czwartek, 18 lipca, 2024
+

  Władze Powiatu Rzeszowskiego otrzymały absolutorium

  Polecamy

  Krzysztof Gałkowski
  Krzysztof Gałkowski
  Redaktor / Dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  Na czwartkowej sesji, 20 czerwca, radni Powiatu Rzeszowskiego zatwierdzili sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2023. Władze Powiatu otrzymały absolutorium.

  Miniony rok był wyjątkowy dla samorządu powiatowego w Rzeszowie, ponieważ w tym okresie kierowali nim dwaj starostowie i formalnie dwa Zarządy Powiatu. W październiku zeszłego roku Józef Jodłowski, który sprawował funkcję starosty przez prawie 18 lat, został wybrany na senatora RP, co wymagało przeprowadzenia wyborów nowego Zarządu Powiatu. Nowym starostą, pełniącym tę rolę aż do tegorocznych wyborów samorządowych, został Marek Sitarz.

  Absolutorium za zeszły rok to również zielone światło dla obecnego zarządu, który będzie konsekwentnie realizował i kontynuował działania podejmowane przez poprzedników. Jeszcze raz deklaruję, najważniejsze dla mnie i moich współpracowników są praca, porozumienie, współpraca

  Krzysztof Jarosz, starosta rzeszowski

  W ubiegłym roku Rada Powiatu Rzeszowskiego odbyła 13 sesji, na których podjęto 103 uchwały. Komisje Rady zebrały się łącznie 32 razy. Zarząd Powiatu Rzeszowskiego podjął 584 uchwały podczas 51 posiedzeń. Starosta Rzeszowski wydał 63 zarządzenia dotyczące organizacji wewnętrznej Starostwa oraz w ramach swoich ustawowych kompetencji jako organ administracji publicznej.

  W 2023 roku wydatki Powiatu Rzeszowskiego wyniosły 286 milionów złotych. Ponad 113 milionów złotych, czyli 40 procent budżetu, przeznaczono na wydatki majątkowe, głównie na rozwój infrastruktury transportowej i społecznej. Zadłużenie Powiatu utrzymuje się na niskim poziomie, wynosząc nieco ponad 5 procent dochodów, a w zeszłym roku nie zaciągnięto żadnych nowych zobowiązań.

  Pragnę podziękować całej załodze samorządu powiatowego i podległych jednostek. Nasza praca to praca zespołowa. Cieszę się, że została doceniona i że dokonania władz powiatu znajdują zrozumienie i poparcie. Widać, że nasz region się rozwija. Rok 2023 był trudny, ale realizowaliśmy i kończyliśmy wiele inwestycji potrzebnych do polepszenia poziomu życia mieszkańców. To się udało. Życzę swemu następcy owocnej pracy na rzecz powiatu i deklaruję wszechstronne wsparcie

  Józef Jodłowski, były starosta rzeszowski, senator RP
  fot. Powiat Rzeszowski

  W minionym roku znaczna część budżetu Powiatu została przeznaczona na inwestycje, zwłaszcza drogowe. Największe z nich, zakończone w połowie roku, obejmowały prace przy łączniku autostrady A4 od granic Rzeszowa do węzła Rzeszów-Północ oraz budowę łącznika drogi ekspresowej S-19 od węzła Rzeszów-Południe do drogi krajowej. Obie te inwestycje kosztowały łącznie około 70 milionów złotych. Dużo uwagi poświęcono również poprawie bezpieczeństwa drogowego, budując kilometry nowych chodników i przebudowując kolejne odcinki dróg powiatowych.

  Od samorządu terytorialnego wymaga się obecnie już nie tylko zaspokajania bieżących potrzeb mieszkańców, ale przejęcia roli podmiotu kreującego warunki kompleksowego rozwoju, rozwiązywania złożonych problemów społecznych i efektywnego dostarczania najwyższej jakości usług publicznych. Obecny Zarząd Powiatu zamierza konsekwentnie dążyć do tego, by Powiat Rzeszowski był obszarem nowoczesnej gospodarki, generującym miejsca pracy i oferującym mieszkańcom sprzyjające warunki do życia. Tym celom służyć będzie sprawne zarządzanie oparte na zasadzie partycypacji społecznej, która jest ważnym aspektem funkcjonowania władzy publicznej.

  Krzysztof Jarosz, starosta rzeszowski

  W 2023 roku Powiat realizował także wiele inwestycji w infrastrukturę edukacyjną i zdrowotną. Ponad 12 milionów złotych pochłonęły prace renowacyjne zabytkowych budynków Zespołu Szkół w Tyczynie (całkowita wartość inwestycji to 20 mln zł), 3,6 miliona złotych przeznaczono na rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w Górnie (koszt całej inwestycji to 13,5 mln zł), a ponad 7 milionów złotych na przebudowę budynku użyteczności publicznej przy ul. Siemieńskiego w Rzeszowie (całkowita wartość robót budowlanych wynosi 14 452 125 zł).

  Podczas czwartkowej sesji radni powiatowi zapoznali się ze sprawozdaniami dotyczącymi stanu bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie, poziomu bezrobocia, zasobów pomocy społecznej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. Przyjęto także uchwały w sprawie Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową oraz Powiatowego programu systemu i rozwoju pieczy zastępczej na lata 2024-2026.

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com