czwartek, 18 lipca, 2024
+

  Jak poszło tegorocznym maturzystom? Prezentujemy wyniki egzaminów także na Podkarpaciu!

  Polecamy

  Justyna Kozłowska
  Justyna Kozłowskahttps://kurierrzeszowski.pl/
  Redaktor / Dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) ogłosiła wyniki egzaminów maturalnych 2024, ujawniając zarówno osiągnięcia, jak i wyzwania, przed którymi stanęli polscy maturzyści. Wyniki pokazują, że 84,1% uczniów zdało egzamin dojrzałości, co świadczy o solidnym przygotowaniu większości maturzystów, choć pozostaje sporo do zrobienia w kontekście poprawy wyników w niektórych obszarach.

  Język Polski: Egzamin pisemny z języka polskiego zdało 95% maturzystów, co pokazuje, że większość uczniów dobrze radzi sobie z ojczystym językiem.

  Matematyka: Wynik ten nieco spada przy matematyce, gdzie 89% uczniów uzyskało pozytywny wynik. Matematyka tradycyjnie stanowi wyzwanie, ale tegoroczny wynik wskazuje na poprawę w porównaniu z wcześniejszymi latami.

  Język Angielski: Najwyższy odsetek zdawalności odnotowano przy języku angielskim – aż 96% maturzystów pomyślnie przeszło przez ten egzamin, co potwierdza rosnące znaczenie nauki języków obcych w polskich szkołach.

  Szczegółowe wyniki przedmiotowe

  Średnie wyniki maturzystów z poszczególnych przedmiotów są zróżnicowane. Z języka polskiego średni wynik wyniósł 61%, przy czym uczniowie liceów osiągnęli 65%, a techników 56%. Matematyka przyniosła średni wynik 63%, z przewagą liceów (68%) nad technikami (56%). Język angielski, jako najczęściej wybierany język obcy nowożytny, uzyskał średnio 78% (83% w liceach i 72% w technikach).

  Unieważnienia egzaminów

  CKE unieważniła 202 egzaminy, co jest wzrostem w porównaniu do 2023 roku (118 unieważnień). Przyczyny unieważnień były różne: niesamodzielne rozwiązywanie zadań (53 przypadki), korzystanie z telefonów (53 przypadki), naruszenie przepisów (27 przypadków) oraz niesamodzielność stwierdzona przez egzaminatora (35 przypadków). Te statystyki wskazują na potrzebę zaostrzenia procedur egzaminacyjnych oraz większej świadomości wśród uczniów na temat konsekwencji niesamodzielnego działania.

  Poprawki i sesje dodatkowe

  Maturzyści, którzy nie osiągnęli oczekiwanych wyników, mają możliwość przystąpienia do egzaminów poprawkowych, które odbędą się 20-21 sierpnia 2024 roku. Prawo do poprawki ma 10,4% zdających, co daje im szansę na poprawienie swoich wyników i zdobycie matury. Pełne wyniki, uwzględniające wszystkie sesje egzaminacyjne, będą udostępnione 10 września 2024 roku.

  Wyniki w województwie podkarpackim

  W województwie podkarpackim maturę zdało 84,2% uczniów. Do egzaminu przystąpiło 14 716 uczniów (8 490 absolwentów czteroletnich liceów i 6 195 absolwentów pięcioletnich techników). Wyniki różnią się w zależności od typu szkoły. 90% absolwentów liceów zdało maturę, podczas gdy w technikach tylko 76,6% uczniów uzyskało pozytywny wynik. Prawo do poprawki ma 6,8% licealistów i 15,1% techników.

  Jeśli chodzi o rzeszowskie licea 100- procentową zdawalność miały I LO, II LO, III LO oraz IX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi. Wśród techników najlepszy wynik uzyskało Technikum nr 7 (ZSM) ze zdawalnością 98,46.

  Łącznie egzamin dojrzałości w Rzeszowie zdawało 2692 uczniów. Zdało go 2456. Nie zdało 236 osób. To daje wynik dla miasta 91,23 proc.

  Jeśli chodzi o szkoły artystyczne, wszyscy przystępujący do matury zdali ją także w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. (ZS Muzycznych 1), przy czym tu zdających było tylko 8. W Liceum Sztuk Plastycznych zdawalność była na poziomie 77,27 proc. Zdających było 66.

  Wyniki matur w liceach

  I LO – 100%

  II LO — 100%

  III LO- 100%

  IX LO z Oddz. Dwujęzycznymi – 100%

  IV LO – 99,32%

  VI LO (ZS nr 1)– 96,51%

  XIV LO (ZST)- 94,12%

  VII LO (ZS nr 2) – 93,33%

  VIII LO – 90,12%

  X LO (ZSKU) – 80,00%

  V LO (ZS Sportowych) – 73,85%

  XII LO (ZSO 4) – 55,56%

  Wyniki w szkołach artystycznych

  Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. (ZS Muzycznych 1) 100%

  Liceum Sztuk Plastycznych (ZS Plastycznych) 77,27 %

  Wyniki w technikach

  Technikum nr 7 (ZSM) – 98,46%

  Technikum nr 6 (ZS Elektronicznych) – 97,67 %

  Technikum nr 9 (ZST) – 89,52%

  Technikum nr 1 (ZS nr 1) – 88,89%

  Technikum nr 5 (ZS Ekonomicznych) – 87,50%

  Technikum nr 8 (ZS Energetycznych)  – 85,82%

  Technikum nr 2 (ZS nr 2) – 84,62%

  Technikum nr 12 (ZSKU) – 81,08%

  Technikum nr 10 (ZS nr 3) – 74,62%

  Technikum nr 11 (ZS Samochodowych) – 71,01%

  Technikum nr 4 (ZSG) – 63,11%

  Technikum nr 13 (ZS Agroprzedsiębiorczości ) – 50,00%

  Wyzwania i perspektywy

  Tegoroczne wyniki matur pokazują zarówno sukcesy, jak i obszary wymagające poprawy. Wzrost liczby unieważnień egzaminów wskazuje na potrzebę wzmocnienia zasad etyki egzaminacyjnej i lepszej edukacji na temat uczciwości akademickiej.

  Jednak ogólnie rzecz biorąc, wyniki matury 2024 są pozytywne i pokazują, że większość polskich uczniów jest dobrze przygotowana do dalszej edukacji lub wejścia na rynek pracy. Ci, którzy nie osiągnęli zamierzonych wyników, mają jeszcze szansę na poprawę, a pełne wyniki, które zostaną opublikowane we wrześniu, dadzą ostateczny obraz tegorocznej matury.

  Matura 2024 jest dowodem na to, że polski system edukacyjny, mimo pewnych wyzwań, skutecznie przygotowuje uczniów do egzaminów dojrzałości. Wysokie wskaźniki zdawalności w kluczowych przedmiotach, takich jak język polski, matematyka i język angielski, są pozytywnym znakiem. Równocześnie, wzrost liczby unieważnień i różnice w wynikach między liceami a technikami wskazują na potrzebę dalszych reform i wsparcia dla uczniów w różnych typach szkół. Tegoroczne doświadczenia będą cenną lekcją dla wszystkich zaangażowanych w proces edukacyjny w Polsce.

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com