czwartek, 23 maja, 2024
spot_img
+

  Radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego przyjęli budżet na 2023 rok. Jakie zaplanowano inwestycje?

  Polecamy

  Patrycja Pelczar Reszko
  Patrycja Pelczar Reszkohttps://www.kurierrzeszowski.pl
  Redaktor / Dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  Podczas ostatniej w tym roku sesji sejmiku województwa radni przyjęli budżet na 2023 rok. Ponad 55% środków przeznaczonych jest na inwestycje. Zaplanowano m.in. fundusze na budowę i remonty dróg, kolej, ochronę zdrowia, modernizację obiektów oraz zakup sprzętu medycznego.

  Po uwzględnieniu opracowanych przez zarząd województwa autopoprawek plan dochodów budżetu województwa podkarpackiego na 2023 rok wyniesie 1 mld 833 mln zł i pozostał bez zmian w stosunku do przedłożonego państwu radnym projektu budżetu. Plan wydatków wyniesie 2 mld 058 mln zł został zwiększony o kwotę 10,7 mln zł w stosunku do projektu budżetu. O tę kwotę zwiększyły się wydatki majątkowe, które wyniosą 1 mld 145 mln zł i stanowić będą 55,6% wydatków ogółem.

  Jak podkreślił marszałek Władysław Ortyl, choć dokument formowany był w trudnym okresie wojny i związanych z nią wyzwań, jest to budżet proinwestycyjny, gdyż ponad 55% środków przeznaczonych jest na inwestycje. Dodał, że jest to jeden z lepszych wskaźników w kraju.

  Grudniową sesję sejmiku wypełniły nie tylko kwestie merytoryczne. Obrady rozpoczęły się spotkaniem opłatkowym, w którym wzięli udział przedstawiciele Bractwa Flisackiego p.w. Św. Barbary z Ulanowa oraz biskup rzeszowski Jan Wątroba.

  Dokładnie 1 grudnia „Tradycje Flisackie” zostały wpisane na Listę Reprezentatywną Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO. Wpis ten został dokonany podczas posiedzenia Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Maroku.

  Ponadto w ostatniej w tym roku sesji wziął udział Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, który wcześniej uczestniczył w podpisaniu porozumienia pomiędzy samorządem województwa a Uniwersytetem Rzeszowskim o przekazaniu uczelni Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1. Minister Czarnek.

  Po omówieniu projektu budżetu przez marszałka zostały przedstawione opinie, m.in. Komisji budżetu, mienia i finansów, a także Regionalnej Izby Obrachunkowej, które są niezbędne w procesie procedowania nowego budżetu. Po tym punkcie rozpoczęła się debata radnych. Po jej zakończeniu, tuż przed głosowaniem, głos zabrał Bogdan Romaniuk, który w imieniu klubu radnych PiS zaapelował do opozycji o przyjęcie projektu budżetu.

  Z kolei Piotr Tomański, szef klubu radnych KO, powiedział, że jego klub oraz radni PSL wstrzymają się od głosowania. Ostatecznie za przyjęciem budżetu głosowało 23 radnych, sześciu wstrzymało się od głosowania a jeden radny był przeciw.

  W przyjętym budżecie największe nakłady, jeżeli chodzi o inwestycje, zostaną przeznaczone na budowy i remonty dróg. Równie duże kwoty w przyszłorocznym budżecie zaplanowano na inwestycje kolejowe. Wydatki w tym zakresie dotyczyć będą przede wszystkim zakupu taboru kolejowego. W budżecie znalazły się także duże kwoty na działania w sferze ochrony zdrowia, czyli na modernizacje obiektów oraz zakupy sprzętu medycznego.

  Oto wykaz najważniejszych palanowanych inwestycji w województwie podkarpackim w 2023 roku:

  rozbudowa DW 878 od granicy miasta Rzeszowa (ul. Lubelska) do DW 869 – 71,0 mln zł,

  rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 od skrzyżowania z DK 9 w Nowej Dębie do skrzyżowania z DK 77 w Nisku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – 51,4 mln zł,

  budowa DW nr 858 Zarzecze – granica województwa na odcinku Dąbrowica – Sieraków – 40,8 mln zł,

  budowa wschodniej obwodnicy Łańcuta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 od węzła A4 „Łańcut” do drogi krajowej nr 94 w Głuchowie – 34,0 mln zł,

  budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec wraz z budową mostu na rzece San oraz budową  
  i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Jarosław – 30,4 mln zł,

  budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga – etap II – 27,1 mln zł,

  przebudowa /rozbudowa DW  895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk – 24,0 mln zł.

  profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacja w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie – 21,0 mln zł,

  zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – 16,2 mln zł,

  przebudowa budynku Histopatologii i Patomorfologii w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – 13,0 mln zł,

  modernizacja kliniki ortopedii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2  w Rzeszowie KSW Nr 2 w Rzeszowie – 12,0 mln zł.

  dostosowanie budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej do obowiązujących przepisów ochrony pożarowej – 3,1 mln zł,

  opracowanie dokumentacji projektowej przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu w celu adaptacji dwóch budynków przy ulicy Rogozińskiego – 1,6 mln zł,

  rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku magazynowego oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku administracyjnego Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku – 1,4 mln zł

  przygotowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno-budowlanej dotyczącej budowy Nowej Sceny Teatru – 1,2 mln zł, inwestycja realizowana przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

  Ponadto 61,6 mln złotych zostało zaplanowane jako rezerwa celowa na zadania inwestycyjne. Środki te zostaną wykorzystane m.in. jako wkład własny czy na zwiększenie kwot na sfinansowanie zamówień publicznych.

  Oprócz kwestii przyszłorocznego budżetu podczas ostatniej w tym roku sesji radni przyjęli także inne uchwały, między innymi o wsparciu dla powiatu sanockiego na realizację wakacyjnych połączeń kolejowych w relacji Sanok – Łupków. Kwota wsparcia to 100 tys. złotych. Również 100 tys. złotych radni przeznaczyli na dotację dla województwa małopolskiego na dofinansowanie przewozów pasażerskich w relacji Kraków – Jasło i Nowy Sącz – Jasło na odcinku od granicy województw do stacji Jasło.

  Radni przyjęli także uchwałę w sprawie podpisania umowy i przyjęcia Statutu Sieci Regionów Trójmorza. Celem Sieci oraz przedmiotem umowy jest partnerska współpraca w zakresie zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju regionów państw Inicjatywy Trójmorza.  Przyjęto także zmiany w Statucie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, który w związku z wybuchem wojny w Ukrainie realizuje działania pomocowe, których wcześniej nie prowadził.

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com