-1,5 C
Rzeszów
wtorek, 28 marca, 2023
+

  Niepełnosprawni także mogą liczyć na zatrudnienie! Sprawdź, jak wygląda ich sytuacja na rynku pracy?

  Polecamy

  Justyna Kozłowska
  Justyna Kozłowskahttps://kurierrzeszowski.pl/
  Redaktor / Dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  Powiat Rzeszowski poprzez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie realizuje zadania na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych. Ponieważ dla osób niepełnosprawnych, to właśnie praca jest drogą do pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym, będącym jednocześnie elementem rehabilitacji. Daje im możliwość zdobywania kompetencji społecznych oraz przełamywania obaw przed kontaktem z innymi ludźmi.

  Osoby niepełnosprawne – wejście na rynek pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, który jest jednostką organizacyjną Powiatu Rzeszowskiego podejmuje zdecydowane działania, które szczególnie wspierają osoby niepełnosprawne na rynku pracy i pomagają im zachować zatrudnienie.  Dzięki zaangażowaniu pośredników i doradców zawodowych osoby z niepełnosprawnościami mają dostęp do najnowszych ofert pracy, staży czy też aktywnych form pomocy oraz umożliwiony kontakt z pracodawcami, którzy poszukują pracowników na wybrane stanowiska.

  Powiatowy Urząd Pracy w ramach swoich działań prowadzi m.in. aktywne pośrednictwo pracy dla osób z niepełnosprawnościami  oraz pomoc w znalezieniu i doborze odpowiedniej pracy zgodnej z kwalifikacjami lub doświadczeniem zawodowym konkretnej osoby, przedstawia bezrobotnemu lub poszukującemu pracy możliwości innej pomocy przy braku ofert pracy, informuje o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy, o wolnych miejscach pracy dla osób z niepełnosprawnościami i oczekiwaniach pracodawców, przedstawia warunki pozyskania środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej,

  Urząd Pracy w Rzeszowie reaguje na potrzeby osób niepełnosprawnych i zachęca ich do udziału w aktywnych formach wsparcia takich jak staże, szkolenia, prace interwencyjne, oraz informuje o możliwościach zdobywania lub podnoszenia kwalifikacji zawodowych, PUP prowadzi aktywizację osób z niepełnosprawnościami długotrwale bezrobotnych, informuje na stronie internetowej o realizowanych działaniach skierowanych dla osób z niepełnosprawnościami oraz o realizowanych programach i projektach.

  Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie aktywnie współpracuje z PCPR, ZUS, MOPS, PFRON, Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych, organizacjami pozarządowymi oraz fundacjami w zakresie zadań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w celu wyrównywania ich szans i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, uczestniczy w spotkaniach i szkoleniach związanych z problematyką niepełnosprawności.

   Z myślą o mieszkańcach Powiatu Rzeszowskiego, władze samorządowe w miarę swoich możliwości podejmują działania, by zapewnić osobom niepełnosprawnym prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie – zapewnia Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski. 

  Sytuacja Osób Niepełnosprawnych w liczbach

  Na dzień 28.10.2022r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie liczba zarejestrowanych osób z niepełnosprawnościami

  – 732 osoby bezrobotne niepełnosprawne (w tym 291 kobiet),

  – 82 osoby niepełnosprawne poszukujące pracy (w tym 38 kobiet).

  Liczba osób z niepełnosprawnościami zarejestrowanych w PUP w podziale na mieszkańców miast i wsi:

  – powiat ziemski 341 osób (w tym 142 kobiety), zamieszkali na obszarach wiejskich 271 osób    (w tym 110 kobiet),

  – powiat grodzki 390 osób (w tym 149 kobiet).

  Największą grupę wśród osób bezrobotnych z niepełnosprawnościami stanowiły osoby w wieku 30-39 lat (19,1%) oraz 55-59 lat (19,7%). Najmniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 18-24 lat (5,7%) oraz 25-29 lat (4,8%).

  W grupie bezrobotnych z niepełnosprawnościami najwięcej jest osób legitymujących się najniższymi stopniami wykształcenia, tj. zasadniczym zawodowym (31,4%) oraz gimnazjalnym i podstawowym (22,3%). Na poziomie szkoły średniej zawodowej i policealnej zakończyło kształcenie 23% osób. Najmniej liczną grupą osób są absolwenci szkół średnich ogólnokształcących (11,8%) oraz szkół wyższych (11,4%).

  Osoby pozostające bez pracy 2 lata i dłużej (45%) stanowiły największą grupę wśród osób bezrobotnych z niepełnosprawnościami. Od roku do dwóch lat bez pracy pozostawało 16,8% tych osób.

  Zatrudnienie niepełnosprawnych

  Pośrednicy pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy pełnią funkcję doradcy klienta instytucjonalnego monitorują lokalny rynek pracy, nawiązują i utrzymują kontakty z pracodawcami wyrażającymi zainteresowanie współpracą z urzędem oraz zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami. Informują zainteresowanych pracodawców o usługach pośrednictwa pracy, możliwości organizacji kontaktów z potencjalnymi kandydatami do pracy w formie organizacji giełd pracy umożliwiających spotkanie pracodawcy z wyselekcjonowaną przez pośrednika grupą osób w siedzibie Urzędu Pracy. Informują też o korzyściach płynących z zatrudniania pracowników z niepełnosprawnościami.

  Rosnący współczynnik aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością potwierdza, że coraz więcej firm w regionie zatrudnia osoby z niepełnosprawnością.  Do dnia 28.10.2022r. pracodawcy zgłosili do Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie 347 wolnych miejsc pracy.

  Podjęcie pracy zawodowej przez osoby niepełnosprawne, poza możliwością samodzielnego utrzymania się daje możliwość kontaktów społecznych i wyjście z jakże częstej izolacji, której doświadczają osoby niepełnosprawne. Stąd niezwykle istotne jest aktywizowanie zawodowe osób niepełnosprawnych, przełamywanie barier zatrudnienia, zarówno po stronie pracodawców, jak też po stronie potencjalnych pracobiorców.   

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com