niedziela, 4 czerwca, 2023
+

  Czy wiesz, że rozpoczęły się konsultacje do projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Rzeszowa na lata 2023-2030?

  Polecamy

  Patrycja Pelczar Reszko
  Patrycja Pelczar Reszkohttps://www.kurierrzeszowski.pl
  Redaktor / Dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  Konsultacje z mieszkańcami Rzeszowa rozpoczęły się w poniedziałek, 24 stycznia i potrwają do 7 lutego 2023 roku. Ich celem jest poznanie opinii mieszkańców w sprawie projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Rzeszowa na lata 2023-2030.

  Obowiązek opracowania i realizacji dokumentu strategicznego dotyczącego rozwiązywania problemów społecznych na szczeblu gminy i powiatu wynika z przepisów art. 16b i art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

  Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Rzeszowa na lata 2023–2030 jest wieloletnim dokumentem, którego założenia są spójne z kierunkami rozwoju państwa wskazanymi w dokumentach strategicznych i programowych, a także obowiązującymi przepisami ustaw oraz dokumentami przyjmowanymi na szczeblu regionalnym i lokalnym.

  Strategia jest złożonym dokumentem sektorowym, który składa się z trzech głównych części. Część pierwsza – diagnostyczna – pozwoliła na identyfikację problemów społeczno-gospodarczych miasta, a także rozpoznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców Rzeszowa.

  Obszerna diagnostyka problemów społecznych w mieście pozwoliła wskazać obszary niezbędnej interwencji władz lokalnych oraz pola współpracy z interesariuszami, w tym innymi podmiotami publicznymi, organizacjami pozarządowymi, a także ośrodkami naukowymi i sektorem gospodarczym. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej w Rzeszowie została przygotowana z podziałem na osiedla, aby zaplanowane działania interwencyjne miały charakter celowy i były dostosowane do potrzeb i problemów poszczególnych osiedli.

  W części diagnostycznej skoncentrowano się na wyzwaniach demograficznych stojących przed miastem, które determinują odmienne potrzeby mieszkańców rzeszowskich osiedli w zakresie usług publicznych. Ponadto szczegółowej analizie poddano takie problemy społeczne, jak wykluczenie i marginalizacja społeczna, niepełnosprawność, ubóstwo i bezrobocie, jak również różne formy uzależnień oraz formy i przyczyny przemocy w rodzinach. Część diagnostyczna dokumentu została uzupełniona o analizę lokalnego rynku pracy, potrzeb miasta w zakresie opieki nad dziećmi (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do lat trzech, a także oferty instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej miasta w takich obszarach, jak: opieka zdrowotna, mieszkalnictwo, integracja i pomoc społeczna, edukacja oraz kultura.

  Zostało to uzupełnione analizą sytuacji i potrzeb seniorów w Rzeszowie, a także możliwości lokalnych podmiotów ekonomii społecznej jako potencjalnych dostawców usług społecznych.

  Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Rzeszowa na lata 2023–2030 znajduje się pod tym linkiem.

  Aby wziąć udział w konsultacjach, należy wypełnić formularz dostępny do pobrania poniżej lub zaopatrzyć się bezpośrednio w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 16.

  Wypełniony formularz można przekazać:

  • osobiście do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 16,
  • mailowo na adres: KonsultacjeWPS@erzeszow.pl,
  • drogą elektroniczną, wypełniając formularz na stronie: https://forms.office.com/e/Z98Tci85LA.

  Wszelkie uwagi oraz opinie, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Natomiast nieprzedstawienie uwag i opinii w trakcie konsultacji oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

  Zasięg terytorialny konsultacji: Gmina Miasto Rzeszów

  Raport z przebiegu konsultacji zostanie zamieszczony na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do 30 dni od daty ich zakończenia.

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com