20 C
Rzeszów
czwartek, 5 sierpnia, 2021
+

  Powiat Rzeszowski podpisał umowę na wykonanie dokumentacji geologiczno- inżynierskiej

  Polecamy

  Kinga Skowron
  Redaktor / Dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  W siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie została podpisana umowa między Starostą Rzeszowskim Józefem Jodłowskim oraz Wicestarostą Rzeszowskim Markiem Sitarzem, a Zakładem Usług Geologicznych GEOTECH. Umowa dotyczy realizacji dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

  W dniu 7 lipca 2021 roku została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Rzeszowskim, którego reprezentowali Józef Jodłowski – Starosta Rzeszowski i Marek Sitarz – Wicestarosta Rzeszowski, a Zakładem Usług Geologicznych GEOTECH z Rzeszowa, którego reprezentował Grzegorz Czudec – Prezes Zarządu, na wykonanie następujących zadań :

  fot. materiały Starostwa Powiatowego
  • Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-16-052-93111 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej nr 1428R Łubno – Nozdrzec w m. Łubno, gm. Dynów, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie”.

  Kwota realizacji zadania: 166 050,00 zł w tym dotacja: 96 000,00 zł. oraz  wkład własny: 70 050,00 zł

  fot. materiały Starostwa Powiatowego
  • Opracowanie dodatku do dokumentacji geologiczno – inżynierskiej określającej warunki geologiczno – inżynierskie dla potrzeb stabilizacji osuwiska w ciągu DP nr 1429R Barycz-Kąkolówka- Błażowa w km 4+240 ÷ 4+360 w m. Kąkolówka”, gm. Błażowa w ramach zadania  pn. „Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-16-025-89532 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej nr 1429R w m. Kąkolówka, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie”. 

  Kwota realizacji zadania: 178 350,00 zł w tym dotacja: 96 000,00 zł. oraz  wkład własny: 82 350,00 zł.

  fot. materiały Starostwa Powiatowego

  Na realizację powyższych zadań Powiat Rzeszowski otrzymał dotację z budżetu państwa w wysokości 192 000,00 zł w ramach usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi.  

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  SERWIS POGODOWY 🌤

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -