niedziela, 23 czerwca, 2024
+

  Uniwersytet Rzeszowski zaprasza na nowe kierunki studiów. Będzie psychologia!

  Polecamy

  Justyna Kozłowska
  Justyna Kozłowskahttps://kurierrzeszowski.pl/
  Redaktor / Dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  Rekrutacja na studia wyższe, na Uniwersytecie Rzeszowskim rozpocznie się jeszcze w tym miesiącu, a dokładniej 29 maja! Koniecznie sprawdź całą rozpiskę, na jaki kierunek można się wybrać. W tym roku akademickim szykują się nowe kierunki studiów. Będą to nanotechnologia, psychologia, malarstwo, nauczanie języków obcych z językiem angielskim oraz rosyjskim, menadżer rozwoju produktu, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności oraz optometria. Przeczytaj już teraz opis tych nowych kierunków studiów na rok 2023/2024. Zdecyduj się na ten, który najbardziej cię interesuje.

  PSYCHOLOGIA

  Student realizuje blok przedmiotów ogólnych, kierunkowych, przedmiotów do wyboru oraz blok przedmiotów specjalnościowych. W trakcie studiów student realizuje praktykę zawodową w wymiarze 720 godz. a na specjalności psychologia w edukacji dodatkowo praktykę pedagogiczną w wymiarze 120 godz. Praktyki są realizowane w poradniach zdrowia psychicznego, ośrodkach terapii uzależnień w szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach opiekuńczo wychowawczych, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych itp.

  MALARSTWO

  Studia na kierunku malarstwo to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia trwa 5 lata i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

  Głównym celem studiów jednolitych magisterskich na kierunku malarstwo jest zdobycie pogłębionego stopnia wiedzy artystyczno-humanistycznej oraz umiejętności umożliwiających występowanie w roli artysty plastyka, aktywnego twórcy w zakresie sztuk plastycznych oraz uczestnika i animatora kultury współczesnej.

  W trakcie studiów na kierunku malarstwo student uzyskuje wysokie umiejętności warsztatowe, zarówno w zakresie klasycznych technik malarskich jak i cyfrowych technologii obrazowania. Zdobywa także wiedzę z zakresu historii sztuki, teorii obrazu, filozofii sztuki, krytyki i strategii artystycznych, co daje mu wszechstronne przygotowanie do podejmowania wyzwań związanych z działalnością w przestrzeni publicznej, jej plastycznej aranżacji, jaki i tworzenie autorskich wypowiedzi artystycznych prezentowanych na wystawach i wzbogacających kulturę regionu i kraju.

  NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH – JĘZYK ANGIELSKI I ROSYJSKI

  Kierunek studiów przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela dwóch przedmiotów i nie przewiduje wyboru dodatkowej specjalności, natomiast plan studiów zawiera szeroką ofertę przedmiotów do wyboru, które pozwalają studentom z zaawansowaną znajomością języków obcych na rozwijanie indywidualnych zainteresowań i doskonalenie kompetencji językowych w zakresie wybranych języków specjalistycznych i aspektów kulturoznawczych. Mimo iż program studiów jest ukierunkowany na przygotowanie do wykonywania pracy nauczyciela, student ma możliwość poznania specyfiki innych zawodów wymagających zaawansowanej znajomości języków obcych (m. in. tłumacza). Zdobywa również zaawansowaną wiedzę dotyczącą użycia języka stosowanego w sferze szeroko pojmowanych usług, co czyni go osobą otwartą na potrzeby przyszłych uczniów i elastyczną na rynku pracy, kompetentną również w zakresie prowadzenia szkoleń językowych dla różnorodnych grup odbiorców (np. przedsiębiorców, pracowników administracji czy logistyki).

  MENEDŻER ROZWOJU PRODUKTU

  Menedżer rozwoju produktu to studia 7-semestralne, a absolwent kierunku uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. Kształcenie na kierunku ma charakter interdyscyplinarny w zakresie dyscyplin technologia żywności i żywienia oraz nauki o zarządzaniu i jakości.

  Głównym założeniem kierunku jest wykształcenie specjalistów dla branży spożywczej i suplementów diety, a także dla branży kosmetycznej, w tym szczególnie biokosmetyków. 

  Program studiów pierwszego stopnia na kierunku menedżer rozwoju produktu zawiera liczne odniesienia do praktyki gospodarczej oraz badań naukowych w zakresie kształtowania i zapewnienia jakości produktów. W czasie studiów studenci nabywają kompetencje z zakresu wiedzy, umiejętności, w tym także inżynierskie oraz społeczne niezbędne do projektowania, oceny jakości i zarządzania produktem.

  BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKACJA ŻYWNOŚCI

  Współczesny konsument jest świadomy związku pomiędzy własnym zdrowiem i samopoczuciem a jakością spożywanej żywności. Kierunek bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, umożliwi nabycie studentowi szerokiej wiedzy z zakresu identyfikacji, monitorowania i eliminacji różnych zagrożeń, na które narażone są zarówno surowce jak i żywność. Wybierając ten kierunek student nabędzie wiedzę na temat bezpieczeństwa żywności ekologicznej, regionalnej, tradycyjnej oraz procesu jej certyfikacji. 

  NANOTECHNOLOGIA

  Nanotechnologia to interdyscyplinarny kierunek studiów pozwalający na projektowanie, wytwarzanie i aplikowanie nowoczesnych materiałów, w skali zbliżonej do wielkości atomu, w przemyśle zaawansowanych technologii.

  Nanotechnologia jest obecnie jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin, łącząc w sobie m.in. inżynierię materiałową, fizykę, chemię, biologię, biotechnologię, medycynę, farmację i informatykę.

  OPTOMETRIA

  Optometria to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy stosowanej, która zajmuje się procesem widzenia, jego ochroną, usprawnieniem, zachowaniem i rozwojem tego procesu.

  Przygotowany kierunek Optometria pozwala studentowi na nabycie szerokiej i gruntownej wiedzy z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk medycznych. Kierunek ten zapewnia nabycie kompetencji niezbędnych do wykonywania w przyszłości autonomicznego zawodu optometrysty, wchodzącego w skład systemu ochrony zdrowia.

  Poznaj dokładny opis każdego kierunku, razem z wymaganiami jeśli chodzi o punkty z matury, wchodząc na stronę internetową uczelni:

  https://www.ur.edu.pl/pl/uniwersytet/aktualnosci/poznaj-nasze-nowe-kierunki-studiow

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com