środa, 21 lutego, 2024
+

  Marcin Warchoł ministrem sprawiedliwości. M. Morawiecki ogłosił skład rządu

  Polecamy

  Krzysztof Gałkowski
  Krzysztof Gałkowski
  Redaktor / Dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  W Pałacu Prezydenckim w poniedziałek 27 listopada odbyła się uroczystość zaprzysiężenia nowego rządu Mateusza Morawieckiego, choć istnieje niewielka perspektywa na uzyskanie wotum zaufania w nowo wybranym Sejmie.

  Jak podaje TVN24 przed godziną 16 rzecznik rządu poinformował, że premier Mateusz Morawiecki złożył wniosek do prezydenta Andrzeja Dudy o powołanie nowego rządu. Wskazał, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w skład nowego gabinetu wejdą eksperci, obejmując zarówno osoby, które dotychczas nie pełniły funkcji politycznych, jak i polityków specjalizujących się w swoich obszarach. Ponadto, „ponad połowę” nowego rządu będą stanowiły kobiety.

  W skład nowego rządu premiera Mateusza Morawieckiego wszedł poseł z Podkarpacia, pochodzący z Niska Marcin Warchoł. Dotychczasowy wiceminister sprawiedliwości. W obecnym składzie Rady Ministrów znajdować się będzie również urodzona w Rzeszowie Małgorzata Jarosińska-Jedynak, która otrzymała tekę Ministra funduszy i polityki regionalnej.

  • Prezes Rady Ministrów – Mateusz Morawiecki
  • Minister obrony narodowej – Mariusz Błaszczak
  • Minister sprawiedliwości – Marcin Warchoł
  • Minister klimatu i środowiska – Anna Łukaszewska-Trzeciakowska
  • Minister edukacji i nauki – Krzysztof Szczucki
  • Minister infrastruktury – Alvin Gajadhur
  • Minister kultury i dziedzictwa Narodowego – Dominika Chorosińska
  • Minister rolnictwa i rozwoju wsi – Anna Gembicka
  • Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Izabela Antos
  • Minister-członek Rady Ministrów – Jacek Ozdoba
  • Minister sportu i turystyki – Danuta Dmowska-Andrzejuk
  • Minister aktywów państwowych – Marzena Małek
  • Minister zdrowia – Ewa Krajewska
  • Minister rozwoju i technologii – Marlena Maląg
  • Minister rodziny i polityki społecznej – Dorota Bojemska
  • Minister spraw zagranicznych – Szymon Szynkowski vel Sęk
  • Minister spraw wewnętrznych i administracji – Paweł Szefernaker
  • Minister finansów – Andrzej Kosztowniak
  • Minister funduszy i polityki regionalnej – Małgorzata Jarosińska-Jedynak

  Marcin Józef Warchoł (ur. 13 lipca 1980 w Nisku) – polski prawnik i polityk, doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 2015–2019 podsekretarz stanu, a od 2019 do 2023 sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, poseł na Sejm IX kadencji i X kadencji. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2009 uzyskał stopień doktora nauk prawnych. W lutym 2021 ogłosił zamiar startu w przedterminowych wyborach na prezydenta Rzeszowa i rezygnację z członkostwa w Solidarnej Polsce (pozostając jednak jej posłem, później ponownie zaangażował się w jej działalność; w 2023 partia przemianowała się na Suwerenną Polskę). Jego kandydaturę poparł ustępujący prezydent Tadeusz Ferenc. W wyborach, które odbyły się 13 czerwca 2021, zajął trzecie miejsce, uzyskując 10,72% głosów.

  Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktorem habilitowany nauk prawnych, adwokatem. Ukończył Szkołę Prawa Włoskiego i Europejskiego przy Wydziale Prawa UW i Wydziale Prawa w Catanii i Mediolanie. W latach 2006-2007 był asystentem Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, a od 2009 r. Rzecznika Praw Obywatelskich dr Janusza Kochanowskiego. Jest wiceprezesem Fundacji Ius et Lex.

  Stypendysta Instytutu Maxa Plancka we Fryburgu Bryzgowijskim w Niemczech. Dwa staże naukowe LLP – Erasmus Programme – Teaching Staff Mobility na Uniwersytecie w Padwie we Włoszech.

  Autor wielu publikacji naukowych w języku polskim i niemieckim z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego. W 2010 r. uzyskał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozprawę doktorską pt. „Nadużycie prawa w polskim procesie karnym w świetle orzecznictwa i doktryny polskiej i obcej”.

  Nauczyciel akademicki na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. W 2018 r. otrzymał na Wydziale Prawa i Administracji UW stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie monografii pt. „Ciężar dowodu w procesie karnym – Studium prawnoporównawcze” (Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017). Zna trzy języki obce – biegle język włoski i angielski oraz niemiecki na poziomie średnio zaawansowanym. Żonaty, czwórka dzieci.

  Małgorzata Jarosińska-Jedynak 29 października 2020 r. została powołana na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Od 26 października 2020 r. pełni również funkcję Pełnomocnika Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w 2022 r.

  Od 29 listopada 2018 r. do 15 listopada 2019 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Od 15 listopada 2019 r. do 6 października 2020 r. pełniła funkcję ministra funduszy i polityki regionalnej.

  Wiceminister Jarosińska-Jedynak od początku swojej kariery związana jest z samorządem. Przez kilkanaście lat zajmowała się funduszami unijnymi, rozwojem regionalnym i wsparciem przedsiębiorczości. Pracowała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, gdzie przeszła wszystkie szczeble – od inspektora do dyrektora Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości.

  Wcześniej pracowała w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim i Urzędzie Gminy i Miasta Tyczyn. Jest absolwentką Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej, gdzie uzyskała dyplom magistra inżyniera w specjalności inżynieria komunalna. Ukończyła też Studia podyplomowe z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na tej samej uczelni.

  Zna język angielski. Potrafi też rozmawiać w języku migowym.

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com