wtorek, 21 maja, 2024
spot_img
+

  Jest zgoda na rozbudowę drogi S19 na odcinku Sokołów Młp. – Jasionka

  Polecamy

  Krzysztof Gałkowski
  Krzysztof Gałkowski
  Redaktor / Dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  Wojewoda Podkarpacki wydał zgodę na budowę drugiej jezdni drogi ekspresowej między węzłami Sokołów Małopolski Północ i Jasionka, umożliwiając natychmiastowe rozpoczęcie prac budowlanych. Wniosek dotyczy odcinka S19 o długości ok. 13,8 km. Wykonawcą jest firma Strabag, a wartość kontraktu to 272 830 814,75 zł. Wszystkie prace powinny zostać ukończone w IV kwartale 2026 r.

  Podstawowym celem inwestycji jest zapewnienie na całej trasie Via Carpatia na terenie Polski przekroju o minimalnych parametrach 2×2 (dwie jezdnie o dwóch pasach ruchu). Istotna jest także likwidacja tzw. wąskiego gardła, powodującego utrudnienia w ruchu tranzytowym oraz na dojeździe do Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Portu Lotniczego w Jasionce. Dzięki dobudowie drugiej jezdni poprawi się komfort jazdy oraz zwiększy bezpieczeństwo ruchu co przełoży się na mniejszą liczbę wypadków.

  Decyzja ZRID ustala obszar przeznaczony pod budowę drogi i rozpoczyna procedurę odszkodowawczą za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa. Wojewoda Podkarpacki będzie nadzorował postępowanie administracyjne w celu określenia wysokości odszkodowania, a niezależni biegli rzeczoznawcy majątkowi ocenią wartość nieruchomości, na podstawie których zostanie wydana decyzja odszkodowawcza. Właściciele otrzymają odszkodowanie od GDDKiA w ciągu 14 dni od daty ostatecznego ustalenia odszkodowania.

  Odcinek drogi realizowany jest w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku, w systemie Projektuj i Buduj. Firma Strabag, jako wykonawca, przygotowała niezbędną dokumentację techniczną dla wniosku o ZRID. Teraz, po wydaniu decyzji ZRID, rozpoczynamy prace budowlane.

  Natychmiast przekażemy plac budowy wykonawcy, który najpierw przeprowadzi inwentaryzację geodezyjną, przyrodniczą i dróg publicznych, a także ocenę środowiskową, w tym ornitologiczną, przed przystąpieniem do wycinki drzew i krzewów. Następnie przeprowadzone zostaną rozpoznania saperskie i środowiskowe.

  Wykonawca będzie stopniowo wprowadzał tymczasową organizację ruchu i demontował wyspy dzielące oraz bariery. Usunięte zostaną także elementy oznakowania grubowarstwowego kolidujące z organizacją ruchu. Kolejnym krokiem będzie pierwszy etap robót ziemnych, obejmujący odhumusowanie terenu, budowę dróg dojazdowych dla ruchu technologicznego oraz wzmocnienie istniejących dróg. Dodatkowo, frezowane będą części nawierzchni bitumicznej przy dobudowywanej jezdni.

  Na obecnym odcinku drogi S19 posiadamy trzypasmową jezdnię w układzie 2+1, bez pasa oddzielającego kierunki ruchu. Po rozbudowie, droga będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, pas awaryjny o szerokości 2,5 metra oraz pobocza. Docelowa nośność to 11,5 tony na oś. Inwestycja będzie realizowana na terenie powiatów rzeszowskiego (gminy Sokołów Małopolski i Trzebownisko) oraz łańcuckiego (gmina Czarna), w sąsiedztwie istniejącej już pierwszej jezdni drogi ekspresowej. Pierwszy odcinek będzie po zachodniej stronie, a od Stobiernej do Jasionki po wschodniej. Prace obejmą dostosowanie istniejących obiektów inżynierskich, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska, przebudowę kolidujących dróg, cieków wodnych oraz infrastruktury technicznej. Węzły Sokołów Małopolski Północ, Sokołów Małopolski i Jasionka nie wymagają rozbudowy. Łączna długość rozbudowywanych odcinków drogi wynosi około 13,8 kilometra.

  W ramach inwestycji powstaną nowe obiekty inżynierskie, w tym estakada o długości 155,6 metra w Nienadówce, dwa wiadukty (jeden z przejściem dla zwierząt średnich) oraz dwa przejazdy gospodarcze. Dla ochrony środowiska zaplanowano cztery przejścia dla zwierząt średnich (w tym jedno zespolone z wiaduktem), cztery dla zwierząt małych, osiem dla płazów, ponad 2,7 kilometra ekranów akustycznych oraz zbiorniki retencyjne. Zieleń dogęszczająca, izolacyjna, krajobrazowa i naprowadzająca zostanie posadzona, a także zainstalowane zostaną urządzenia oczyszczające ścieki opadowe z jezdni i osłony przeciwolśnieniowe. W Nienadówce droga ekspresowa zostanie poprowadzona estakadą, zachowując odległość około 30 metrów od kościoła parafialnego św. Bartłomieja Apostoła, reprezentującego styl neogotycki. W celu ochrony tego obiektu sakralnego, reprezentującego styl neogotycki, zastosowane zostaną środki jak unikanie walce wibracyjnych oraz wykonanie ekranu przeźroczystego.

  W ramach inwestycji MOP Stobierna (kierunek Lublin) zostanie rozbudowany, umożliwiającą w przyszłości powstanie stacji paliw i obiektów gastronomiczno-handlowych. Istniejąca stacja benzynowa przy dawnej DK19 w Stobiernej zostanie podłączona do drogi ekspresowej S19, umożliwiając tankowanie pojazdów podróżujących z Lublina w kierunku Rzeszowa.

  Szlak Via Carpatia to kluczowy korytarz transportowy łączący Europę Północną i Południową. Na terenie Polski trasa będzie miała około 700 km długości. W skład szlaku drogowego Via Carpatia wchodzą odcinki dróg ekspresowych S61, S16 i S19 przebiegające przez teren pięciu województw – podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego.

  W woj. podkarpackim S19 będzie miała docelowo długość ok. 169 km, a tak przedstawia się stan jej realizacji w naszym województwie:      

  • 81,8 km – oddane do ruchu (odcinki: Lasy Janowskie – Rzeszów Południe),   
  • 72,9 km – w realizacji (w budowie: Rzeszów Południe – Babica, Babica – Jawornik, Krosno – Miejsce Piastowe, Miejsce Piastowe – Dukla, dobudowa drugiej jezdni Sokołów Małopolski Płn. – Jasionka oraz na etapie uzyskiwania ZRID: Domaradz – Krosno, Dukla – Barwinek),   
  • 11,6 km – w przygotowaniu (na etapie przetargu: Jawornik – Lutcza, Lutcza – Domaradz). 
  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com