sobota, 2 marca, 2024
+

  Pierwsze stypendia dla studentów kierunków lekarskich zostały wypłacone

  Polecamy

  Krzysztof Gałkowski
  Krzysztof Gałkowski
  Redaktor / Dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego rozpoczął realizację programu stypendialnego „Podkarpackie wspiera lekarskie specjalizacje deficytowe” poprzez wypłatę stypendiów dla studentów kierunku lekarskiego, którzy skorzystali z możliwości ubiegania się o nie. W środę, 3 stycznia, marszałek Władysław Ortyl osobiście wręczył listy gratulacyjne wybranym studentom.

  Podkarpacki Urząd Marszałkowski rozpoczął realizację programu stypendialnego „Podkarpackie wspiera lekarskie specjalizacje deficytowe” poprzez wypłatę stypendiów dla studentów kierunku lekarskiego, którzy złożyli wnioski o uczestnictwo w tym nowym programie. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy departamentów odpowiedzialnych za projekt stypendialny, mianowicie Edukacji, Nauki i Sportu, oraz Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej. Członkowie komisji stypendialnej również byli obecni.

  W trakcie spotkania marszałek Władysław Ortyl przedstawił działania podejmowane przez samorząd na rzecz wsparcia kierunku lekarskiego. Wśród tych działań wymienił przekazanie Uniwersytetowi Rzeszowskiemu szpitala wojewódzkiego nr 1 w Rzeszowie. W pierwszym naborze przyznano 30 stypendiów, z czego 27 umów zostało już podpisanych. Dotyczą one studentów IV, V i VI roku. Pierwsze umowy zostały zawarte jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, a część studentów już otrzymała stypendia za miesiące październik, listopad i grudzień. Do 15 stycznia wszyscy podpisujący umowy studenci otrzymają stypendia z wyrównaniem od października.

  Oklaski dla osób, które w ogóle aplikowały o to stypendium. Bo specjalizacje, które były do wyboru, to są specjalizacje bardzo trudne, które przez ostatnie lata mało kto wybierał. To również specjalizacje w takich podmiotach, które już teraz mają problemy kadrowe i mam nadzieję, że dzięki temu programowi zaspokoimy te potrzeby

  Adrianna Obutelewicz-Pyrzyńska – zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

  Po spotkaniu z studentami odbyła się konferencja prasowa, w której uczestniczyli także Katarzyna Kuczmenda – zastępca dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki, Adrianna Obutelewicz-Pyrzyńska – zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, oraz studentka VI roku medycyny – Aleksandra Mokrzycka.

  Ten program bardzo wspiera studentów, którzy chcą pozostać w miejscu swojego zamieszkania i tutaj realizować swoje zawodowe pasje i rozwijać karierę. Dla mnie, jako dla studentki VI roku, jest to bardzo duże wyróżnienie, a także wsparcie finansowe, dzięki któremu będę mogła realizować swoje dalsze cele i marzenia

  Aleksandra Mokrzycka, stypendystka, studentka VI roku na Uniwersytecie Rzeszowskim

  Marszałek Władysław Ortyl przedstawił również planowane środki finansowe na program stypendialny w budżecie województwa na lata 2023-2026, które wynoszą 3 240 000 zł. Przewiduje się przyznanie stypendiów około 90 studentom w kwocie 3000 zł miesięcznie. Koszt pierwszego naboru to 1,6 mln złotych.

  Nabór wniosków na stypendia dla studentów medycyny odbył się w dniach 8–17 listopada, z czego wpłynęło 38 zgłoszeń. Wszyscy studenci spełniali wymogi formalne, a ich wnioski trafiły do oceny merytorycznej. Pierwszeństwo miały wnioski studentów kierunku lekarskiego z Uniwersytetu Rzeszowskiego (przyznano 24 stypendia) oraz studentów poza Podkarpaciem, lecz z stałym miejscem zamieszkania na tym terenie (przyznano 6 stypendiów).

  Większość stypendystów pochodzi z Podkarpacia, jednakże 2 osoby, choć mieszkające w województwie małopolskim, studiują na Uniwersytecie Rzeszowskim. Wśród stypendystek jest Aleksandra Mokrzycka, studentka VI roku, która planuje specjalizację w neonatologii.

  „Podkarpackie wspiera lekarskie specjalizacje deficytowe” to kolejny program stypendialny oferowany przez Samorząd Województwa Podkarpackiego. Jest skierowany do studentów kierunku lekarskiego, którzy zobowiążą się do podjęcia pracy na terenie województwa podkarpackiego w wybranej specjalizacji deficytowej, z listy wskazanej przez Zarząd Województwa. Celem programu jest zapewnienie odpowiednich zasobów kadrowych w systemie ochrony zdrowia na terenie województwa oraz zachęcenie studentów do wyboru deficytowych specjalizacji występujących w miejscowych placówkach leczniczych i szpitalach.

  Studenci, którzy podpisali umowy wskazali w pierwszej kolejności następujące specjalizacje:

  • anestezjologię i intensywną terapię ( 6 osób – w tym 5 w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie)
  • neurologię  (6 osób – w tym 4 w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie)
  • choroby wewnętrzne (4 osoby – w tym 3 w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie)
  • psychiatrię (5 osób – w tym 4 w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu )
  • radiologię i diagnostykę obrazową (3 osoby w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie)
  • neonatologię (3 osoby w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie)
  • chirurgię ogólną (2 osoby w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie)
  • kardiochirurgię (1 osoba w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie)
  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com