16,7 C
Rzeszów
czwartek, 11 sierpnia, 2022
+

  Strajk pielęgniarek i położnych z rzeszowskich szpitali

  Polecamy

  Martyna Cios
  Redaktor / dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  Dziś w Rzeszowie, tak jak i w całej Polsce Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych zorganizował strajk ostrzegawczy, który spowodowany jest procedowaniem tzw. ustawy Niedzielskiego.

  Pielęgniarki podczas konferencji prasowej poinformowały, że dziś zostanie złożony list na ręce wojewody Ewy Leniart, który dotyczy trudnej sytuacji w jakiej się znalazły. Jak wyjaśniają organizatorki strajku w Sejmie i Senacie procedowana jest obecnie tzw. ustawa Niedzielskiego, czyli ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, która nie gwarantuje stabilnych zasad wzrostu wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych.

  Rząd dbający o obywateli powinien zadbać zarówno o to, aby system ochrony zdrowia był sprawny, a pracujący w nim ludzie byli odpowiednio doceniani i wynagradzani. W Polsce dzieję się niestety zupełnie odwrotnie. Rząd złymi warunkami pracy i płacy zniechęca pielęgniarki i położne w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, pogarszając w ten sposób zarówno dostępność i jakość opieki zdrowotnej.

  – czytamy w liście otwartym.

  fot. Kurier Rzeszowski

  Przemawiające podczas konferencji pielęgniarki podkreśliły, że obecnie średnia wieku w zawodzie do 61 lat, a ustawa przeciw której strajkują sprawi, że młodsze osoby, jak m.in. absolwenci pielęgniarstwa będą szukały pracy lżejszej, mniej odpowiedzialnej i zdecydowanie bardziej dochodowej. Zaznaczyły także, że przejście ustawy zwiększy jedynie emigracje i pogorszy stan służby zdrowia i jej dostępności.

  Postulatem strajkujących jest wprowadzenie do ustawy poprawek, o które wielokrotnie już prosiły. Wśród punktów są:

  • podniesienie wartości współczynników pracy, tak aby najniższy poziom wynagrodzenia zasadniczego w grupie zawodowej pielęgniarek i położnych wynosił od 1 lipca 2021 roku co najmniej równowartość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w danym roku ogłoszonego przez Prezesa GUS,
  • zagwarantowanie środków finansowych dla pielęgniarek i położnych,
  • zastąpienie w załączniku do ustawy zapisu „wymagane kwalifikacje” na „posiadane kwalifikacje przez pielęgniarkę i położną na danym stanowisku pracy”,
  • dodanie w ustawie zapisu zakładającego na pracodawców obowiązek automatycznego wynagradzania zasadniczego w przypadku podniesienia kwalifikacji zawodowych przez pielęgniarki i położne,
  • wprowadzenie zabezpieczeń ustawowych w zakresie finansowania wzrostu wynagrodzeń dla podmiotów leczniczych czyli pracodawców,
  • nowelizacja ustawy z dnia 27 listopada 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kard medycznych w art. 19 ustępie 1, w ten sposób, aby zagwarantować pielęgniarkom i położnych wynagrodzenie zasadnicze wysokości nie niższej niż wynagrodzenie zasadnicze określone w umowie o prace.

  fot. Kurier Rzeszowski

  Strajkujące skierowały także listy do senatorów z prośbą o pomoc w naprawie tej „złej ustawy”. Zaapelowały, aby nie popierali ustawy, która niszczy zawód pielęgniarek i położnych, jeśli nie zostaną dołączone do niej poprawki.

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -