niedziela, 16 czerwca, 2024
spot_img
+

  Rzeszowski Pomnik zmienia właściciela. Czy to początek jego końca?

  Polecamy

  Krzysztof Gałkowski
  Krzysztof Gałkowski
  Redaktor / Dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  Pomnik Czynu Rewolucyjnego w Rzeszowie zmienia właściciela. Dotychczasowy opiekun monumentu, Zakon Ojców Bernardynów, zdecydował się przekazać go Stowarzyszeniu Rodzin Żołnierzy Niezłomnych. Czy ta zmiana właściciela może doprowadzić do wyburzenia jednego z symboli miasta?

  Pomnik, usytuowany w centrum Rzeszowa, od lat budził kontrowersje. Z jednej strony był symbolem komunistycznej przeszłości Polski, z drugiej – miejscem, które wielu mieszkańców traktowało z sentymentem. Zakon Bernardynów, będący właścicielem terenu, na którym znajduje się monument, zdecydował, że najlepszym rozwiązaniem będzie przekazanie go organizacji, która będzie kontynuować opiekę nad nim w sposób, który uwzględni historyczne konteksty i obecne potrzeby społeczne.

  Stowarzyszenie Rodzin Żołnierzy Niezłomnych zobowiązało się do zadbania o należyte utrzymanie pomnika, a także do przeprowadzenia ewentualnych prac konserwatorskich. Organizacja planuje również, by miejsce to stało się centrum edukacyjnym, gdzie będą odbywać się lekcje historii i spotkania mające na celu upamiętnienie bohaterów walczących o wolność Polski.

  Władze Rzeszowa wyraziły nadzieję, że przekazanie pomnika przyczyni się do załagodzenia sporów wokół jego symboliki i że stanie się on miejscem jednoczącym społeczność lokalną. Pomnik, wzniesiony w latach 70. XX wieku, ma teraz szansę na nowy rozdział w swojej historii, zgodny z wartościami wolnościowymi, które promuje nowe stowarzyszenie właścicieli.

  Decyzja ta spotkała się z mieszanymi reakcjami wśród mieszkańców Rzeszowa. Niektórzy z nich uważają, że monument powinien zostać całkowicie usunięty, jako relikt komunistycznej przeszłości. Inni z kolei są zdania, że jest on ważnym elementem historii miasta i jako taki powinien być zachowany.

  Stowarzyszenie Rodzin Żołnierzy Niezłomnych podkreśla, że ich celem nie jest usunięcie pomnika, lecz jego reinterpretacja i przekształcenie w sposób, który będzie służył edukacji i pamięci o prawdziwych bohaterach Polski. Pomnik Czynu Rewolucyjnego, przez lata będący symbolem minionej epoki, teraz może stać się mostem łączącym przeszłość z przyszłością, przypominając o trudnej drodze Polski do wolności.

  Pomnik Czynu Rewolucyjnego w Rzeszowie to jeden z najbardziej charakterystycznych i kontrowersyjnych monumentów w mieście. Jego historia jest ściśle związana z okresem PRL-u oraz późniejszymi zmianami politycznymi i społecznymi w Polsce.

  Komunikat Urzędu Miasta Rzeszów dotyczący przekazania Pomnika Czynu Rewolucyjnego

  Niezrozumiałą i sprzeciwiającą się woli mieszkańców Rzeszowa jest decyzja władz Zakonu Bernardynów o tym, by monument przekazać Stowarzyszeniu Rodzin Żołnierzy Niezłomnych Podkarpacia zamiast miastu. To stowarzyszenie jasno i wyraźnie od dawna opowiada się za tym, aby pomnik będący symbolem naszego miasta wyburzyć. Na tej podstawie można z dużym prawdopodobieństwem rozumieć jakie są intencje przekazania pomnika przez władze Zakonu.

  Dlatego też władze miasta Rzeszowa podejmą wszystkie możliwe działania prawne aby Pomnik Czynu Rewolucyjnego ochronić i zachować w przestrzeni miasta. Jednym z takich działań jest wpisanie monumentu do rejestru zabytków. Wniosek w tej sprawie miasto złożyło w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków.

  Pomnik Czynu Rewolucyjnego, zaprojektowany przez wybitnego rzeźbiarza prof. Mariana Koniecznego, jest symbolem Rzeszowa oraz jednym z jego najbardziej charakterystycznych elementów. W badaniach przeprowadzonych przez Uniwersytet Rzeszowski w ramach Rzeszowskiej Diagnozy Społecznej wynika, że blisko 80 proc. mieszkańców nie chce wyburzania Pomnika Czynu Rewolucyjnego. Za jego zachowaniem opowiadają się osoby z różnych opcji i ugrupowań, z obu stron sceny politycznej.

  Projekt i budowa

  Pomnik został zaprojektowany przez wybitnego polskiego architekta i rzeźbiarza Mariana Koniecznego. Prace nad jego stworzeniem rozpoczęły się na początku lat 70. XX wieku, a uroczyste odsłonięcie miało miejsce 1 maja 1974 roku. Monument stanął na skraju alei Łukasza Cieplińskiego, jednej z głównych arterii miasta.

  Symbolika

  Pomnik Czynu Rewolucyjnego, znany również jako „Wielka C”, ze względu na kształt przypominający literę „C”, został zbudowany w hołdzie rewolucji i walce klasy robotniczej. Jego monumentalna forma miała symbolizować dynamikę i siłę rewolucyjnego zrywu. Centralnym elementem pomnika są dwie wysokie kolumny z rzeźbami przedstawiającymi postacie robotników, chłopów i żołnierzy, co miało oddawać jedność wszystkich warstw społecznych w walce o nową, socjalistyczną Polskę.

  Kontrowersje i zmiany

  Od momentu upadku komunizmu w Polsce, pomnik stał się przedmiotem wielu debat i kontrowersji. Dla jednych był on symbolem minionej epoki, która przyniosła wiele cierpienia, dla innych – ważnym elementem krajobrazu miejskiego i historii Rzeszowa.

  Wielokrotnie podejmowano próby jego usunięcia, jednak za każdym razem spotykało się to z oporem części mieszkańców i władz miasta. Przez lata pomnik pozostawał w rękach Zakonu Ojców Bernardynów, co dodawało kolejny wymiar dyskusjom na temat jego przyszłości.

  Przekazanie nowym właścicielom

  W 2024 roku doszło do przełomu – Zakon Ojców Bernardynów zdecydował się przekazać pomnik Stowarzyszeniu Rodzin Żołnierzy Niezłomnych. Decyzja ta była wynikiem długotrwałych rozmów i konsultacji, mających na celu znalezienie rozwiązania, które uszanuje zarówno historyczne znaczenie monumentu, jak i współczesne potrzeby społeczności lokalnej.

  Stowarzyszenie zapowiedziało, że ich celem nie jest usunięcie pomnika, lecz jego reinterpretacja. Chcą, aby stał się miejscem edukacji historycznej i pamięci o bohaterach walczących o wolność Polski, co ma na celu przekształcenie jego symboliki z komunistycznej na narodowo-wyzwoleńczą.

  Współczesne znaczenie

  Dziś pomnik Czynu Rewolucyjnego w Rzeszowie stoi przed nowym rozdziałem swojej historii. Przekazanie go nowym właścicielom otwiera możliwości na jego przekształcenie i adaptację do nowych realiów, z poszanowaniem zarówno jego artystycznej wartości, jak i skomplikowanej przeszłości.

  Pomnik, będący przez lata symbolem komunizmu, teraz ma szansę stać się miejscem, które łączy przeszłość z przyszłością, promując wartości patriotyczne i edukacyjne. Decyzja o jego przekazaniu Stowarzyszeniu Rodzin Żołnierzy Niezłomnych daje nadzieję na jego pozytywną reinterpretację i adaptację do współczesnych potrzeb społeczności Rzeszowa.

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com