środa, 17 kwietnia, 2024
spot_img
+

  Samorządy otrzymają pieniądze z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

  Polecamy

  Krzysztof Gałkowski
  Krzysztof Gałkowski
  Redaktor / Dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  Z udziałem wiceministra Funduszy i Polityki Regionalnej Jacka Protasa w Rzeszowie rozpoczął się cykl spotkań konsultacyjnych dotyczących projektu programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych.

  Głównym celem tego przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie. Wszystkie planowane działania zostaną zrealizowane zgodnie z aktualnymi trendami rozwojowymi, przy jednoczesnym szacunku dla środowiska naturalnego.

  Będziemy wspierać działania samorządów z północno-wschodniej Polski, które najbardziej ucierpiały
  na skutek agresji rosyjskiej na Ukrainę oraz wojny hybrydowej na granicy polsko-białoruskiej.

  Jacek Protas, wiceminister funduszy i polityki regionalnej

  Konflikt rosyjsko-ukraiński przyczynił się do pogorszenia sytuacji społeczno-gospodarczej na terenach przygranicznych. Nastąpiła utrata ich atrakcyjności turystycznej, spadek handlu oraz trudności w komunikacji transgranicznej. Zauważalny napływ uchodźców z Ukrainy do Polski dodatkowo skutkował obniżeniem jakości i dostępności usług publicznych, zwłaszcza w obszarze zdrowia, edukacji i usług społecznych. Te negatywne skutki mają istotny wpływ na funkcjonowanie lokalnych gospodarek oraz rynków pracy.

  W programie wyznaczono cztery podstawowe działania do objęcia wsparciem. Są to:

  1. poprawa transportowej infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa drogowego;
  2. rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury dla ochrony środowiska naturalnego;
  3. stworzenie warunków do rozwoju zrównoważonej turystyki;
  4. poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej.

  Program obejmie swoim zasięgiem 22 powiaty z czterech województw: podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego oraz warmińsko mazurskiego.

  W naszym regionie będą to powiaty lubaczowski, jarosławski, przemyski, bieszczadzki i miasto
  Przemyśl. Maksymalna kwota dofinansowania w ramach jednego wniosku wynosi 2 mln złotych.
  Jeden samorząd może otrzymać dotacje na realizację maksymalnie dwóch zadań inwestycyjnych

  Teresa Kubas – Hul, wojewoda Podkarpacki

  W pozostałych województwach objętych programem o dotacje będą mogły starać się powiaty:

  • lubelskim: bialski, włodawski, chełmski, hrubieszowski, tomaszowski, miasto Biała Podlaska, miasto Chełm;
  • podlaskim – powiaty: augustowski, sokólski, białostocki, hajnowski, siemiatycki;
  • warmińsko-mazurskim: powiaty – braniewski, bartoszycki, kętrzyński, węgorzewski, gołdapski.
   Łącznie to 170 gmin oraz trzy miasta na prawach powiatu – Przemyśl, Biała Podlaska i Chełm.

  Finansowanie programu będzie pochodzić z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 500 mln złotych, z czego każde z województw otrzyma po 125 mln złotych.

  Łącznie na lata 2024-2030 przewiduje się przeznaczenie co najmniej 625 mln złotych na dofinansowanie działań z zakresu polityki rozwoju jednostek samorządu terytorialnego (JST) na wschodnich obszarach przygranicznych, uwzględniając wkład własny JST. Rzeszów był pierwszym miastem, gdzie odbyły się konsultacje dotyczące założeń programu. W spotkaniu z przedstawicielami ministerstwa i wojewodą uczestniczyło kilkudziesięciu samorządowców. Kolejne konsultacje planowane są w Białymstoku, Lublinie i Olsztynie, a program zostanie uruchomiony po ich zakończeniu.

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com