piątek, 8 grudnia, 2023
+

  Rządowe wsparcie dla terenów popegeerowskich

  Polecamy

  Krzysztof Gałkowski
  Krzysztof Gałkowski
  Redaktor / Dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  Suma 357 milionów złotych zostanie przekazana gminom i powiatom województwa Podkarpackiego jako część kolejnej fali wsparcia dla obszarów wiejskich. To bezwarunkowe finansowanie będzie przeznaczone na wsparcie 175 różnych inwestycji.

  Dzięki tym dodatkowym środkom, samorządy będą miały możliwość przeprowadzenia remontów dróg, otwarcia nowych żłobków i przedszkoli oraz budowy obiektów sportowych. Jest to ważny krok w kierunku rozwoju i poprawy jakości życia mieszkańców tych obszarów.

  Nowe inicjatywy na obszarach, gdzie kiedyś istniały Państwowe Gospodarstwa Rolne (PGR-y), przyciągną przedsiębiorców i stworzą nowe miejsca pracy. Wojewoda podkreśliła, że gminy z obszarów wiejskich, które były kiedyś związane z PGR-ami, miały możliwość ubiegania się o finansowanie inwestycji z 36 różnych dziedzin. Wartość dofinansowania, na jakie mogły liczyć, wynosiła maksymalnie do 98 procent kosztów inwestycji, przy minimalnym wkładzie własnym gminy wynoszącym 2 procenta.

  Przykłady projektów, które otrzymały wsparcie, obejmują rozwijanie ogólnodostępnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Ustjanowej Górnej (2 miliony złotych dofinansowania), budowę nowego oświetlenia ulicznego w gminie Dynów (prawie 1,5 miliona złotych dofinansowania), rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kniażyce (5 milionów złotych wsparcia) oraz 2 miliony złotych na realizację placu zabaw na Staromieściu w Rzeszowie.

  Do naszego województwa trafiają kolejne środki rządowe w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.  Lokalne społeczności otrzymują fundusze na remont dróg i infrastruktury pieszo-rowerowej, które zwiększa bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Dzięki rządowemu dofinansowaniu powstaną nowe przedszkola, szkoły i boiska, z których będą korzystać dzieci i młodzież. Samorządy będą budować wodociągi czy kanalizację i realizować inne działania po to, aby podnieść jakość życia mieszkańców.

  Ewa Leniart, wojewoda Podkarpacki

  Poseł na Sejm RP, Andrzej Szlachta, zaznaczył, że w szóstej edycji programu wsparcia lokalnych inwestycji, ogólnokrajowo otrzymały wsparcie 2035 różnych projektów. Rząd przeznaczy na ten cel 4,5 miliarda złotych z budżetu państwa. Dzięki tym środkom w Polsce zostanie zrealizowanych ponad 1000 nowych dróg, 260 boisk i obiektów sportowych, 220 żłobków i przedszkoli z oddziałami integracyjnymi, 350 nowych szkół, 45 siłowni plenerowych, 150 budynków i infrastruktury towarzyszącej Ochotniczej Straży Pożarnej, 60 ośrodków Senior+, oraz 300 świetlic i domów kultury.

   To kolejne, bardzo istotne wsparcie jakie otrzymujemy z funduszy rządowych. To środki przede wszystkim na inwestycje drogowe, które są priorytetem zarówno dla samorządu powiatowego, jak również samorządów gminnych. Pozwoli to na realizację kolejnych, bardzo istotnych dla lokalnych społeczności, przedsięwzięć.

  Józef Jodłowski, starosta rzeszowski

  Rządowe środki na wsparcie lokalnych inwestycji zostaną również przekazane do powiatu sanockiego. Starosta sanocki, Stanisław Chęć, podkreślił, że w ramach Programu Inwestycji Strategicznych samorząd realizuje wiele projektów związanych z modernizacją dróg, mostów, infrastrukturą oświatową oraz utrzymaniem dróg i chodników.

  Starosta dębicki, Piotr Chęciek, także wspomniał o zrealizowanych i planowanych inwestycjach, szczególnie w obszarze infrastruktury drogowej. Samorządy na terenie tego powiatu otrzymają łącznie ponad 19 milionów złotych wsparcia.

  Środki z szóstego naboru programu pozwolą również na realizację istotnych projektów w powiecie rzeszowskim, gdzie samorządy otrzymają łącznie ponad 27 milionów złotych wsparcia.

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com