  Budowa drogi ekspresowej S19 przyniesie wiele korzyści, zwłaszcza pod względem komfortu i bezpieczeństwa. Ruch tranzytowy zostanie skierowany z dala od centrum miejscowości, które leżą wzdłuż istniejącej DK19. Obecnie duży ruch pojazdów generuje liczne niedogodności dla mieszkańców, takie jak wypadki, hałas i emisja spalin. Nowa trasa skróci również czas podróży na osi północ-południe i poprawi bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi. To przyczyni się do poprawy zarówno ruchu lokalnego, jak i tranzytowego.

  Szlak Via Carpatia to kluczowy korytarz transportowy łączący Europę Północną i Południową. Na terenie Polski trasa będzie miała około 700 km długości. W skład szlaku drogowego Via Carpatia wchodzą odcinki dróg ekspresowych S61, S16 i S19 przebiegające przez teren pięciu województw – podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego. 

  W woj. podkarpackim S19 będzie miała docelowo długość ok. 169 km, a tak przedstawia się stan jej realizacji w naszym województwie:       

  • 81,8 km – oddane do ruchu (odcinki: Lasy Janowskie – Rzeszów Południe),    
  • 72,9 km – w realizacji (w budowie: Rzeszów Południe – Babica, Babica – Jawornik, Krosno – Miejsce Piastowe, Miejsce Piastowe – Dukla oraz na etapie opracowywania dokumentacji do ZRID: Domaradz – Krosno, Dukla – Barwinek i na etapie uzyskiwania ZRID dobudowa drugiej jezdni Sokołów Małopolski Płn. – Jasionka),    
  • 11,6 km – w przygotowaniu (na etapie przetargu: Jawornik – Lutcza, Lutcza – Domaradz).  
  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com