środa, 21 lutego, 2024
+

  Nowy przebieg krajowej 9. Ruszyły pierwsze kroki

  Polecamy

  Krzysztof Gałkowski
  Krzysztof Gałkowski
  Redaktor / Dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  Nowy fragment drogi, prowadzący od S74 w okolicach Tarnobrzegu do węzła Rzeszów Zachód na autostradzie A4, będzie miał długość 60 kilometrów. Poinformowano o ogłoszeniu przetargu na prace przygotowawcze związane z budową trzech nowych odcinków Drogi Krajowej nr 9. Te trasy stanowić będą uzupełnienie planowanych obwodnic Nowej Dęby i Kolbuszowej.

  DK9 pełni kluczową rolę jako jedna z dróg krajowych umożliwiających transport w kierunku północ-południe. Obecny układ trasy, ze względu na znaczne obciążenie głównie ruchem tranzytowym, stwarza istotne trudności dla obszarów zurbanizowanych.

  Według danych z Generalnego Pomiaru Ruchu z 2020 roku, na odcinku od Nagnajowa do Nowej Dęby średni dzienny ruch pojazdów kształtował się między 6 465 a 11 795, natomiast na odcinku od Nowej Dęby do Kolbuszowej oscylował między 8 463 a 12 074 pojazdów na dobę. Na fragmencie pomiędzy Kolbuszową a węzłem Rzeszów Północ autostrady A4 notowano od 13 757 do 33 822 pojazdów na dobę.

  Wysoki poziom średniego dobowego ruchu pojazdów powoduje znaczne utrudnienia w płynności ruchu, co jest szczególnie zauważalne z uwagi na liczne skrzyżowania z drogami niższych klas oraz istniejące zjazdy publiczne i indywidualne. Aktualna zabudowa wzdłuż trasy uniemożliwia rozbudowę, co skłania do podjęcia decyzji o konieczności wytyczenia nowego przebiegu DK9.

  Przetarg swoim zakresem obejmuje wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej (DŚU). Prace podzielono na trzy części dotyczące odcinków: 

  • od obwodnicy Nowej Dęby do drogi ekspresowej S74 w województwie podkarpackim (dł. ok. 19 km),  
  • drogi łączącej obwodnicę Nowej Dęby z obwodnicą Kolbuszowej w ciągu DK9 (odc. Komorów – Cmolas, dł. ok. 11 km),  
  • drogi łączącej obwodnicę Kolbuszowej w ciągu DK9 z autostradą A4 węzeł Rzeszów Zachód (odc. Widełka – A4 Rzeszów Zachód, dł. ok. 14 km). 

  Nowa trasa umożliwi odciążenie obszarów zurbanizowanych poprzez przekierowanie ruchu pojazdów oraz usprawni ruch tranzytowy, który obecnie korzysta z DK9 częściowo zastępując funkcje drogi ekspresowej S7. Trasa ta prowadzi w kierunku Rzeszowa, a dalej do przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku. Ponadto, budowa nowego odcinka DK9 poprawi płynność transportu osobowego w kierunku Rzeszów – Radom, skróci czas podróży oraz zwiększy bezpieczeństwo uczestników ruchu. Realizacja tego przedsięwzięcia pozwoli także na eliminację tzw. wąskich gardeł, które obecnie wpływają na spowolnienie ruchu pojazdów.

  Stan przygotowania obwodnicy Kolbuszowej i Nowej Dęby

  W ramach Programu budowy 100 obwodnic województwa podkarpackiego, planowane jest stworzenie ośmiu nowych projektów drogowych, obecnie znajdujących się w fazie przygotowawczej. W dniu 16 sierpnia br. rozpoczęto procedurę przetargową na zaprojektowanie i budowę drugiego etapu obwodnicy Sanoka w ramach drogi krajowej DK28. Trwają prace nad dokumentacją końcową (STEŚ-R – Studium korytarzowe, Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) dotyczącą obwodnicy Kolbuszowej na trasie DK9, Miejsca Piastowego na DK28, Przemyśla na DK28/DK77 oraz Nowej Dęby na DK9. Ponadto, przygotowywane są koncepcje programowe dla obwodnic, które powstaną w ciągu DK73: Jasła, Brzostku, Kołaczyc oraz Pilzna.

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com