środa, 7 czerwca, 2023
+

  Na terenie gminy Jarosław powstanie nowa stacja elektroenergetyczna!

  Polecamy

  Patrycja Pelczar Reszko
  Patrycja Pelczar Reszkohttps://www.kurierrzeszowski.pl
  Redaktor / Dziennikarz - Kurier Rzeszowski - portal, gazeta, TVi
  - Reklama -

  Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), PGE Dystrybucja i Gmina Jarosław podpisały list intencyjny dotyczący budowy stacji najwyższych napięć. Porozumienie zostało zawarte przy udziale Ewy Leniart, wojewody podkarpackiego oraz Piotra Pilcha, wicemarszałka województwa.

  List intencyjny, dotyczący budowy stacji elektroenergetycznej na Podkarpaciu, podpisano w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie w czwartek, 27 października 2022 r.

  Celem tej strategicznej inwestycji z punktu widzenia całego regionu jest rozwój infrastruktury elektroenergetycznej i umożliwienie nawiązania współpracy transgranicznej w zakresie przesyłu energii.

  Zainicjowane przedsięwzięcie umożliwi nawiązanie współpracy transgranicznej w zakresie przesyłu energii, czego efektem będzie utworzenie nowej stacji najwyższych napięć (400/110 kV) Jarosław wraz z wprowadzeniem do niej linii Rzeszów – Chmielnicka oraz stworzenie infrastruktury towarzyszącej operatora systemu dystrybucyjnego – PGE Dystrybucja.

  Prace studialne nad koncepcją budowy stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Jarosław zostały już rozpoczęte przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Ich zadaniem będzie zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego południowo-wschodniej Polski oraz stworzenie możliwości przyłączeniowych dla nowych stref przemysłowych.

  Stacja Jarosław jest wpisana do projektu Planu Rozwoju Sieci Przesyłowej, który obecnie jest uzgadniany z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.

  W imieniu PSE list podpisali: wiceprezes zarządu, Włodzimierz Mucha oraz wiceprezes zarządu, Jarosław Brysiewicz. Ze strony PGE Dystrybucja prezes zarządu, Jarosław Kwasek oraz wiceprezes zarządu Grzegorz Dolecki. Ze strony Gminy Jarosław, wójt Elżbieta Grunt.

  PSE w najbliższych latach planują realizację wielu inwestycji i modernizacji dla zapewnienia efektywnej i bezpiecznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w południowo-wschodniej części kraju. Podejmowane działania mają na celu przede wszystkim poprawę pewności zasilania odbiorców energii elektrycznej, w tym terenów inwestycyjnych oraz stworzenie warunków pod przyłączenie OZE w regionie. Co istotne, rozwój infrastruktury PSE umożliwi także, tak ważną obecnie, współpracę synchroniczną z systemem elektroenergetycznym Ukrainy.

  wyjaśnił Włodzimierz Mucha, wiceprezes Zarządu PSE.

  Potrzeby inwestycyjne niezbędne do poprawy pewności zasilania odbiorców energii elektrycznej na Podkarpaciu zostały określone w trakcie procesu koordynacji rozwoju sieci przesyłowej i dystrybucyjnej. W ich przygotowaniu udział brali m.in. eksperci z PSE oraz PGE Dystrybucja, a także władze samorządu Województwa Podkarpackiego.

  Wiemy, jak ważne jest bezpieczeństwo energetyczne. Polskie spółki zdecydowały się na podjęcie działań w kierunku realizacji inwestycji na terenie naszego województwa w gminie Jarosław. Jest to stacja, która będzie miała bardzo ważne znaczenie dla zabezpieczenia dostaw energii elektrycznej, także dla mieszkańców naszego regionu, szczególnie części wschodniej oraz południowej.

  podkreśliła Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki.

  Jednocześnie Piotr Pilch, wicemarszałek województwa podkarpackiego poinformował, że inwestycja na terenie gminy Jarosław, wraz z wprowadzeniem linii Rzeszów – Chmielnicka, jest zgodna ze Strategią rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 w ramach obszarów tematycznych dotyczących infrastruktury dla zrównoważonego rozwoju i środowiska, bezpieczeństwa energetycznego i OZE oraz rozwoju infrastruktury energetycznej.

  Kierunkiem właściwym dla rozwoju gospodarczego regionu jest ciągła rozbudowa i modernizacja sieci przesyłowej, dystrybucyjnej oraz rozdzielczej, modernizacja istniejących elektrowni oraz systemów elektroenergetycznych, z wykorzystaniem najnowszych technologii pozwalających na maksymalne wykorzystanie energii i zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko. Podkreślił, że:

  Realizacja tej inwestycji będzie miała swój trwały udział w tworzeniu warunków dla rozwoju Podkarpacia.

  Lokalizacja stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Jarosław zostanie określona na etapie sporządzania studium wykonalności. Przed jej wyborem przeanalizowane zostaną wszelkie uwarunkowania techniczne, planistyczne, społeczne, ekonomiczne i środowiskowe. W następnym etapie realizacji inwestycji będzie pozyskanie wymaganych zgód i decyzji administracyjnych.

  PSE w najbliższych latach planują realizację wielu inwestycji i modernizacji dla zapewnienia efektywnej i bezpiecznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w południowo-wschodniej części kraju. Podejmowane działania mają na celu przede wszystkim poprawę pewności zasilania odbiorców energii elektrycznej, w tym terenów inwestycyjnych oraz stworzenie warunków pod przyłączenie OZE w regionie.

  - REKLAMA -
  - Reklama -

  Więcej artykułów

  - REKLAMA -

  Najnowsze artykuły

  - REKLAMA -
  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com