sobota, 9 grudnia, 2023
+

  Przebieg drogi numer 9 będzie zupełnie inny

  Polecamy

  Krzysztof Gałkowski
  Krzysztof Gałkowski
  Redaktor / Dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  Minister Infrastruktury zatwierdził Programy Inwestycji dla budowy nowego przebiegu drogi krajowej nr 9, od drogi ekspresowej S74 w okolicy Tarnobrzegu do węzła Rzeszów Zachód na A4.

  W poniedziałek 22 maja na specjalnej konferencji prasowej z udziałem wiceministra Rafała Webera przedstawiono plany, które są istotne dla mieszkańców m.in. Kolbuszowej i Nowej Dęby. W spotkaniu z mediami uczestniczyli również parlamentarzyści Krzysztof Sobolewski i Zbigniew Chmielowiec, wicewojewoda Jolanta Sawicka oraz wicemarszałek Ewa Draus.

  Zakres trzech inwestycji obejmuje budowę drogi klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) o przekroju 2×2, wraz z obiektami inżynierskimi, skrzyżowaniami jednopoziomowymi lub węzłami (szczegóły będą doprecyzowane w trakcie prac projektowych związanych z inwestycją). Planowane są również budowa nowych dróg, przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej oraz budowa dróg dojazdowych w celu zapewnienia połączeń lokalnych. Prace obejmą również budowę urządzeń ochrony środowiska, chodników, ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych. Obecnie trwa przygotowanie niezbędnej dokumentacji do ogłoszenia przetargu na prace przygotowawcze, którego planowane ogłoszenie przypada na III kwartał tego roku.

  Uzgodnione przez Ministra Infrastruktury Programy Inwestycyjne dotyczą budowy:

  • nowego przebiegu DK9 od drogi ekspresowej S74 w okolicy Tarnobrzegu do początku obwodnicy Nowej Dęby. Droga o długości ok. 19 km będzie przebiegała po wschodniej stronie Wisły,
  • drogi łączącej obwodnicę Nowej Dęby z obwodnicą Kolbuszowej w ciągu DK9 (odc. Komorów – Cmolas, dł. ok. 11 km),
  • nowego przebiegu DK9 od końca obwodnicy Kolbuszowej do węzła Rzeszów Zachód na autostradzie A4 (odc. Widełka – A4 Rzeszów Zachód, dł. ok. 14 km).

  Po wyłonieniu wykonawców rozpoczną się prace projektowe mające na celu wyznaczenie trasy nowej drogi od połączenia z drogą ekspresową S74 do węzła Rzeszów Zachód na autostradzie A4 oraz przygotowanie dokumentów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Ważnym elementem tego projektu, który zapewni ciągłość trasy, są obwodnice Nowej Dęby i Kolbuszowej, realizowane w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Całkowita długość nowej drogi krajowej DK9 wraz z obwodnicami wyniesie około 60 km. DK9 ma duże znaczenie, ponieważ jest jednym z głównych szlaków komunikacyjnych prowadzących z północy na południe kraju.

  Obecny przebieg DK9, ze względu na duże natężenie ruchu, głównie tranzytowego, jest bardzo uciążliwy dla obszarów zabudowanych. Według danych z 2020 roku, średnia dzienna liczba pojazdów na odcinku od Nagnajowa do Nowej Dęby wynosiła od 6 465 do 10 438, od Nowej Dęby do Kolbuszowej od 7 585 do 12 074, a między Kolbuszową a węzłem Rzeszów Północ autostrady A4 od 8 463 do 33 822. Wysoki poziom ruchu znacznie utrudnia płynność przejazdu. Ponadto DK9 krzyżuje się z wieloma drogami niższej klasy, a istniejące zabudowania wzdłuż trasy nie pozwalają na jej rozbudowę.

  Dlatego podjęto decyzję o budowie nowego przebiegu DK9, który odciąży obszary zabudowane i usprawni ruch tranzytowy, częściowo przechwytując ruch z drogi ekspresowej S7. DK9 prowadzi w kierunku Rzeszowa i dalej do granicy ze Słowacją w Barwinku. Ponadto budowa nowego odcinka DK9 poprawi płynność ruchu osobowego na trasie Rzeszów – Radom – Warszawa, skróci czas podróży i zwiększy bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi. Realizacja tych inwestycji pozwoli również na usunięcie wąskich gardeł, które obecnie spowalniają ruch pojazdów. W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic w województwie podkarpackim powstanie osiem nowych inwestycji drogowych, które obecnie są w fazie przygotowań.

  W tym roku planowany jest przetarg na realizację drugiego etapu obwodnicy Sanoka w ciągu DK84. Prace nad dokumentacją dla obwodnicy Kolbuszowej w ciągu DK9, Miejsca Piastowego w ciągu DK28, Przemyśla w ciągu DK28/DK77 i Nowej Dęby w ciągu DK9 znajdują się w końcowej fazie. Opracowywane są również koncepcje programowe dla obwodnic Jasła, Brzostku, Kołaczyc i Pilzna, które powstaną w ciągu DK73.

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com