piątek, 2 czerwca, 2023
+

  Polscy bohaterowie ratujący Żydów w trakcie II wojny światowej

  Polecamy

  Krzysztof Gałkowski
  Krzysztof Gałkowski
  Redaktor / Dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  Został ogłoszony specjalny konkurs na zadania, które mają na celu promowanie heroicznych działań Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej. Konkurs został ogłoszony przez zarząd województwa 9 maja, a termin składania ofert upływa 31 maja. 

  O założeniach konkursu oraz planowanych działaniach związanych z beatyfikacją Rodziny Ulmów informowali marszałek województwa – Władysław Ortyl, dyrektor Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego UMWP – Robert Godek oraz pełnomocnik Zarządu Województwa Podkarpackiego ds. koordynacji przedsięwzięć związanych z beatyfikacją Rodziny Ulmów – Michał Tabisz, podczas konferencji prasowej.

  W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięć mających na celu upamiętnienie i popularyzację Rodziny Ulmów oraz innych Polaków ratujących Żydów z terenu obecnego województwa podkarpackiego. Konkurs obejmuje różne formy wyrazu kulturowego, takie jak festiwale, koncerty, filmy, wystawy, programy i warsztaty edukacyjne, konferencje oraz konkursy. Zarząd województwa przeznaczył 200 tysięcy złotych na realizację zadań konkursowych, przy czym maksymalna kwota dofinansowania na jedno zadanie wynosi 30 tysięcy złotych.

  Marszałek Władysław Ortyl poinformował też o udziale przedstawicieli samorządu województwa w komitetach organizacyjnych zajmujących się przygotowaniami do uroczystości beatyfikacyjnych, a są  to komitety powołane przez Prezydenta RP, premiera oraz wojewodę podkarpackiego.

  To wydarzenie, jak i wielkie dziedzictwo rodziny Ulmów, jest ważne, nie tylko w kategorii ilości wiernych, uczestników tej beatyfikacji, ale też z punktu widzenia wagi przesłania, wartości uniwersalnych i wielkiego dziedzictwa z tym związanego, dlatego jest dla nas, jako dla władz regionalnych, najważniejszym wydarzeniem tego roku. Stąd te wszystkie działania

  Władysław Ortyl, marszałek województwa Podkarpackiego

  Przewidywany termin ogłoszenia wyników konkursu został zaplanowany przed 30 czerwca 2023 roku, a realizacja zadań konkursowych ma odbywać się od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 roku. Aby składać oferty w konkursie, podmioty muszą prowadzić działalność statutową w zakresie kultury. Mogą to być organizacje pozarządowe, osoby prawne, jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów dotyczących stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie dążą do osiągania zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych i nie dzielą zysków między udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com