poniedziałek, 4 grudnia, 2023
+

  W grudniu rozpoczyna się nabór na operacje z zakresu budowy lub modernizacji dróg lokalnych w ramach PROW 2014-2020

  Polecamy

  Patrycja Pelczar Reszko
  Patrycja Pelczar Reszkohttps://www.kurierrzeszowski.pl
  Redaktor / Dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  Od 12 grudnia 2022 r. do 3 lutego 2023 r. będzie trwał nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu  „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

  Ogłoszenie przedmiotowego naboru umożliwi wykorzystanie środków finansowych w wysokości ponad 112 mln zł, które w ramach powyższego poddziałania zostały przyznane dla Województwa Podkarpackiego. Limit pomocy na beneficjenta w okresie realizacji PROW wynosi do 5 mln zł.

  W ramach kosztów kwalifikowalnych finansować można między innymi koszty:

  • budowy lub przebudowy drogi,
  • budowy kanałów technologicznych w ciągu budowanej lub przebudowywanej drogi związanych z potrzebami zarządzania tą drogą lub potrzebami ruchu drogowego,
  • zakupu sprzętu, materiałów i usług służących realizacji operacji

  Do kosztów kwalifikowalnych zaliczyć można także tzw. koszty ogólne związane
  z przygotowaniem i realizacją operacji np.: koszty opracowania dokumentacji technicznej, koszty sprawowania nadzoru inwestorskiego i inne.

  W grudniu br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego zostanie przeprowadzone szkolenie w zakresie: omówienia warunków przyznania pomocy, zobowiązań beneficjenta wynikających z zawartej umowy, wypełniania wniosku o przyznanie pomocy oraz przedłożenia wymaganych załączników do wniosku.

  Szczegółowe informacje można uzyskać w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, pod numerem telefonu: 17 747 69 07 oraz poprzez zapytania e-mail: ow@podkarpackie.pl.

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com