czwartek, 18 lipca, 2024
+

  Miliony złotych dofinansowania z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

  Polecamy

  Krzysztof Gałkowski
  Krzysztof Gałkowski
  Redaktor / Dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  We wtorek 11 czerwca, na posiedzeniu Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął decyzje dotyczące przyznania milionów złotych dofinansowania z regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Środki te zostaną przeznaczone na projekty wspierające przedsiębiorczość oraz na finansowanie działań Lokalnych Grup Działania. Dodatkowo, Zarząd postanowił zwiększyć pulę funduszy na Sołeckie Strategie Rozwoju Wsi, w ramach podkarpackiego Programu Odnowy Wsi.

  O swych decyzjach podczas spotkania z dziennikarzami mówili wicemarszałek województwa Piotr Pilch, wicemarszałek województwa Karol Ożóg oraz członek zarządu województwa Małgorzata Jarosińska – Jedynak. Podczas konferencji obecny był także radny województwa Marcin Fijołek, przewodniczący klubu radnych PiS w sejmiku.  

  Zwiększyliśmy środki na Sołeckie Strategie Rozwoju Wsi w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025. Te pieniądze są bardzo wyczekiwane. Już w ubiegłym roku zdecydowaliśmy, że na ten cele będziemy przeznaczać nie 12 tysięcy – jak było wcześniej, ale po 20 tysięcy złotych. Do tych pieniędzy samorząd danej gminy dokłada co najmniej drugie tyle. W tym roku na to działanie mieliśmy przewidziany nieco ponad milion złotych. Tych pieniędzy nie wystarczyło dla wszystkich. Na wniosek klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości oraz komisji rolnictwa, której jestem członkiem, postanowiliśmy znaleźć te pieniądze. Udało się. Wszyscy ci, których projekty zostały pozytywnie zaopiniowane, otrzymają wsparcie. A chodzi przecież o realizację ich własnych pomysłów, na ich terenach. Dlatego jest to tak ważne

  Piotr Pilch, wicemarszałek województwa Podkarpackiego

  Pieniądze zostaną wykorzystywane na współfinansowanie zadań realizowanych w sołectwach uczestniczących w Podkarpackim Programie Odnowy Wsi na lata 2021-2025. 

  fot. Biuro Prasowe UMWP

  Wsparcie ma na celu głównie zagospodarowanie i wyposażenie świetlic, remonty domów kultury, domów ludowych, remiz OSP, budowę siłowni plenerowych, placów zabaw oraz innej infrastruktury wspierającej integrację społeczną. Środki mogą być także przeznaczone na zagospodarowanie przestrzeni publicznej, poprawę estetyki miejscowości oraz promowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i krajobrazowego oraz tradycji lokalnych społeczności.

  Drugim tematem spotkania zarządu z dziennikarzami był rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, podjął uchwałę i wybrał do dofinansowania projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Projekty te są realizowane w ramach priorytetu 8 „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” oraz działania „Zarządzanie Lokalną Strategią Rozwoju”.

  Jest to pierwsza w kraju zatwierdzona lista zadań w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, a łączna wartość dofinansowania ze środków EFS+ wynosi niemal 11 milionów złotych.

  Zarząd Województwa Podkarpackiegona dzisiejszym posiedzeniuzdecydowało zwiększeniu o nieco ponad pól miliona złotych kwoty na realizację Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi. Pozwoli to na dodatkowe objęcie dofinansowaniem kolejnych 29 gmin, które znajdowały się na liście rankingowej, ale nie otrzymały do tej pory pieniędzy. Po tym zwiększeniu łączna pula środków będzie wynosić niemalże 1,6 mln złotych, a dofinasowaniem objęte zostaną 84 gminy, czyli wszystkie te, które przeszły pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną. Wcześniej kwota na te działania wynosiła nieco ponad 1 mln złotych, co pozwoliło na dofinansowanie tylko dla 55 samorządów.

  To bardzo ważna i potrzebna decyzja o przyznaniu środków dla gmin, które na te środki oczekiwały. Równolegle uruchamialiśmy program związany z aqua kulturą dla Lokalnych Grup Działania z zakresu rybactwa. Jest to program pilotażowy niespotykany nigdzie indziej w kraju, a my na Podkarpaciu, można powiedzieć jako kontynuację programu rządowego, uruchomiliśmy taki swój program wojewódzki. Tak, jak wnioskowali radni klubu Prawa i Sprawiedliwości dołożyliśmy prawie 600 tysięcy, aby wszystkie gminy były usatysfakcjonowane, aby otrzymały wsparcie. Może wydawać się, że 20 tys. złotych na gminę to nie jest dużo, ale jest to minimum 50% ogólnej puli, a samorząd gminny dokłada swoje, minimum 20 tys. złotych. Trzeba wiedzieć i mieć świadomość tego, że nasz podkarpacki program ochrony wsi wzmaga aktywność społeczną, integrację, wzmacnia przynależność do grupy. Stąd ważne jest, by wspierać tego typu inicjatywy i my jako Samorząd Województwa Podkarpackiego wychodzimy naprzeciw i kolejny rok z rzędu przyznajemy te środki

  Karol Ożóg, wicemarszałek województwa Podkarpackiego

  Podczas konferencji prasowej była mowa o milionach złotych przeznaczonych przez zarząd województwa na badania i rozwój. 55 ml złotych – to wartość dofinansowania, jakie zostało przyznane firmom, które znalazły się na  pierwszej liście rankingowej projektów z zakresu działalności badawczo-rozwojowej, wybranych do dofinansowania, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. 

  Wszystkie projekty mają charakter badawczo-rozwojowy, koncentrujący się na zastosowaniu najnowszych technologii i wiedzy w działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy będą realizować różnorodne przedsięwzięcia, w tym stworzenie modułowej, automatycznej linii do recyklingu tworzyw sztucznych, która zużywa mniej energii elektrycznej, wody i środków myjących.

  fot. Biuro Prasowe UMWP

  Prowadzone będą również badania nad nowymi technologiami w przemyśle lotniczym, które mają na celu zmniejszenie negatywnego wpływu stosowanych procesów i materiałów na środowisko naturalne. Zostaną opracowane kompleksowe systemy informatyczne, które wykorzystują technologię sztucznej inteligencji. Zarząd województwa dofinansuje opracowanie nowej technologii, w ramach której powstanie mobilna stacja produkcji wodoru i tlenu. Dodatkowo, zostanie stworzona innowacyjna, niskokosztowa technologia produkcji szyb zespolonych, stosowanych w budownictwie energooszczędnym. W ramach tych projektów planuje się także opracowanie i wdrożenie innowacyjnych systemów wspierających regionalną inteligentną specjalizację, jaką jest jakość życia.

  fot. Biuro Prasowe UMWP

  Członek zarządu, Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wspomniała również, że kolejna edycja naboru wniosków na wsparcie działalności badawczo-rozwojowej jest planowana na przełom września i października 2024 roku. Kwota przeznaczona na dofinansowanie w ramach tego naboru wyniesie około 90 milionów złotych.

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com